fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 15.1-4

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Hovorí sa o nezničiteľnom banyanovníku, ktorý má korene hore a vetvy dolu a ktorého listami sú vedske hymny. Kto pozná tento strom, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.70-71

"A vyhlasujem, že ten, kto študuje tento náš posvätný rozhovor, Ma uctieva inteligenciou. A ten, kto mu načúva s vierou a bez závisti, bude oslobodený od hriešnych následkov a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.68-69

"Tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne. Na tomto svete niet služobníka, ktorý by Mi bol...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.67

"Toto dôverné poznanie by nikdy nemalo byť vyjavené tým, ktorí si neodriekajú, ktorí nie sú oddaní alebo nie sú zapojení do oddanej služby, a ani tým, ktorí Mi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.64-66

"Pretože si Môj veľmi drahý priateľ, vyjavím ti najvyšší pokyn, najdôvernejšie poznanie zo všetkých. Vypočuj si ho odo Mňa, pretože ti je na tvoj vlastný prospech. Vždy na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.55-58

"Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.54

"Kto zaujal toto transcendentálne postavenie, realizuje Najvyšší Brahman a je naplnený radosťou. Nikdy sa netrápi, ani po ničom netúži a k všetkým bytostiam je rovnaký. Za tohoto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.49-50

"Kto na ničom nelipne, kto sa ovláda a je ľahostajný k všetkým hmotným pôžitkom, môže pomocou odriekania dosiahnuť najvyššiu dokonalosť v oslobodení sa od všetkých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.48

"Každý čin, ó, syn Kuntī, je zahalený nejakou vadou, tak ako je oheň zahalený dymom. Preto by človek nemal zanechať činnosť, ktorá prináleží jeho povahe, aj keby nebola bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.45-47

"Vykonávaním svojich povinností môže každý dosiahnuť dokonalosť. Vypočuj si teraz odo Mňa, ako je to možné. Uctievaním Pána, ktorý je príčinou všetkých tvorov a ktorý je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.41-44

"Brāhmaṇi, kṣatriyovia, vaiśyovia a śūdrovia sa navzájom odlišujú podľa vrodených vlastností, ktoré zodpovedajú rôznym hmotným kvalitám, ó, podmaniteľ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.40

"Tu, ani medzi polobohmi na vyšších planetárnych sústavách niet bytosti oslobodenej od vplyvu troch kvalít hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 18.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.36-39

"Ó, najlepší z Bharatovcov, vypočuj si teraz odo Mňa o trojakom šťastí, v ktorom podmienená duša nachádza svoje potešenie a ktoré niekedy ukončuje všetky jej strasti. O...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.33-35

"Ó, syn Pṛthy, nezlomné odhodlanie, ktoré je udržiavané neochvejným vykonávaním yogy a ktorým človek ovláda činnosti mysle, života a zmyslov, je odhodlaním v kvalite...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.29-32

"Ó, dobyvateľ bohatstva, vypočuj si teraz, prosím, ako ti podrobne vysvetlím tri druhy pochopenia a odhodlanosti vo vzťahu k trom kvalitám hmotnej prírody. Ó, syn Pṛthy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.26-28

"Ten, kto si koná svoju povinnosť oslobodený od kvalít hmotnej prírody, kto koná bez falošného ega, s nadšením a rozhodnosťou a koho sa nedotkne ani úspech, ani neúspech, taký človek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.23-25

"O čine konanom podľa pokynov, bez lipnutia, lásky alebo nenávisti a bez túžby po plodoch sa hovorí, že náleží do kvality dobra. No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.19-22

Podľa troch kvalít hmotnej prírody jestvujú tri druhy poznania, činov a konateľov. Počuj teraz, ako ti ich opíšem. Vedz, že poznanie, vďaka ktorému človek vidí jedinú,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest