Zoznam: Bhagavad-Gītā

Bhagavad-Gītā 2.18

„Hmotné telo tejto nezničiteľnej, nezmerateľnej a večnej živej bytosti istotne pominie, preto bojuj, ó, potomok Bharatov“ Bhagavad-Gītā 2.18 Význam od Śrílu Prabhupádu Hmotné telo je vo svojej povahe pominuteľné. Jeho zničenie môže nastať hneď alebo až o sto rokov. Je to len otázka času. Nie je možné navždy...

Bhagavad-Gītā 6.34

“Mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.” Bhagavad-Gītā 6.34

Bhagavad-Gītā 2.15

„Ten, koho nerozruší ani radosť, ani bolesť, a kto za každých okolností zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia.“ Bhagavad-Gītā 2.15 Význam od Śrílu Prabhupádu Každý, kto je pevne odhodlaný dosiahnuť duchovnú realizáciu a dokáže rovnako znášať šťastie i nešťastie, je nepochybne hodný vyslobodenia. Vo varṇāśramskej spoločnosti sa od...

Bhagavad-Gītā 7.4-5

„Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego — týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie.   Okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykorisťujú zdroje hmotnej prírody.“ Bhagavad-Gītā 7.4-5

Bhagavad-Gītā 9.8

„Celý vesmírný řád podléhá Mé vládě. Podle Mé vůle se vše samočinně znovu a znovu projevuje a podle ní je na konci zase ničeno.“ Bhagavad-Gītā 9.8 Význam od Śrīlu Prabhupādu: Již bylo několikrát řečeno, že hmotný svět je projev nižší energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Když dojde ke stvoření,...

Bhagavad-Gītā 6.36

„Pro toho, kto má neskrotenú myseľ, je sebarealizácia obtiažna, ale ten, koho myseľ je ovládnutá a kto o sebarealizáciu usiluje správnymi prostriedkami, má úspech zaručený.“ Bhagavad-Gītā 6.36 Význam od Śrílu Prabhupádu: Śrī Kṛṣṇa tu hovorí, že ten, kto odmieta prijať správny spôsob odpútania mysle od hmoty, môže sebarealizáciu...

Bhagavad-Gītā 6.5

„Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“ Bhagavad-Gītā 6.5

Bhagavad-Gītā 18.66

„Zanechaj všetky druhy náboženstiev a iba sa Mi odovzdaj. Ja ťa oslobodím od všetkých následkov za hriešne činnosti. Neboj sa.“ Bhagavad-Gītā 18.66

Bhagavad-Gītā 5.22

„Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom nešťastia. Majú počiatok i koniec a múdry v nich nenachádza potešenie.“ Bhagavad-Gītā 5.22