Svastika

Svastika (zo sanskrtu: svástika) alebo hákový kríž je kríž s ohnutými (väčšinou v polovici) ramenami do (obvykle) pravého uhla a to buď v smere hodinových ručičiek (pravotočivá svastika) alebo proti nemu (ľavotočivá svastika). Svastika sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete, či už ako náboženský symbol, symbol rôznych organizácií a politických smerov alebo ako jednoduchý dekoratívny prvok. Dnes je v západnej kultúre (pravotočivá) svastika známa ako symbol nacizmu. Jej zobrazovanie môže byť v niektorých krajinách trestné, ako propagácia nacizmu.

Zvyčajne je orientovaný pravotočivo, no možno sa stretnúť aj s obrátenou podobou. Je to znak používaný v mnohých kultúrach. Jeho pôvod siaha až do indoeurópskej doby bronzovej. Najskôr znázorňoval rotáciu okolo osi, neskôr sa stal symbolom Slnka. S týmto znakom sa možno stretnúť aj v Ázií, v Číne, v Severnej Amerike. Pravotočivá svastika je symbolom osvietenia, ľavotočivá čiernym znakom. Pre nacistov bola svastika symbolom strateného raja Thulé a jeho obyvateľov – nadľudí „čistej“ alebo árijskej rasy.

V Hinduisme je svastika považována za výjimečně svatý a pozitivní symbol, je proto velice často používána při všech možných příležitostech. Lze ji vidět na zdech hinduistických chrámů, na oltářích, oblečení, špercích. Sbastik (bengálsky „svastika“) je také běžné bengálské jméno.

Symbolický význam svastiky je v hinduismu mnohoznačný: obě formy svastiky (tj. levotočivá a pravotočivá) zde značí jednotlivé formy poloboha Brahmy (pravotočivá – vyvíjení vesmíru, levotočivá – zanikání vesmíru). Vedle toho se svastika používá jako sluneční symbol boha Súrji nebo jako symbol stability (čtyři světové strany). Svastika je navíc jeden ze 108 symbolů Boha Višnua a značí životodárné sluneční paprsky. Svastika taktiež znamená nekonečnosť a nepominutelnosť.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

90662