Zoznam: Nezaradené

CC Antya 20.21

„Ten, kdo se považuje za nižšího než tráva, je snášenlivĕjší než strom a neočekává žádnou úctu pro sebe, ale je vždy připravený projevovat veškerou úctu ostatním, může velmi snadno zpívat svaté jméno Pána neustále.̀“ CC Antya 20.21

Čánakja

„Vďaka inteligencii rozpoznávaš dušu vo svojom tele tak, ako vôňu v kvete, olej v sezamových zrniečkach a cukor v trstine.“ Čánakja

Dharmašástra

„Keď sa ti niečo nepodarilo, nestrácaj sebadôveru. Snaž sa o úspech až do samého konca, veď nič nie je nedosiahnuteľné.“ -Dharmašástra

Kathásaritságara

„Ak chceš premôcť nepriateľa, musíš zvíťaziť najskôr sám nad sebou : Akoby mohol ten, kto sám seba nemá v moci, získať moc nad inými?“ -Kathásaritságara

Buddha

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

Zákon karmy

„Vidíme neotrasiteľný poriadok a prísnosť základných zákonov, prúdiacich celým stvorením, kto ich spozná a prispôsobí sa ich smeru, tomu poskytnú nedozernú ochranu a prinesú veľké požehnanie. Kto sa však proti týmto zákonom postaví, bude nimi buď zrazený a rozdrvený, alebo prinajmenšom postihnutý a drsne obrúsený. V bolestiach a...

O karme

„Nikdy neprestávaj dbať na to, že všetky následky tvojho myslenia padajú stále späť na teba, vždy podľa sily, veľkosti a rozsahu účinku myšlienky, v dobrom ako i v zlom.“

Akcia a reakcia

„Každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Všetko sa deje v súlade so zákonom. Náhoda je len nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálnych pláni, ale zákon nič neobíde.“

Buddha

„Držať v sebe hnev je ako vziať do ruky horúci uhlík s úmyslom, že ho hodíš do niekoho iného. Ty si ten, kto sa spáli.“ Buddha

Lekcia času : Karma

Keď je vták živý….pojedá mravce, Keď je vták mŕtvy…mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamihom… Neznevažuj a neubližuj nikomu v živote. Dnes môžeš byť mocný…Ale pamätaj… Čas je mocnejší ako ty. Z jedného stromu sa vyrobia milióny zápaliek… Ale keď príde čas… Jediná zápalka...