fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.66

"Můj drahý Pane, všechny živé bytosti v tomto hmotném světě vymýšlejí plány jako šílené a kvůli své neovladatelné lačnosti neustále touží dělat to či ono. Živá bytost bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.32

"Neexistuje větší překážka, která by bránila vlastnímu zájmu živé bytosti, než sklon považovat jiné záležitosti za příjemnější, než je vlastní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.33

"Pokud každý v lidské společnosti neustále myslí na to, jak vydělat peníze a jak je použít pro smyslový požitek, ničí to zájmy všech. Živá bytost zbavená poznání a oddané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.34

"Ti, kdo mají silnou touhu překonat oceán hmotné existence, se nesmějí stýkat s kvalitou nevědomosti, neboť hedonistické činnosti jsou těmi největšími překážkami v realizaci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.36

"Různé vyšší životní úrovně přijímáme jako požehnání a odlišujeme je od nižších, ale měli bychom vědět, že takové rozdíly existují pouze ve vztahu k vzájemnému působení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.37

"Sanat-kumāra poradil králi: Proto se, můj milý králi Pṛthu, snaž pochopit Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jenž sídlí v srdci každého společně s individuální duší. Žije v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.38

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se projevuje jako totožný s příčinou a důsledkem v rámci tohoto těla. Ten, kdo však na základě důkladného uvážení — kterým si vyjasnil, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.40

"Oceán nevědomosti je velmi obtížné překonat, protože je v něm mnoho nebezpečných žraloků. Neoddaní sice podstupují přísnou askezi, aby se dostali na jeho druhý břeh, ale my ti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.27

"Délka života každé lidské bytosti v tomto hmotném světě je krátká, ale ti, kdo oddaně slouží, jdou zpátky domů, zpátky k Bohu, neboť jsou skutečně na cestě osvobození. Pro ně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.28

"Kdo se v tomto hmotném světě zaměstnává činnostmi, které si vyžadují velké úsilí, a kdo po získání lidské životní podoby — jež dává příležitost osvobodit se od utrpení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.23

"Člověk musí dělat pokrok v duchovním životě tím způsobem, že se nebude stýkat s lidmi, které zajímá pouze uspokojování smyslů a vydělávání peněz. Má se vyhýbat nejen jim, ale...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.24

"Uchazeč o duchovní pokrok musí být nenásilný, kráčet ve stopách velkých ācāryů, neustále vzpomínat na nektar zábav Nejvyšší Osobnosti Božství, dodržovat usměrňující zásady...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.25

"Oddaný má postupně rozvíjet oddanou službu neustálým nasloucháním o transcendentálních vlastnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Pánovy zábavy jsou jako ozdobné šperky na uších...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.26

"Když se živá bytost — která je umístěná v srdci těla a pokrytá pěti prvky — milostí duchovního mistra a probuzením poznání a odpoutanosti trvale připoutá k Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.27

"Když se živá bytost zbaví všech hmotných tužeb a osvobodí od všech hmotných vlastností, transcenduje rozdíly mezi vnějšími a vnitřními činnostmi. Tehdy zaniká rozdíl mezi duší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.28

"Když duše žije pro smyslový požitek, vytváří rozličné touhy, a z toho důvodu podléhá různým označením. Je-li však v transcendentálním postavení, nezajímá se již o nic kromě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.29

"Jedině kvůli různým příčinám vidí osoba rozdíl mezi sebou a druhými, stejně jako se odraz těla jeví jinak na vodě, na oleji či v zrcadle." Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.29

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.30

"Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových předmětech je, že živá bytost téměř...

ČÍTAŤ VIAC