Tantra

Tantra je mystické ezoterické praktiky i myšlienky spojené s charakteristickými rituálmi – slovo „tantra“ je v západnej kultúre nesprávne ponímané, lebo každý si tu väčšinou predstaví iba sex, čo však v tantrizme nie je pravidlo – laicky povedané, sex ako rituál stojí na roveň s navodením sa do tranzu a kráčaním po žeravých uhlíkoch – cieľom tantier je, aby sa mikrokozmos spojil s makrokozmom a v zásade je jedno, aký „rituál“ sa k tomu použije. Hlavným pilierom tantier je zážitok, ktorý na ceste k pravde nádherne okoreňuje suché štúdium kníh.

Vratyas ako skupina je asi historickým prvopočiatkom tantrizmu, hoci niektoré názory hovoria, že tantra vznikla ešte v časoch, kedy neboli Védy.

Tantrizmus nie je ľahké zosumarizovať, keďže ide o široké spektrum disciplín, názorov a tantrických škôl. Tantrizmus však pozostáva z tajomných disciplín, lebo je to primárne ezoterická tradícia (teda určená iba pre zasvätených). Jej učenia sú v mnohých prípadoch pre bežných hinduistov iba trinástou komnatou. Pri zasväcovaní adept často prisahá, že zverené tajomstvo nebude ďalej šíriť. Západný neotantrizmus, kde sa kdekto naučí „ovládanie tantier“, je v ostrom kontraste s ezotericizmom, preto na rôzne „tantrické reklamy“ a boom New Age so zameraním na vyučovanie tantier treba pozerať s veľkou nedôverou. Úsudok si môžete spraviť aj sami – hoci na Slovensku možno nájsť tisícky odkazov na kľúčové slovo „tantra“ (na internete), výraz „Tantrasara“ som ani na jedinej stránke nenašiel – pravdaže okrem týchto (február 2008, hoci toto sa môže zmeniť). Každý smer má svoje vlastné tantrické spôsoby. Ak sa pozrieme na slávneho bengálskeho básnika Ramprasadu, ktorého do tantrickej sadhany zasvätil veľký tantrik Krishnananda Agamavagisa (ktorý je aj autorom kvalitných textov o tantre – Tantrasara), hneď uvidíme dve základné tantrické smerovania – vľavo a vpravo. Bengálska Tantrasara patrí i dnes vôbec k najdôležitejším zdrojom o tantrickom hinduizme. Ramprasad praktizoval brutálnu formu tantrickej sadhany (vľavo) – často navštevoval miesta, kde by iní ľudia odmietli chodiť (cintoríny atď.). Táto forma, aj keď ju západný svet vidí iba odmietavo, však napomáha človeku, podobne ako isté formy psychoterapie (napríklad adventure psychotherapy – avanturistická psychoterapia), vysporiadať sa s mnohými problémami, ktoré prináša život; zároveň tu ide o prístup k Bohu pomocou zážitku. Známy je aj tzv. Panchatattva rituál – náboženská zvyklosť, ktorá sa i dnes uplatňuje v Bengálsku (dnes Bangladéš; Západné Bengálsko je zase indický štát, ktorý sa po odtrhnutí tejto oblasti zachoval ako súčasť Indie). Termín „Panchatattva“ je kombinácia dvoch slov: „Pancha“, čo znamená „päť“, a „Tattva“ – „prírodné živly“. Panchatattva je rituál, počas ktorého účastníci do seba absorbujú energiu z piatich živlov prírody, ktorých pomenovanie začína s písmenom „M“: mamsa (mäso), matsya (ryba), madya (alkohol), mudra (druh praženej nezrelej pšenice) a maithuna (sexuálne spojenie). Tantrické sekty možno klasifikovať ako od stredu doľava (vamacara) a od stredu doprava (dakshinachara alebo samayachara).

Noví žiaci tantrizmu v oblastiach, kde táto tradícia má veľkú históriu (India, Indonézia…), museli väčšinou vždy prisahať, že tantrické znalosti utaja a že ich nebudú šíriť. Západný tantrizmus, ktorý vidíme všade okolo seba, je zameraný iba na obchodný úspech a získavanie peňazí. Jeho typickým prvkom je pravý opak – namiesto niekoľkých zasvätencov, ktorí sedia v utajení a ktorí vzývajú svojich Bohov, ho vidieť všade, aj v tých najkomerčnejších médiách. Ak chce niekto duchovne rásť, vstupom do týchto klamstiev sa iba dostane do slepej uličky, lebo tantra je o poznaní a poznanie je o Bohu. Ak média nevenujú takmer žiadny priestor myšlienkam o zmysle života, myslíte si, že ich informácie o tantre majú nejakú hodnotu?

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

18901