Slovník pojmov

viśva-rūpa

Vesmírna podoba Śrī Kṛṣṇu, ktorá je tiež opísaná v 11. kapitole Bhagavad-gīty.

vikarma

Nedovolené alebo hriešne činnosti, ktoré sú v rozpore so zjavenými písmami.

varṇa

Označenie spoločenskej skupiny. Existujú štyri varny podľa prirodzených vlastností a schopností ľudí: brāhmaṇi — inteligencia; kṣatriyovia — vládci a vojaci; vaiśyovia — poľnohospodári a obchodníci a śūdrovia — robotníci.

Varāha

Kṛṣṇova inkarnácia v podobe diviaka, ktorý zostúpil, aby zachránil Zem z Oceánu príčin a zabil démona Hiraṅyakaṣipua.

Vāmanadeva

Inkarnácia Kṛṣṇu; prišiel ako trpaslík, aby požiadal kráľa Baliho o tri kroky zeme. Prvým krokom prekročil celú zemeguľu, druhým celý vesmír, a keď nemal kam položiť tretí krok, Bali Mahārāja sa poklonil a ponúkol Mu svoju hlavu.

Tretā-yuga

Druhý zo štyroch cyklov mahā-yugy, ktorý trvá 1 296 000 rokov. Inkarnácia Boha má červenú farbu. Sebarealizáciu možno dosiahnuť vykonávaním nákladných obetí.

Śukadeva Gosvāmī

Veľký oddaný, Vyāsadevov syn, ktorý predniesol Śrīmad Bhāgavatam kráľovi Parīkṣitovi počas posledných siedmich dní jeho života.

śūdra

Označenie príslušníka štvrtej spoločenskej skupiny, triedy robotníkov, ktorých povinnosťou je pomáhať ostatným spoločenským triedam. Predstavujú nohy spoločnosti.