Úvod

Tento život, ktorý momentálne žijeme, nie je naším jediným životom. Máme ich už za sebou mnoho. Iskra vedomia vnútri nás – Ja, duša – nemá počiatku ani konca. Žiadna zbraň ju nemôže zničiť, oheň ju nemôže spáliť, vietor ju nemôže odviať.

Táto iskra života sa však stále premiestňuje z jedného tela do ďalšieho. V jednej chvíli máš telo dieťaťa. Potom sa presunieš do tela mladého človeka a napokon máš telo starca. Ale napriek tomu máš vo všetkých týchto telách pocit, že si to stále TY. To preto, že to naozaj si stále TY. Zmenilo sa iba tvoje telo.

Tvoje telo sa neustále mení, ale ty si stále rovnaký. To znamená, že ty a tvoje telo sa od seba líšite. Ty nie si toto telo a potreby tohto tela nie sú tvojimi potrebami.

Poslednou zmenou tela je to, čomu hovoríme “smrť”. To ale nie je naozajstný koniec. Je to iba ďalší prechod, ďalšie premiestnenie. Práve tak, ako meníš telá od svojho detstva až do staroby, rovnako vo chvíli smrti pokračuješ ďalej, aby si prešiel znovu týmto cyklom, narodením do ďalšieho tela.

To, čo robíme v tomto živote, určuje náš budúci život, podobne ako to, čo sa učíme v škole ovplyvní to, čo budeme robiť, keď škola skončí. V našom budúcom živote môžeme smerovať  nahor alebo dole.

Alebo sa môžeme z tohoto cyklu úplne vyslobodiť…

97980