Mantra

Každej forme a každému skutku predchádza nejaká myšlienka.Pomocou nich – či sú dobré a či zlé – vytvárame svoje postoje a svoj svet. Keďže vychádzame z teórie, že svet bol stvorený zo zvuku, dostaneme sa týmto smerom k mantre. Myšlienky sú taktiež zvuk, ktorý však nepočuje nik len ich majiteľ.

Výskumy zistili, že ľudia ešte aj pri tichom čítaní aktivujú svoje hlasivky – teda ešte i pri čítaní textu vzniká dvojaká vibrácia: jedna na hlasivkách, ktorú však tentokrát nepočuť, a druhá na mozgu v podobe mozgových vĺn – a tú tiež nepočuť, ale obe sa prenášajú do prostredia a ovplyvňujú ho.

Čo teda vlastne mantry sú? Pôvod nájdeme hlboko v sanskrte kde manas znamená myseľ a trayate oslobodenie. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako zvukovú vibráciu ktorá oslobodzuje myseľ.

Mantra môže byť slabika, slovo či veta. Dôležitý je jej zvuk, ktorý vibruje vesmírom.Večné ÓM, ktoré spieva vesmír, je stále a nemenné. Mantry taktiež nie je možné preložiť doslova. Delia sa na Mantry a takzvané Bídža mantry.

Maha mantra: 


Doplnil Nrayn:

V hinduizme existuje presvedčenie o totožnosti mena a toho, čo je tým menom označené, preto opakovanie mena niečoho sprítomňuje označované. Keďže je mantra zvuková vibrácia a tá je druhom energie, každá energia existuje aj v svojej zosobnenej podobe, ktorá je jej pôvodom. Najvyššia Božská Osobnosť je podľa Véd absolútna, tzn. nachádza sa v plnej miere aj v svojom mene. Opakovanie tejto vibrácie nás dostáva teda do priamej spoločnosti zosobnenej energie, záleží podľa mantry koho ňou vzývame.Napríklad mantrou – “om namah shivaya”, oslovujeme Pána Šivu, óm – je spravidla na začiatku mantier, namah-(námahá) znamená “meno” a shiva(ya), je samotné meno – cieľ uctievania. Opakovaním tejto mantry ( bez priestupkov ) je možné získať si priazeň Pána Šivu, a On nám poskytne to, čo je v Jeho moci nám dať podľa našich túžob. Môže ísť napríklad o materálny prospech, atď.

om namo bhagavate vasudevaya – oslavuje Vasudevu, ktorý je Najvyššia Božská Osobnosť ( jedna z Jeho expanzií ). Fakt, že sa jedná o zvrchovaného Boha označuje slovo “bhagavate”. Je vyššie ako Pán Šiva, polobohovia, Brahma, atď. Je to konečný prijímateľ všetkých obetí a uctievania. Zo zásady je vždy najlepšie uctievať Najvyššieho, lebo aj polobohovia, ktorí majú svoje mantry spadajú v konečnom dôsledku pod Jeho zvolenie. On teda udeľuje a schvaľuje všetky požehnania. V Kali-yuge, v ktorej sa práve nachádzame je doporučené Védami opakovať si Mahá-mantru, ktorá je obzvlášť účinná v tomto veku. O tom by ale mala byť asi samostatná záložka pod M.

Mantru je možné odriekavať štyrmi spôsobmi:
1. vaikhari – jasne nahlas
2. nadhjama – potichu (aby ju ostatní nepočuli)
3. pašjanti – v myšlienkach
4. para – mantra sa tu javí ako prazvuk, základ všetkých ostatních zvukov, ktorý je nevysloviteľný

Mantra funguje aj keď v ňu človek neverí, lebo vibrácia funguje na subatomárnej úrovni. Ideálne je ale veriť a posilňovať tým silu mantry. Bez viery tiež nevydržíme opakovať mantru dostatočne svedomito, pravideľne a dlhodobo. Ideálne je opakovať mantru stále keď sa dá, a neprestať, kým nie je cieľ splnený. V prípade odriekania mantry pre Najvyššiu Božskú Osobnosť teda až do momentu, kým nie sme oslobodený z materiálnej existencie.

Najpriaznivejší čas na odriekanie mantier je nazývaný Brahma muhurti a je hodinu a pol pred svitaním, teda priemerne v čase od 3.40 do 5.40 ráno.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016