Autor: maros

About maros

has published 5 príspevky

Nevyslovené prekážky na ceste k bhakti – Niekoľko slov na záver (14. kapitola)

„Zlyhanie je len príležitosť začať odznova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“ (Henry Ford)   Prvá kapitola pojednávala o základoch – o slobode. Slobodný človek môže slobodne uvažovať, čo potom vedie k osvojeniu. Oddaný sa po osvojení môže vyjadriť jednoduchšie, čo prirodzene povzbudí jeho tvorivosť. Tvorivosť potom napomáha jednotlivcovi, aby bol sám sebou....

Nevyslovené prekážky na ceste k bhakti – Vypočítavá alebo spontánna oddanosť? (12. kapitola)

„Všetko treba obetovať duchovnému učiteľovi z povinnosti. Obeť však musí byť vykonaná telom aj dušou, nie povrchne s cieľom získať hmotnú prestíž.“ (Śrīla Prabhupāda, SB 7.7.30-31)   Naše náboženstvo vyžaduje istú náladu, ktorá je spontánna a prostá vypočítavosti. Postupne ako človek študuje a praktizuje Gauḍīya vaiṣṇavizmus, začína chápať, že jeho prístup k Bohu...

Nevyslovené prekážky na ceste k bhakti – Podstata a jej forma (11. kapitola)

„Všetka sláva nezlomnému priebehu zábav Śrīlu Prabhupādu v tomto svete! Všetka sláva jeho pevnému umiestneniu, ktoré je spoľahlivejšie než samotné obiehanie Slnka na oblohe! Všetka sláva tiež jeho transcendentálnej inteligencii, ktorú využil v kázaní a zmenil tak svoje spôsoby na Kṛṣṇov pokyn, s cieľom priniesť najlepšie možné výsledky v odovzdávaní vedomia Kṛṣṇu...