fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21-22

"Sādhu je tolerantní, milostivý a přátelský ke všem živým bytostem. Nemá nepřátel, je mírumilovný, řídí se pokyny písem a všechny jeho vlastnosti jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.11

Devahūti pokračovala: "Přijala jsem útočiště u Tvých lotosových nohou, protože jsi jediný, komu je možné se odevzdat. Jsi sekera, která může skácet strom hmotné existence. Hluboce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.7-10

Devahūti řekla: "Nechci již podléhat nátlaku svých hmotných smyslů, můj Pane, protože jeho vlivem jsem poklesla do hluboké nevědomosti." "Ty jediný mě můžeš vysvobodit z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.38-39

"Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt." "Pomocí svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.24

Pán pokračoval: "Můj milý ṛṣi, ó vládče živých bytostí, ti, kdo Mi s oddaností slouží a uctívají Mě, a zvláště oddaní jako jsi ty, kteří se pro Mě vzdali všeho, nebudou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.23

"Je velice smutné, že nešťastní lidé nerozmlouvají o popisu vaikuṇṭhských planet, ale věnují svoji pozornost námětům, které nejsou hodny poslechu a matou jejich inteligenci. Ti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.2.15

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, dokonale soucitný vládce duchovního i hmotného stvoření, je nezrozený, ale rodí se jako oheň, doprovázen mahat-tattvou, když vzniká napětí mezi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.6

"Když živá bytost a její sklon k podmíněnému životu splynou s mystickým spánkem Mahā-Viṣṇua, nazývá se to ukončení vesmírného projevu. Osvobození je trvalým stavem živé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.8.23

"Nezávislý Pán, Osobnost Božství, se těší ze Svých zábav za pomoci Své vnitřní energie a v době zničení je přenechává Své vnější energii a Sám zůstává jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.26-29

"Přeměnou éteru vzniká vzduch a jeho vlastností je dotek. Stejně jako v předcházejícím prvku je i v něm zahrnut zvuk a základní principy života: smyslové vnímání a mentální a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.5-6

"Stejně jako pavouk snadno vytváří síť své pavučiny a projevuje svoji nepřekonatelnou tvůrčí schopnost, tak i ty sám tvoříš bez cizí pomoci s použitím své soběstačné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.12

Śukadeva Gosvāmī řekl: "S úctou se klaním Pánovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který pro stvoření hmotného světa přijímá tři kvality přírody. Je úplným celkem sídlícím v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.4-5

"Když můžeme ulehnout na rovné zemi, proč jsou nutné chýše a postele? Když si můžeme dát ruce pod hlavu, k čemu je nutný polštář? Když můžeme použít svých dlaní, proč je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.19.24

"Ó důvěryhodní brāhmaṇové, ptám se vás nyní na svou bezprostřední povinnost. Prosím, povězte mi po náležitém uvážení, co je opravdovou povinností každého za všech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.50

"Transcendentalisté, byť kvůli ostatním zaměstnáni v dualitách hmotného světa, obvykle nejsou rozrušeni. Ani se neradují (ze světských věcí), protože jsou transcendentálně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.22

"Lidé, kteří se dokáží ovládat a jsou připoutaní k Nejvyššímu Pánu Śrī Kṛṣṇovi, se mohou ihned vzdát světa hmotné připoutanosti, včetně hrubohmotného těla a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.14

"Pán Kṛṣṇa (Govinda), Osobnost Božství, je jediným útočištěm pro všechny veliké živé bytosti a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani takoví mistři mystických...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.4

"Bylo tomu tak proto, že těm, kteří zasvětili své životy transcendentálním námětům o Pánovi, Jehož opěvují védské hymny, a kteří se neustále věnují vzpomínání na lotosové...

ČÍTAŤ VIAC