Transcendentálny

týkajúci sa nadzmyslovej skúsenosti, čo nie je empirický, ale apriórny predpoklad poznania, súčasť kritickej filozofie, skúmajúce nadzmyslové predpoklady poznania; zdôrazňujúc božskú dimenziu.

Termín Kantovej filozofie „od počiatku vlastný rozumu a podmieňujúci skúsenosť, nie skúsenosťou získaný“; už rozumu dané, nezískané skúsenosti; presahujúci, prekračujúci

Transcendentálne poznanie: zaoberá sa podmienkami apriórneho poznania (čiže sa nezaoberá predmetmi samotnými, ale spôsobom nášho poznávania predmetov).

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016