fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.51

"Zrození v aristokratické rodinĕ a provádĕní odříkavých a zbožných činností zajisté způsobí, že je na sebe človĕk pyšný. Ještĕ více je zaslepen, pokud si užívá významného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.50

"Ten, kdo přijal útočištĕ výhradnĕ u Nejvyššího Pána, Vāsudevy, je zbaven ploduchtivých činností, které jsou založeny na hmotném chtíči. Ten, kdo přijal útočištĕ u...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.47

"Oddaný, který s vírou uctívá Božstvo v chrámu, ale nechová se správnĕ k ostatním oddaným nebo obyčejným lidem, se nazývá prākṛta-bhakta, materialistický oddaný, a je na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46

"Oddaný na střední neboli druhé úrovni oddané služby se nazývá madhyama-adhikārī. Svou lásku nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství, je upřímným přítelem všech oddaných Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.45, 48

"Śrī Havir řekl: Ten nejpokročilejší oddaný ve všem vidí duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu. Vše proto vidí ve vztahu k Nejvyššímu Pánu a ví, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.43

"Můj milý králi, oddaný, který s neutuchající snahou uctívá lotosové nohy neomylné Osobnosti Božství, získá neochvĕjnou oddanost, odpoutanost a realizované poznání Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.42

"Tak jako u toho, kdo jí, s každým soustem vzrůstá uspokojení, výživa a ubývá hlad, objevují se u toho, kdo přijímá útočištĕ u Nejvyšší Osobnosti Božství, zároveň oddanost,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.41

"Oddaný by nemĕl vidĕt nic jako oddĕlené od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Éter, oheň, vzduch, voda, zemĕ, slunce a ostatní tĕlesa, všechny živé bytosti, svĕtové strany,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.40

"Zpívání svatého jména Nejvyššího Pána človĕka přivede na úroveň lásky k Bohu. Tehdy je oddaný upevnĕn ve svém slibu vĕčného služebníka Pána a postupnĕ rozvíjí silnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.39

"Inteligentní človĕk, který ovládl svou mysl a pokořil strach, by se mĕl vzdát veškeré připoutanosti k hmotným objektům jako je žena, rodina a národ. Bez ostychu by mĕl volnĕ putovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.38

"Přestože dualita hmotného svĕta v konečném smyslu neexistuje, podmínĕná duše ji pod vlivem své podmínĕné inteligence zakouší jako skutečnost. Tato iluzorní zkušenost se svĕtem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

"Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.35

"Ó králi, človĕk, který přijme tento proces oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství, nebude na své cestĕ tímto svĕtem nikdy tápat. Ani když pobĕží se zavřenýma očima, nikdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.29

"Pro podmínĕné duše je velmi tĕžké získat lidské tĕlo a každým okamžikem o nĕ mohou přijít. Myslím si však, že i ti, kdo získali lidský život, jen vzácnĕ získají společnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.12

"Čistá oddaná služba Nejvyššímu Pánu je duchovnĕ tak mocná, že pouhým nasloucháním o této transcendentální službĕ, následným opĕvováním její slávy, meditováním o ní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.2

"Můj milý králi, v hmotném svĕtĕ na podmínĕné duše číhá smrt na každém kroku jejich života. Kdo z nich by tedy nesloužil lotosovým nohám Pána Mukundy, jehož uctívají i ty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.90.50

"Pravidelným nasloucháním, opĕvováním a meditováním o krásných námĕtech o Pánu Mukundovi s neustále vzrůstající upřímností smrtelník dosáhne Pánova božského království, kde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.14-17

"Démon jménem Vṛka, Śakuniho syn, jednou na cestĕ potkal Nāradu. Ten darebák se ho zeptal, kterého ze tří hlavních bohů lze velmi rychle potĕšit." "Nārada mu řekl: Uctívej...

ČÍTAŤ VIAC