fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.14.15

"Ti, kdo žijí podle náboženských zásad a následují je slovy, myslí, tělem a inteligencí, jsou povýšeni do nebeského království, kde neexistuje utrpení. Jsou zbaveni hmotných vlivů...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.17.29

"Planeta Země pravila: Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tvé postavení je transcendentální a Svou hmotnou energií se expanduješ do různých podob a životních druhů...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.17.32

"Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.18.4-5

"Ten, kdo následuje zásady a pokyny uložené velkými mudrci minulosti, jich může využít k praktickým účelům. Takový člověk si bude snadno užívat života a jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.31

"Pán Brahmā pravil: Můj drahý Pane, ten, kdo se Tě snaží poznat prostřednictvím různých metod získávání poznání, nikdy nepochopí Tvou věčnou podobu. Jelikož zcela transcenduješ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.39

"S úctou se klaníme Nejvyššímu, Jenž vytváří rozmanité projevy, které umísťuje pod vliv tří kvalit hmotné přírody, aby umožnil jejich tvoření, udržování a ničení. On Sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.40

"Zosobněné Vedy řekly: S úctou se Ti klaníme, ó Pane, který jsi útočištěm kvality dobra, a tudíž zdrojem všeho náboženství a askeze. Jsi transcendentální všem hmotným kvalitám a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.44

"Vidyādharové řekli: Drahý Pane, lidská životní podoba je určená k dosažení nejvyšší dokonalosti. Živá bytost se však pod vlivem māyi, Tvé vnější energie, mylně ztotožňuje s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.34

"Každý by se měl chovat tímto způsobem: Potká-li kvalifikovanějšího člověka, než je sám, měl by z toho mít radost, s méně kvalifikovaným by měl mít soucit a se sobě rovným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.41

"Touží-li někdo po plodech čtyř principů lidského života (náboženství, hospodářského rozvoje, uspokojování smyslů a nakonec osvobození), musí se zapojit do oddané služby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.2.22

"Rodinný život založený na náboženské přetvářce, kdy člověka přitahuje hmotné štěstí, a tedy i povrchní výklady Ved, zbavuje hospodáře veškeré inteligence a připoutává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.13

"Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.20

"Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.6.43

"Drahý pane, prostřednictvím svých osobních expanzí tvoříš, udržuješ a ničíš tento vesmírný projev, tak jako pavouk tvoří, udržuje a opět ničí svoji...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.26

"Dakṣa oslovil Nejvyšší Osobnost Božství: Drahý Pane, jsi transcendentální veškeré mentální spekulaci, čistě duchovní a prostý strachu. Hmotná příroda je vždy pod Tvou vládou....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.28

"Členové shromáždění oslovili Pána: Jsi jediným útočištěm všech trpících v této obrovské pevnosti podmíněné existence, kde čas jako had neustále číhá na příležitost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.10

"Yogīni, jež se prostřednictvím dechových cvičení a ovládání mysli odpoutali od hmotného světa, dospějí na Brahmovu planetu, která je velice vzdálená. Po opuštění těla vstoupí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.1.1

Śrī Maitreya řekl: "Svāyambhuva Manu zplodil se svou ženou Śatarūpou tři dcery, které se jmenovaly Ākūti, Devahūti a Prasūti." Śrīmad-Bhāgavatam 4.1.1

ČÍTAŤ VIAC