fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 2.19-20

"Govinda se projevuje (jako Paramātmā) v srdcích všech živých bytostí stejně, jako se jedno slunce odráží v nespočetně mnoha drahokamech." (Osobnost Božství,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 2.14

„Uctívám Govindu, původního Pána, který má obrovskou moc. Neosobní Brahman, jenž je absolutní, úplný a neomezený a projevuje nespočetné množství různých planet s jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 2.12-13

"To, co Upaniṣady nazývají transcendentální neosobní Brahman, je oblast záře té samé Nejvyšší Osoby. Tak jako člověk nemůže vidět slunce pouhým okem jinak než jako planoucí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.106-107

„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.“ "Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.96

"Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.94

"Všechny druhy činností, ať příznivé či nepříznivé, jsou na úrovni temnoty nevědomosti, jsou-li na překážku vykonávání transcendentální láskyplné služby Pánu Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.92

"Největším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí." Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.91

„Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.90

"Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození." Śrī Caitanya Caritāmṛta,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.61-63

"Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný." „Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.60

„Duchovně mocné poselství Nejvyššího Pána může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.59

„Člověk by se tedy měl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito světci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.58

"Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa." Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

„Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“ Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.55

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“ Śrī Caitanya...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.54

„Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Moje energie klamu, protože beze Mně nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného světla ve stínu. Ve světle totiž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.53

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.49

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.49

ČÍTAŤ VIAC
  • 1
  • 2

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest