Samána

Pránu delíme podľa jej desiatich hlavných funkcií na:

päť prán: prána, apána, vjána, udána , samána ;
päť upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja.

Samána je veľmi významný druh prány, ktorý vzájomne spojuje dve hlavné čakry – anáhatu a manipúra čakru.

Samána prána je v tele zodpovedná za delenie energie pochádzajúcej zo stravy. Ako vieme, neovplyvňuje strava iba fyzické telo, ale aj psychiku a vedomie. Kvalita prány – a to každého druhu prány – súvisí bezprostredne s kvalitou stravy. Pomocou pránájámy a čistej satvickej vegetariánskej stravy v sebe vytvárame pocit zdravého a harmonického tela aj životného štýlu.

Samána prána ovplyvňuje, ako už bolo zmienené, manipúra čakru, ktorej prvkom je oheň. Ak dokáže jogín túto pránu kontrolovať, mení sa v ňom na čistý plameň. Osoby s celkom čistou samána pránou sú obklopené aurou plnou svetla, ktorú môže vnímať aj ten, kto nemá schopnosť vidieť aury.

Samána pránu je možné posilňovať agnisára krijou a pomocou naulí. Cvičenie týchto dvoch kríj je prevenciou proti zažívacím ťažkostiam a cukrovke, posilňuje obrany schopnosť proti infekčným chorobám a rakovine, pretože oheň, ktorý sa týmto cvičením zapáli v celom tele, prečisťuje a zjasňuje všetky vibrácie.

Najúčinnejšou technikou k povzbudeniu samána prány je krijá jóga. Kto cvičí kriju, vie, že sa pri nej telo zahrieva. To je zásluha stúpajúcej samána prány. Jasnozrivý človek by mohol pozorovať, jak sa s každým kolom presvetľuje a posilňuje aura toho, kto kriju cvičí.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016