fbpx
logo
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.43

„Podmíněné duše bloudí po různých planetách vesmíru a vstupují do různých životních druhů. Jedna z těchto duší, která má velké štěstí, může být nějakým způsobem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.41

„Pokud se někdo zapojí do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi pro uspokojení svých smyslů, ale místo toho získá chuť sloužit Kṛṣṇovi, vzdá se svých hmotných tužeb a dobrovolně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.38

„Kṛṣṇa říká: ,Pokud Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň chce bohatství hmotného požitku, je nesmírně hloupý. Ve skutečnosti je jako člověk,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.35

„Kvůli špatné společnosti živá bytost touží po hmotném štěstí, osvobození či splynutí s neosobním rysem Pána nebo chce získat hmotnou moc prostřednictvím mystické yogy. Pokud...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.34

„Slibuji, že každému, kdo se Mi jednou upřímně odevzdá se slovy: „Můj drahý Pane, ode dneška jsem Tvůj,“ a modlí se ke Mně o odvahu, okamžitě takové osobě odvahu dodám a od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.128

„Védská zvuková vibrace oṁkāra, ústřední slovo ve védské literatuře, je základem všech védských vibrací. Oṁkāru bychom tedy měli přijmout jako zvukové zastoupení Nejvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.124-127

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá majestátem ve všech ohledech, a proto působením svých nepochopitelných energií proměnil hmotný vesmírný projev. Na příkladu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.119

„Energie Pána Viṣṇua je rozdělena do tří kategorií: duchovní energie, živé bytosti a nevědomost. Duchovní energie je plná poznání, živé bytosti sice patří k duchovní energii,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.111, 116-117

„Podle přímého chápání je Absolutní Pravdou Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž vlastní úplný duchovní majestát. Nikdo se Mu nemůže vyrovnat a nikdo Jej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.106-107

Pán řekl: „Filosofii vedānty tvoří slova pronesená Nejvyšším Pánem, Osobností Božství Nārāyaṇem v podobě Vyāsadevy. Hmotné nedostatky v podobě omylů, iluze,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.84

„,Zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození jsou známé jako čtyři cíle života, ale před láskou k Bohu, která je pátým a nejvyšším cílem, se jeví...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.73-74, 76

„Pouhým zpíváním svatého jména Kṛṣṇy se lze vysvobodit z hmotného bytí. A nejen to, pouhé zpívání Hare Kṛṣṇa mantry umožní uzřít lotosové nohy Pána. V tomto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.142

„Pán Kṛṣṇa je jediný nejvyšší vládce a všichni ostatní jsou Jeho služebníci, kteří tančí tak, jak On si přeje.“ Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.142

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.85-87

„Přestože je Pán útočištěm všeho a přestože v Něm spočívají všechny vesmíry, je také v podobě Nadduše oporou všeho. I když je takto dvěma způsoby spojen s hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.84

„Na počátku stvoření se Pán expandoval v podobě inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.65-69

„První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobě živých bytostí. Odražené paprsky Jeho těla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.62-64

„Aspekt hmotné přírody zvaný māyā představuje bezprostřední příčinu vesmírného projevu. Nemůže však být skutečnou, původní příčinou, protože tou je Pán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.59-61

„Protože je prakṛti tupá a nečinná, nemůže být příčinou hmotného světa. Pán Kṛṣṇa však prokazuje svoji milost tak, že tuto tupou, nečinnou hmotnou přírodu obdaří svou...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest