Zoznam: Nezaradené

6.10.3-4

„Ó vznešení polobozi, všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla, připravuje v době smrti o vědomí krutá, nesnesitelná bolest. Což o této bolesti nevíte? Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě velice lpí na svém hmotném těle.

Čánakja

„Vďaka inteligencii rozpoznávaš dušu vo svojom tele tak, ako vôňu v kvete, olej v sezamových zrniečkach a cukor v trstine.“   Čánakja

Dharmašástra

„Keď sa ti niečo nepodarilo, nestrácaj sebadôveru. Snaž sa o úspech až do samého konca, veď nič nie je nedosiahnuteľné.“ -Dharmašástra

Kathásaritságara

„Ak chceš premôcť nepriateľa, musíš zvíťaziť najskôr sám nad sebou : Akoby mohol ten, kto sám seba nemá v moci, získať moc nad inými?“ -Kathásaritságara

Buddha

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

Zákon karmy

„Vidíme neotrasiteľný poriadok a prísnosť základných zákonov, prúdiacich celým stvorením, kto ich spozná a prispôsobí sa ich smeru, tomu poskytnú nedozernú ochranu a prinesú veľké požehnanie. Kto sa však proti týmto zákonom postaví, bude nimi buď zrazený a rozdrvený, alebo prinajmenšom postihnutý a drsne obrúsený. V bolestiach a...

O karme

„Nikdy neprestávaj dbať na to, že všetky následky tvojho myslenia padajú stále späť na teba, vždy podľa sily, veľkosti a rozsahu účinku myšlienky, v dobrom ako i v zlom.“

Akcia a reakcia

„Každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Všetko sa deje v súlade so zákonom. Náhoda je len nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálnych pláni, ale zákon nič neobíde.“

Buddha

„Držať v sebe hnev je ako vziať do ruky horúci uhlík s úmyslom, že ho hodíš do niekoho iného. Ty si ten, čo sa spáli.“ Buddha

Lekcia času : Karma

Keď je vták živý….pojedá mravce, Keď je vták mŕtvy…mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamihom… Neznevažuj a neubližuj nikomu v živote. Dnes môžeš byť mocný…Ale pamätaj… Čas je mocnejší ako ty. Z jedného stromu sa vyrobia milióny zápaliek… Ale keď príde čas… Jediná zápalka...

H.H.Radhanath Swami

Môžeš vládnuť celému svetu, celému vesmíru. Keď ale nedokážeš ovládať svoju myseľ a zmysly, tak si porazený. H.H.Radhanath Swami