Zoznam: obrázok*

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé, duchovní povinnosti, zažívají neustálou tíseň. Mají mnoho velkých snů a nadĕjí, ale ty bohužel vždy zničí nevyhnutelný bĕh času.” Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17 Význam Podobný verš...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.4

„Svĕtec by mĕl zůstat klidný a na hmotné úrovni nečinný a své tĕlo živit bez velkého úsilí. I když je obdařený plnou silou smyslů, mysli a tĕla, nemĕl by usilovat o hmotný zisk, ale mĕl by mít stále na zřeteli svůj pravý vlastní zájem.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.4

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.12

„Ten, kto praje dobro všetkým živým bytostiam, je pokojný a pevne fixovaný v poznaní a duchovnej realizácii, Ma vidí vo všetkých veciach. Taký človek už nikdy nepoklesne do kolobehu zrodenia a smrti.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.12

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.37

„Nie je nič, čo by mohlo dať viac vteleným dušiam, ktoré sú nútené putovať po celom hmotnom svete, než praktizovanie mantra-yogy, pomocou ktorej živá bytosť môže dosiahnuť najvyšší mier a oslobodiť sa z cyklu opakovaného rodenia a smrti.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.37

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.16

„Tí, ktorí nedosiahli poznanie Absolútnej Pravdy, ale zároveň sú ešte mimo temnoty úplnej nevedomosti, vo všeobecnosti nasledujú trojakú cestu materiálneho života, a to hospodársky rozvoj, zmyslový pôžitok a náboženské obrady. Nemajú čas premýšľať o nejakom vyššom účele, a stávajú sa vrahmi svojej vlastnej duše.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.16

Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.17

„S těmi, kdo jsou postiženi chudobou, se mohou svaté osoby stýkat bez omezení, ale s bohatými nikoliv. Chudého člověka díky společnosti světců velice brzy přestanou zajímat hmotné touhy a nečistoty v jeho srdci budou odstraněny.“ Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.17

Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.25

„Hmotné bytí je příčinou nespokojenosti s naplňováním chtivých tužeb a získáváním více a více peněz. To vede k pokračování hmotného života, doprovázeného opakovaným zrozením a smrtí. Ten, kdo se však spokojí s tím, co získá řízením osudu, je způsobilý pro vysvobození z hmotné existence.“ Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.25  

Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.24

„Člověk by se měl spokojit s tím, co získá na základě svých minulých činů, neboť nespokojenost nemůže nikdy přinést štěstí. Ten, kdo se neovládá, nebude šťastný, ani když bude vlastnit celé tři světy.“ Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.24    

Śrīmad-Bhāgavatam 8.16.19

„Co je toto hmotné tělo, tvořené pěti prvky? Je odlišné od duše. Duše se naprosto liší od hmotných prvků, jež tvoří tělo. Pod vlivem tělesné připoutanosti je však živá bytost považována za manžela či syna. Tyto iluzorní vztahy mají příčinu v nepochopení.“ Śrīmad-Bhāgavatam 8.16.19   Význam od Śrílu...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.43

„Stejně jako vnímáme, že oheň se liší od dřeva, přestože je v něm, že vzduch je oddělený od těla, přestože se nachází v ústech a nosních dírkách, a stejně jako se nebe nikdy s ničím nemísí, přestože prostupuje vším, tak je i živá bytost oddělená od hmotného těla,...