Kategória: Filozofia

Čo sa podľa Véd deje po smrti?

Čo sa deje po smrti? Čo je smrť? Existuje posmrtný život? Je smrť bolestivá? Ako prebieha znovuzrodenie?   Podobné otázky ohľadne najobávanejšej udalosti, ktorá ukončí náš život, neustále víria našou mysľou. Obzvlášť v prípadoch, keď zomrie niekto z našich blízkych a drahých. Cítime, že sa náhle a neočakávane prerušil náš vzťah a prajeme...

8 tajných faktov o reinkarnácii, ktoré nikto nevie!

Koncept reinkarnácie bol v posledných desaťročiach podrobne študovaný a skúmaný aj v západnom svete. Aj keď neexistuje žiadna oficiálna vedecká teória, ktorá by podporovala teóriu reinkarnácie alebo znovuzrodenia, faktom je, že život po smrti je reálny. Existujú stovky dôkazov a svedectiev o spomienkach na minulé životy (známa kniha...

História Véd

Ako sa zjavili Védy? Aký je ich pôvod a história? Ako boli rozdelené a prečo nám védska literatúra dáva na výber rôzne duchovné cesty? Existujú dva spôsoby, ktorými môžeme odpovedať na tieto otázky:   Jedným z nich sú teórie súčasných učencov a historikov, a druhým sú tradičné vysvetlenia, ktoré uvádza védska literatúra....

Život pochádza zo života

Život pochádza zo života (úryvok z knihy Šrílu Prabhupádu)   Šríla Prabhupáda: Celý vedecký a technologický svet funguje na falošnom predpoklade, že život pochádza z hmoty. Nemôžeme preto dovoliť, aby táto nezmyselná teória ostala neprekonaná. Život nepochádza z hmoty. Toto nie je teória, to je fakt. Veda je...

Védska kultúra od čias stvorenia

V tomto článku si ukážeme, ako bola védska kultúra daná ľudstvu Najvyššou Božskou Osobou a tak bola prístupná od čias stvorenia vesmíru. Hoci hovoríme o stvorení, musíme chápať, že neexistuje žiaden „záznam“, kedy samotná živá bytosť prvýkrát vstupuje do hmotného vesmíru, aby sa pokúšala užívať si hmotnú energiu. Každopádne, v istom bode sa...

Prekonanie pohlavnej túžby

  Pohlavná túžba je taká mocná, že prekonať ju sa zdá nemožné. Jogín sľubuje, že bude s pohlavnou túžbou bojovať, a niekedy to vyzerá, že nad ňou víťazí, lenže hneď vzápätí sa znovu ocitne uprostred oceánu hmotných túžob. To spôsobujú saṁskāry (dojmy v citte, podvedomí). Každá činnosť, myšlienka a zmyslový vnem podmienenej...

Zdravie

“Najvyšší cieľ života môžeme dosiahnuť pokiaľ je naše telo zdatné a silné. Mali by sme preto žiť tak, aby sme mali vždy zdravú a silnú myseľ a inteligenciu, aby sme potom mohli rozlíšiť cieľ života od života plného problémov.” (Śrímad Bhagavatam 7.6.5) Brahmacarya sama o sebe je najlepší liek....

Odpútanie, askéza a odriekanie

“Zo všetkých živých bytostí, ktoré v tomto svete prijali hmotné telá, nemá tá, ktorej bola daná ľudská podoba, vo dne v noci ťažko pracovať len pre zmyslový pôžitok, ktorý je dostupný i pre psy a prasatá požierajúce výkaly. Človek sa má podrobiť askéze, aby dosiahol božského postavenia oddanej služby Bohu....

Sex – príčina nekonečného utrpenia

„Zo všetkých druhov utrpení a otroctiev plynúcich z rôznych druhov pripútanosti je najväčšie to z pripútanosti k ženám a blízkeho styku s tými, ktorí sú k nim pripútaní. “ (Śrímad Bhagavatam 11.14.30) Pretože zážitky zo sexu a nutkanie k nemu sú tak silné a vzťahy mužov a žien...

Brahmačárya (celibát)

Význam brahmacaryi   Brahmacarya v podstate znamená celibát.   karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā sarvatra maithuna-tyāgo brahmacaryaṁ pracakṣate   “Sľub brahmacaryi má človeku pomôcť celkom sa zdržať sexu vo svojom jednaní, slovách a v mysli – v ktorejkoľvek dobe, za akýchkoľvek podmienok a na akomkoľvek mieste.” (Yājñavalkya-smṛti, citované v Bg. 6.13-14)  ...

6 zásad dobrých vzťahov

Śrīla Rūpa Gosvami, svätec a učenec, ktorý žil v 15. storočí, hovorieval, že na to, aby sme vybudovali a udržali láskyplné vzťahy, treba dodržať šesť pravidiel: dávanie darov, ich prijímanie, dôverné otváranie mysle, pýtanie sa, prijímanie duchovného jedla a ponúkanie duchovného jedla.8 Držať sa týchto rád nedá veľa námahy a vytvárajú...

4 ašrámy (životné štádiá)

ŠTYRI ŽIVOTNÉ ŠTÁDIÁ (ĀŚRAMY)   Ak využijeme čas rozumne v tomto živote, budeme ho rozumne využívať vždy. Od toho, ako konáme v tomto živote, závisí naša budúcnosť. Podľa védskej kultúry možno život intelektuálov a duchovných rozdeliť do štyroch častí: prvé štádium je vzdelávacie (brahmacarya), ďalej nasleduje rodinný život (gṛhasta), tretie štádium...

Štyri druhy inteligencie

Existujú štyri úrovne učenia sa, založené na našej inteligencii.   Úroveň 1: „Učí sa načúvaním.“   Každý vie, že riadenie automobilu pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky je nebezpečné a zakázané. Vieme, že keď užijeme omamné látky, zmysly, myseľ a inteligencia sú pod ich vplyvom, a my nedokážeme presne vnímať situáciu...

Duša

  Duša – Átma alebo tiež átman (v dévanágarí आत्मा ) je védsky termín označujúci najvnútornejšiu podstatu jedinca – Ja/dušu. Toto slovo je prvýkrát dopodrobna rozoberané v Upanišádach, ktorej základným posolstvom je totožnosť átmanu a brahmanu, teda kvalitatívna totožnosť individuálnej duše a najvyššej transcendentálnej skutočnosti.   “Tento átman je hrádza (most), deliaci prvok týchto...

Yuga-dharma

Tento článok je zostavený z podrobnej analýzy Védskeho učenia – konkrétne z vyše 5000 ročnej knihy Śrímad Bhagavatam a Bhagavad-Gíta, popisujúcich realitu okolo nás, tak ako bola zjavená samotným Śrí Krišnom, a je predkladaná vo všetkých vekoch.   Yuga-dharma znamená konkrétnu predpísanú činnosť (dharmu) určenú pre duchovnú sebarealizáciu v...