Slovník pojmov

Čakrová meditácia

Iste sa nemusím rozpisovať čo čakry sú-ich definíciu poznáme. Tuna je však veľmi zauíjmavá meditácia alebo cvičenie ,ktoré poznám od jedného ľudového liečiteľa, a veľmi dobre sa po nej cítim. Môžeme pracovať len s jednotlivými čakrami -to mi príde na začiatok vhodnejšie avšak časom keď si toto cvičenie osvojíte dá sa aplikovať  aj naraz.

Védy

Slovo Véda znamená poznanie. Pochádza zo sanskritu a je odvodené z koreňa „vid„, čo znamená „vedieť“, alebo „poznanie“. Védy nie sú len nejakou obyčajnou zbierkou ľudských vedomostí. Prichádzajú z duchovného sveta. Védy sa taktiež nazývajú  „śruti“ ( šruti ), pretože sa nejedná o experimentálne poznanie, ale o poznanie,...

Tantra

Tantra je mystické ezoterické praktiky i myšlienky spojené s charakteristickými rituálmi – slovo „tantra“ je v západnej kultúre nesprávne ponímané, lebo každý si tu väčšinou predstaví iba sex, čo však v tantrizme nie je pravidlo – laicky povedané, sex ako rituál stojí na roveň s navodením sa do...

Mája/Maya

Mája/Maya je filozoficko-náboženský pojem hinduizmu, ale aj budhizmu. Mája je akýsi závoj tmy, ktorý visí medzi nami a realitou takou, aká je

Reiki

REIKI je čistým kozmickým prejavom tej životnej sily, ktorá je prítomná v každom živom organizme a je nedeliteľnou súčasťou a podstatou všetkého stvoreného. Samotné slovo Reiki sa v japonskom písme Kana skladá z dvoch znakov: REI – definujeme ako univerzálneho, transcedentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia. KI –...

astrálne cestovanie

Astrálne cestovanie je odloženie fyzického obalu spirituálnejšou časťou tela, vznesenie sa do iných dimenzií a na konci svojej striebornej šnúry navštívenie inej časti sveta.   Strieborná šnúra je zväzok vyžarujúcej energie, ktorá je schopná predĺžiť sa do nekonečna. Nie je to hmotné vlákno, ako sval alebo tepna či...

Prána

Prána je životná sila, ktorá predstavuje všetku telesnú činnosť tela. Spôsobuje obeh krvi, pohyb buniek, a všetky pohyby, na ktorých je život tela závislý. Táto sila je vysielaná z nervového systému silou vôle, keď sa zameriate pri liečení na určité miesto. Pránu získate zo stravy, ktorú jete, vody,...

Ganeš, Ganéša

Ganeš je synom boha Šivu, indického boha ničiteľa zo svätej trojice Trimurti (Brahma, Višnu, Šiva), ale zároveň aj synom spoločníčky boha Šivu .

Brahma

Brahma je hinduistický Boh – stvoriteľ hmotného vesmíru, ktorý spolu s Višnuom a Šivom tvoria Trimurti, trojicu najhlavnejších predstaviteľov výkonnej moci. Prvá stvorená živá bytosť. Poloboh tvoriaci hmotný svet pod vedením Najvyššieho Pána. Je polobohom vládnúcim kvalite vášne.

Éter

Éter je jeden z piatich prvkov, z ktorých sa všetko skladá: zem, voda, vzduch, oheň a éter (niekedy aj akaša). Je dôležité vedieť, že samotný éter bol stvorený súčasne so svetom. Jeho podstatou je vír, špirála. Podstatou tejto špirály je polarita, pretože je zložená z dvoch protikladov, z...

Karma

Karma je dôsledok našich predošlých činov, ktoré sa zákonite musia prejaviť, lebo každá akcia vytvára reakciu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť, a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiadny náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka.

Čakra

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá...

Meditácia

Meditácia je tréning našej mysle. Ide o to, aby myseľ nereagovala, nehodnotila, či je niečo dobré alebo zlé, aby nenalepovala etikety a nehovorila „viem, čo to je“. Znamená to byť si vedomý toho, čo sa deje, skôr ako sa to pomenuje. Nie je to ľahká úloha, keď celý...