Tulasí

Tulasí-déví je čistá oddaná Krišny a mělo by s ní být zacházeno se stejnou úctou, jež je prokazována všem čistým oddaným Krišny. Jejím věrným uctíváním se oddaný jednoduše může osvobodit od všech druhů hmotných utrpení. V Nektaru oddanosti jsou uvedeny dva verše ze Skanda Purány, z nichž jeden zní: „Tulasí je příznivá po všech stránkách. Pouhé pohlédnutí na ni, pouhý její dotek, pouhé vzpomínání na ni, pouhé modlitby k ní, pouhé poklony před ní, pouhé naslouchání o ní, či pouhé zasetí jejího keříku, je vždy příznivé. Každý, kdo se stromkem Tulasí přijde do styku výše uvedenými způsoby, žije věčně ve světě Vaikunthy.“ Ačkoli slávu Tulasí-déví, věčné společnice Pána Krišny, nemůžeme nikdy plně popsat, písma nám naznačují hodnotu jejího uctívání.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

90635