Nirvána

Nirvána, stav kedy nejestvuje žiadne bytie. Nirvána je tiež preseknutím cyklu nekonečných znovuzrodení. Čo je vlastne nirvána? Je to úplne niečo iného než hinduistická mokša, čo konečný stav pokoja duše. Budhizmus totiž neverí v existenciu duše. Slovo nirvána preto znamená doslova: zahasenie, alebo lepšie sfúknutie, ako keď sfúkneme oheň sviečky. Máme pokušenie povedať, že toto je vlastne totálny koniec jestvovania človeka. No podľa Budhu to tak nie je. Podľa neho to je konečné rozbitie samsary (kolesa reinkarnácií), oslobodenie sa od všetkých ziel života a to tak, že sa zahasia všetky túžby človeka. Človek nebude mať už nijaké túžby. Už nebude mať čo horieť. Budhizmus je podľa toho veľmi nefilozofický systém, ktorý sa obmedzuje iba na praktické otázky ohľadom toho, ako žiť život. Kategoricky odmieta všetky otázky týkajúce sa konečných realít. Inými slovami viac sa zaoberá cestou, ktorou treba kráčať, ako cieľom, ku ktorému treba kráčať.

Buddha:

 

Je zde, mnichové, cosi nezrozeného, v život nepovstalého, nezformovaného. Kdyby toho nebylo, nebylo by cesty ven z toho, co je zrozené, v život povstalé, stvořené, zformované. Tento mír je to nejvyšší – je to ustání, oproštění se od všech motivů něčím se stávat, konec chytání se opory, svoboda, vyhasnutí lpění – to je nirvána. Posedlý chtivostí, zmítán nenávistí a zaslepen nevědomostí, s pobloudilou myslí – tak člověk jedná ke své vlastní škodě i ke škodě druhých, tak zažívá zármutek a strast.

Kdo však odloží chtivost, nenávist a nevědomost, kdo pak nejedná ke škodě své ani ostatních, ten již nebude vystaven dalšímu utrpení, zármutku a strasti.

Takto je nirvána zde a nyní viditelná, nadčasová, vlastním vyzkoušením přítomná, jasný cíl představující, moudrými osobně prožívaná.

Ono vyhasnutí chtivosti, vyhasnutí nenávisti, vyhasnutí nevědomosti – právě to se nazývá nirvána.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

90636