“Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám
podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a
pošetilém rozpoložení chovají nenávist vůči jiným živým bytostem i vůči
Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu, jenž sídlí v srdcích všech bytostí.
Tím, že se takto závistivĕ vztahují ke druhým, klesají postupnĕ do
nižších úrovní existence.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/15

Srimad Bhagavatam 11.5.15

96919