fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.19.9

"Chce-li člověk získat veškeré bohatství, musí se každý den věnovat uctívání Pána Viṣṇua s Jeho manželkou, Lakṣmī. S velkou oddaností Ho má uctívat výše uvedenou metodou....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.6

"Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy transcendentální vůči hmotným vlastnostem, a proto je popisován slovem nirguṇa, “bez vlastností”. Jelikož je nezrozený, nemá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.17

"Když člověk bdí nebo spí, jeho inteligence vytváří různé situace. Pod vlivem své znečištěné inteligence si živá bytost vytváří různé představy a napodobuje její akce a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.52

"Nikdo by k nikomu a ničemu nemĕl chovat přehnanou náklonnost či připoutanost, jinak bude muset velmi trpĕt." Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.52

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.34-35

“Zjevuješ se v tělech podobných tělům obyčejné ryby, želvy nebo kance a předvádíš činnosti, jež tyto bytosti nejsou schopny vykonat-neobyčejné, nesrovnatelné, transcendentální...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.14-18

Pošetilému hospodáři se nezprotiví rodinný život, ani když se o něho starají ti, o které se kdysi sám staral. Znetvořený stářím se připravuje na blížící se smrt. Takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.20.41

"Duchové a skřeti se zmocnili těla, které Brahmā, stvořitel živých bytostí, odložil v podobě zívání. Rovněž se projevuje jako spánek doprovázený slintáním. Skřeti a duchové se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.25

"Človĕk by mĕl meditovat tak, že se neustále vidí jako vĕčná vĕdomá duše a Pána jako absolutního vládce všeho. Pro posílení této meditace by mĕl žít v ústraní a vzdát se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.5

"I když jsou stíny, ozvĕny a přeludy jen klamné odrazy skutečností, přesto vytvářejí představy smysluplných a pochopitelných vjemů. Stejné je to se ztotožnĕním se podmínĕné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.19

"Když vzrůstá kvalita dobra, vzrůstá i síla polobohů. S růstem vášnĕ sílí démoni a s růstem nevĕdomosti roste síla tĕch nejzlovolnĕjších bytostí, ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.13

"Moudrý človĕk by si nikdy nemĕl přát dostat se na nebeské planety ani žít v pekle. Nemĕl by toužit ani po trvalém pobytu na Zemi, neboť vlivem tohoto pohroužení v hmotném tĕle...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.26

"Každému, kdo dělá sebemenší rozdíly mezi sebou a jinými živými bytostmi na základě svého rozlišujícího pohledu, způsobuji velký strach jako planoucí oheň...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.71-72

Když člověk spí, žádná jeho hmotná tělesná složka — životní energie, poznávací a činné smysly, mysl ani inteligence — ho nemůže probudit. Může být probuzen, jedině když mu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31

"Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.22-23

"Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou. S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Harimu. Společné zpívání Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.18

"Śrīmad-Bhāgavatam je neposkvrnĕná Purāṇa. Vaiṣṇavům je nanejvýš drahá, protože popisuje čisté a svrchované poznání paramahaṁsů. Tento Bhāgavatam vyjevuje způsob, jak se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.11-12

"Śrīmad-Bhāgavatam je od začátku až do konce plný vyprávĕní, která povzbuzují ke zřeknutí se hmotného života, a obsahuje také popisy transcendentálních zábav Pána Hariho, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.67

"Klaním se této nezrozené a nekonečné Nejvyšší Duši, jejíž osobní energie zapříčiňují stvoření, udržování a zničení hmotného vesmíru. Dokonce i Brahmā, Indra, Śaṅkara a...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest