Sannyās

Tento životný stav odriekania je posledným duchovným štádiom vo varnášrámskom spoločenskom systéme. Sannjási žije veľmi odriekavým spôsobom života, putuje a rozdáva duchovné poznanie. Na oplátku dostáva od ľudí to najnutnejšie k životu. Tradičným symbolom tohto stavu je tyč (tridanda ; v prípade majávédskych sannjásínov ékananda ).

Existujú štyri štádia sannjásu:

  1. kutíčaka – takýto sannjásí zostáva blízko mesta, dediny, a jeho rodinný príslušníci mu poskytujú životné potreby.
  2. bahúdaka – ten získava životné potreby z mnoho miest, a nie je závislý na jednej rodine.
  3. parivrádžakáčárja – jedná sa o cestujúceho kazateľa, ktorý rozširuje slávu Najvyššej Božskej Osobnosti, toto štádium sa tiež niekedy nazývahamsa.
  4. paramahamsa – takýto sannjásí dokončil svoju kazateľskú činnosť a uchyľuje sa na jedno miesto striktne iba za účelom dosiahnutia konečnej dokonalosti.

Vo varnášramskej spoločnosti je sannjásí považovaný za duchovného učiteľa všetkých spoločenských tried a duchovných stavov. Bráhmana je považovaný za duchovného učiteľa troch zostávajúcich častí spoločnosti – kšatrijov, vaišjov a šúdrov – ale sannjásí, ktorý stojí v celom zriadení najvyššie, je duchovným učiteľom aj pre bráhmanov.

Existujú dva druhy sannjásínov, alebo ľudí patriacich k stavu odriekania : vaišnavskí sannjásíni a májávédski sannjásíni. Májavádskí sannjásíni sa zaoberajú štúdiom filozofie sánkhji, zatiaľ čo vaišnavskí sannjásíni študuje filozofiu Bhágavatamu, ktorý poskytuje správny komentár k Védanta-sútram. Májavádskí sannjásíni niekedy skĺznu z cesty sebarealizácie a znovu sa zapoja do altruistických činností, pretože v realizácii neosobného Brahmanu nenašli chuť, ktorá pochádza iba z realizácie Bhagavána, Najvyššej Božskej osobnosti, ktorú nanešťastie nedosiahli.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97418