fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 5.25

"Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho dosiahnu tí, ktorí sú mimo duality prameniacej z pochybností, ktorí sú zbavení hriechu, vždy konajú pre blaho všetkých bytostí a ktorých myseľ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.24

"Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.21

"Takýto oslobodený človek sa vo svojom vnútri teší z ustavičnej radosti, lebo ho nepriťahujú hmotné zmyslové pôžitky. Takto sa raduje z bezmedznej blaženosti, pretože je sústredený...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.19

"Tí, ktorých myseľ zotrváva v rovnováhe a v harmónii, prekonali už zrodenie a smrť. Sú bezchybní ako Brahman, a preto už zotrvávajú v Brahmane." Bhagavad-Gītā 5.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.18

"Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté." Bhagavad-Gītā 5.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.17

"Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.14

"Vtelená duša ovládajúca telo nevytvára činy ani ich plody a ani k činom nikoho nepobáda. To všetko spôsobujú tri kvality hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 5.14

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.6

"Samotné zrieknutie sa všetkých činností bez oddanej služby Pánovi nemôže nikoho urobiť šťastným. No múdry človek zamestnaný v oddanej službe môže okamžite dosiahnuť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.10

"Kto si koná svoju povinnosť bez lipnutia a plody svojej práce prenecháva Najvyššiemu Pánovi, toho sa nedotkne hriech, tak, ako sa voda nedotkne lotosového listu." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.11

"Yogīni, ktorí zanechali všetkej pripútanosti, konajú svoje činy telom, mysľou, inteligenciou a zmyslami len preto, aby očistili svoje 'ja'." Bhagavad-Gītā 5.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.12

"Duša pevne zakotvená v oddanosti dosiahne trvalý mier, lebo Mi obetuje plody svojich činov, zatiaľ čo človek, ktorý nie je spojený s Božstvom a lipne na plodoch svojich činov, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.13

"Vtelená bytosť, ktorá ovláda svoju povahu a v mysli sa vzdáva všetkých činov, šťastne prebýva v meste s deviatimi bránami (v hmotnom tele), nič nekoná a ani k činom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.25-32

"Niektorí yogīni dokonale uctievajú polobohov prinášaním rôznych obetí a iní prinášajú obete v ohni Najvyššieho Brahmanu." "Niektorí (čistí brahmacārīni) obetujú sluch a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.23-24

"Činy človeka, ktorý nie je spútaný kvalitami hmotnej prírody a ktorého myslenie plne spočíva v transcendentálnom poznaní, sa celkom rozplynú v transcendencii." "Človek, ktorý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.19-22

„Človek, ktorého všetko úsilie je zbavené túžby po zmyslovom pôžitku, vlastní dokonalé poznanie. Učení vravia, že jeho plodonosnú činnosť spálil oheň dokonalého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.16-18

"Dokonca aj múdri sú zmätení, keď majú rozhodnúť, čo je čin a čo nečin. Vysvetlím ti teraz, čo je čin, a až to pochopíš, budeš oslobodený od všetkého nešťastia." "Je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.13-14

"Podľa troch kvalít hmotnej prírody a podľa činností im určených som stvoril v ľudskej spoločnosti štyri triedy. Hoci som stvoriteľom tohto zriadenia, mal by si vedieť, že som...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.11

"Každého odmeňujem podľa toho, ako sa Mi odovzdáva. Ó, syn Pṛthy, všetci v každom ohľade kráčajú Mojou cestou." Bhagavad-Gītā 4.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.9

"Kto pozná transcendentálnu povahu Môjho zjavenia a Mojich činov, keď opúšťa svoje telo, ten sa znovu nenarodí v tomto hmotnom svete, ale dosiahne Moje večné sídlo, ó,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.6-8

"Hoci som nezrodený a Moje transcendentálne telo nikdy nezaniká, a hoci som Pánom všetkého tvorstva, zjavujem sa v každom tisícročí vo Svojej pôvodnej transcendentálnej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.1-3

"Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Vyjavil som túto nehynúcu vedu o yoge bohu Slnka Vivasvānovi a Vivasvān ju zveril Manuovi, otcovi ľudského pokolenia, ktorý ju potom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.34

"Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.35-36

"A keď takto spoznáš pravdu, neupadneš znovu do klamu. Pomocou tohoto poznania zistíš, že všetky živé bytosti nie sú ničím iným než časťami Najvyššieho, alebo inými slovami, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.39

"Veriaci človek pohrúžený v transcendentálnom poznaní a ovládajúci svoje zmysly čoskoro dosiahne najvyšší duchovný mier." Bhagavad-Gītā 4.39

ČÍTAŤ VIAC