fbpx
logo
4. februára 2020 Śrīmad-bhāgavatam 11.29.16

"Oddaný by si nemĕl všímat posmĕšků svých společníků, ale vzdát se tĕlesného pojetí i studu, který se s ním pojí, a klanĕt se všem – i psům, bezkastovním, kravám a oslům –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
4. februára 2020 Śrīmad-bhāgavatam 12.2.12-16

"Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
4. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.49

"Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, původní a nejvĕtší ze všech bytostí, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je autorem Véd a jako včela shromáždil tuto nektarovou podstatu všeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
4. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.25

"Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
3. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.37

"Muži Kali-yugy budou bídní a ovládaní ženami. Zavrhnou své otce, bratry, příbuzné a přátele, aby se místo toho sdružovali se sestrami a bratry svých žen. Jejich představa o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.40

"Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k Nejvyšší Osobnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. februára 2020 Śrīmad-bhāgavatam 12.6.29

"Taková je klamná energie Nejvyššího Pána Viṣṇua, kterou nelze ani zastavit, ani snadno vnímat. I když jsou individuální duše nedílnými částmi Pána, jsou vlivem této klamné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.23

"Službou Absolutní Pravdě, byť jen na několik dní, se inteligence oddaného pevně ustálí a soustředí se na Mě. Důsledkem toho se stane Mým společníkem v transcendentálním světě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
1. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.27

"Ten, kdo se probudí a sám nebo díky druhým pochopí nepravost a bídu tohoto hmotného světa, a tak opustí svůj domov a závisí plně na Osobnosti Božství sídlící v jeho srdci, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
26. januára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.35

"Je pravda, že omezováním smyslů za pomoci systému yogy se lze zbavit útrap způsobených touhou a chtíčem, avšak to nestačí k tomu, aby duše byla spokojená. Tuto spokojenost dává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
22. januára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.2b

"Vše, co se děje v čase, který sestává z minulosti, současnosti a budoucnosti, je pouhý sen. To je skrytý význam veškeré védské literatury." Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.2b

ČÍTAŤ VIAC
logo
24. novembra 2019 Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.9

"Osoba by mĕla vĕdĕt na základĕ přímého vnímání, logické dedukce, svĕdectví písem a osobní realizace, že tento svĕt má počátek a konec, a není tedy nejvyšší realitou. Mĕl by...

ČÍTAŤ VIAC
logo
18. novembra 2019 Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.26

"Nebe může vykazovat různé vlastnosti vzduchu, ohnĕ, vody a zemĕ, jež jím procházejí, a také vlastnosti jako je horko a zima, jež stále přicházejí a odcházejí se zmĕnami ročních...

ČÍTAŤ VIAC
logo
17. novembra 2019 Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.50

"Ten, kdo vidí, jak se strom rodí ze svého semene a jak poté, co dosáhne zralosti, hyne, zůstává pozorovatelem od stromu oddĕleným. Stejnĕ zůstává svĕdek zrození a smrti hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
17. novembra 2019 Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.50

"Pokud říkáte, že tito lidé jsou příčinou mého štĕstí a neštĕstí, tak kde je v tomto pojetí místo pro duši? Toto štĕstí a neštĕstí se netýká duše, ale interakcí hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
3. januára 2016 Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést...

ČÍTAŤ VIAC
logo
3. januára 2016 Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.23

I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
31. decembra 2015 Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.16

“Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy:...

ČÍTAŤ VIAC