fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.31-35

"Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery." "Mĕsta budou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6-7

"Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.4-5

"Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.32-33

"Když zvídavý človĕk pochopí toto poznání, nezbývá nic dalšího, co by mĕl znát. Ten, kdo se napil toho nejchutnĕjšího nektaru, nemůže přece zůstat žíznivý." "Pomocí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.23-25

"Tak jsem ti vyložil, stručnĕ i podrobnĕ, úplný přehled vĕdy o Absolutní Pravdĕ. Dokonce i pro polobohy je tato vĕda obtížnĕ pochopitelná. Opakovanĕ jsem ti přednesl toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.21-22

"Ó Uddhavo, nejlepší ze svĕtců, v nebezpečné situaci obyčejná osoba pláče, bojí se a naříká, přestože tyto zbytečné emoce na vĕci nic nezmĕní. Činnosti nabízené Mnĕ bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.36-37

"Jakákoliv zdánlivá dualita vnímaná ve vlastním já je pouze výplod zmatené mysli. Kromĕ duše totiž tato domnĕlá dualita nemá na čem spočívat." "Dualitu tvořenou pĕti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.20

"Hmotná mysl se projevuje ve třech fázích vĕdomí: bdĕlosti, spánku a hlubokém spánku, jež jsou výtvory tří kvalit přírody. Mysl se dále jeví ve třech různých rolích: jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.18

"Pravé duchovní poznání se zakládá na rozlišování mezi duší a hmotou a rozvíjí se pomocí důkazů z písem, askeze, přímého vnímání, přijímání historických popisů z Purān a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.17

"Přestože falešné ego nemá skutečný základ, je vnímané v mnoha podobách – jako činnosti mysli, řeči, životního vzduchu a tĕlesných schopností. Rozvážný mudrc však odsekne...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.24

"Absolutní poznání je v kvalitĕ dobra, poznání založené na dualitĕ v kvalitĕ vášnĕ a pošetilé, materialistické poznání je v kvalitĕ nevĕdomosti. Poznání založené na Mnĕ je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.22

"Ti, kdo opouštĕjí tento svĕt pod vlivem kvality dobra, spĕjí na nebeské planety, ti, kdo odcházejí pod vlivem kvality vášnĕ, zůstávají ve svĕtĕ lidí a ti, kdo umírají pod vlivem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.16-18

"Když se vĕdomí vyjasní a smysly jsou odpoutané od hmoty, osoba zažívá nebojácnost v hmotném tĕle a odpoutanost od hmotné mysli. Vĕz, že v této situaci převládá kvalita dobra,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.24.22-27

"V dobĕ zničení splývá smrtelné tĕlo živé bytosti s jídlem. Jídlo splývá s obilím a obilí se vstřebává zpátky do zemĕ. Zemĕ splývá se svým subtilním smyslovým vjemem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.49

"Ti, kdo se ztotožňují s tímto tĕlem, které je jen výtvorem hmotné mysli, mají oslepenou inteligenci a uvažují z hlediska „já“ a „moje“. Kvůli své mylné představĕ „toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.48

"Mnohým lidem se nedaří přemoci tohoto nezkrotného nepřítele, mysl, jejíž nátlak je nesnesitelný a jež týrá srdce, a proto jsou úplnĕ zmatení a vytvářejí zbytečné sváry s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.44

"I když je Nadduše přítomná s usilující myslí v hmotném tĕle, nevyvíjí žádné úsilí, neboť je již transcendentálnĕ osvícena. V roli mého přítele jen vše sleduje jako svĕdek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.47-48

"Oplodnĕní, tĕhotenství, narození, vĕk batolete, dĕtství, mládí, střední vĕk, stáří a smrt představují devĕt vĕků tĕla." "I když se hmotné tĕlo liší od vlastního...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest