fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 2.42-43

"Ľudia s chabými znalosťami si hovejú vo vznešených slovách Ved, odporúčajúcich vykonávanie rôznych výnosných obradov, ktorých cieľom je dosiahnutie nebeských planét, moci a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.44

"Dĕtinští a pošetilí lidé jsou připoutáni k materialistickým plodonosným činnostem, i když skutečným cílem života je se od tĕchto činností osvobodit. Védské pokyny proto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.16-19

"Král Parīkṣit řekl: Můj pane, jak se mohou osoby žijící ve vĕku Kali zbavit vzrůstajícího znečištĕní tímto vĕkem? Ó velký mudrci, prosím vysvĕtli mi to. Vysvĕtli mi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.8-9

"Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů." "Lidé sužovaní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6-7

"Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.4-5

"Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.32-33

"Když zvídavý človĕk pochopí toto poznání, nezbývá nic dalšího, co by mĕl znát. Ten, kdo se napil toho nejchutnĕjšího nektaru, nemůže přece zůstat žíznivý." "Pomocí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.23-25

"Tak jsem ti vyložil, stručnĕ i podrobnĕ, úplný přehled vĕdy o Absolutní Pravdĕ. Dokonce i pro polobohy je tato vĕda obtížnĕ pochopitelná. Opakovanĕ jsem ti přednesl toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.15,17-19

"U toho, kdo stále medituje o Mé přítomnosti ve všech osobách, velmi brzy zmizí špatné sklony k soupeření, závisti a zneužívání spolu s falešným egem." "Dokud oddaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.15-16

"Nĕkdy zdánlivĕ bezdůvodnĕ zaútočí na tĕlo krutí lidé či dravá zvířata. Jindy a jinde se osobĕ znenadání dostane velké úcty či uctívání. Ten, kdo se nehnĕvá, když je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

"Dokud si živá bytost myslí, že kvality hmotné přírody mají oddĕlenou existenci, bude nucena se rodit v mnoha různých podobách a zažívat rozmanité formy hmotné existence. Tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.5

"Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše." Bhagavad-Gītā 6.5

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.29

Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.26

"Človĕk připoutaný k tĕlu s velkým úsilím hromadí peníze, aby expandoval a chránil postavení své manželky, dĕtí, majetku, domácích zvířat, služebníků, domovů, příbuzných,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

"Keď z lásky, nenávisti alebo strachu vtelená duša fixuje svoju myseľ a inteligenciou pomocou sústredenia na určitú telesnú podobu v momente smrti, určite dosiahne tú formu, na ktorú...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.12

Mysl lze ovládat, když je upřená na Nejvyšší Osobnost Božství. Jakmile se uklidnila, zbaví se nečistých přání konat hmotné činnosti. Tak zesílí kvalita dobra a díky tomu se lze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.1

Brāhmaṇský svĕtec řekl: "Každému jsou v hmotném svĕtĕ jisté vĕci velmi drahé a připoutanost k nim mu nakonec způsobí utrpení. Človĕk, který toto chápe, se zříká hmotných...

ČÍTAŤ VIAC