fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.10

"Člověk má být v transcendentálním postavení — nad úrovněmi hmotného vědomí — a má být odpoutaný od všech ostatních životních pojetí. Když takto realizuje osvobození se od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.6-8

Člověk musí upevnit svoji víru pomocí jógového postupu pro sebeovládání a dostat se na úroveň čisté oddané služby opěvováním Mé slávy a nasloucháním o Mně. Při...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.5

"Je povinností každé podmíněné duše velice vážně zaměstnat své znečištěné vědomí, které je nyní připoutané k hmotnému zmyslovému požitku, oddanou službou (yogou) bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.1

"Když je živá bytost takto nedotčena vlivem kvalit hmotné přírody, jelikož je neměnná a nic neprohlašuje za své, pak nepodléhá reakcím těchto kvalit, přestože pobývá v hmotném...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.17-18

"Má drahá matko, ó dcero Svāyambhuvy Manua, jak jsem vysvětlil, časovým faktorem je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, od Něhož začíná tvoření jako výsledek vzrušení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.12-13

"Existuje pět hrubých prvků — země, voda, oheň, vzduch a éter. Existuje také pět jemných prvků — vůně, chuť, barva, dotek a zvuk." "Poznávacích smyslů a činných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.8

"Příčinou hmotného těla a smyslů podmíněné duše a vládnoucích božstev smyslů, polobohů, je hmotná příroda. Tak to chápou učení lidé. Pocity štěstí a neštěstí si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.7

"Hmotné vědomí je příčinou podmíněného života, jehož podmínky vnutí živé bytosti hmotná energie. Ačkoliv duše nic nedělá a je všem těmto činnostem transcendentální, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.5-6

"Hmotná příroda, rozdělená svými třemi kvalitami do různorodosti, vytváří podoby živých bytostí, a když to živé bytosti vidí, jsou oklamány iluzorní energií v jejím aspektu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.3

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je Nejvyšší Duše a nemá počátek. Je transcendentální hmotným kvalitám přírody a je nad tímto hmotným světem. Je všude viditelný, protože...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.1-2

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: "Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.41-42

"Hrozný strach ze zrození a smrti nemůže nikdy zahnat nikdo z těch, kteří vyhledávají útočiště jinde než u Mne, protože Já jsem všemocný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.39-40

"Tak se oddaný, který neochvějnou oddanou službou uctívá Mě, všeprostupujícího Pána vesmíru, vzdává všeho úsilí o přemístění na nebeské planety nebo o štěstí v tomto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.37

"Jelikož je oddaný zcela pohroužen myšlenkách na Mě, netouží ani po největších darech dostupných na vyšších planetárních systémech včetně Satyaloky. Nepřeje si získat osm...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.33,44

"Bhakti, oddaná služba, zničí jemnohmotné tělo živé bytosti bez zvláštního úsilí, stejně jako oheň v žaludku stráví vše, co sníme." "Proto se ti, jejichž mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.27

"Člověk, který přestane sloužit kvalitám hmotné přírody a namísto toho začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, poznání spojené s odříkáním, a provozovat yogu, při které je mysl v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25-26

"Ve společnosti čistých oddaných jsou rozhovory o zábavách a činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné a lahodí uchu i srdci. Pěstováním tohoto poznání bude člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21-22

"Sādhu je tolerantní, milostivý a přátelský ke všem živým bytostem. Nemá nepřátel, je mírumilovný, řídí se pokyny písem a všechny jeho vlastnosti jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.18-19

"Díky poznání a odříkání, jež se pojí s oddanou službou, vidí seberealizovaná duše vše v pravém světle. Přestává ji zajímat hmotný svět a všechny hmotné vlivy na ni působí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.14-15

"Má zbožná matko, nyní ti vysvětlím pradávný systém yogy, jenž jsem již dříve popsal velkým mudrcům. Je po všech stránkách užitečný a praktický." "Stadium, ve kterém...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.13

Nejvyšší Pán odpověděl: "Jógový systém, který se týká Nejvyššího Pána a individuální duše, který je určen pro konečné dobro živé bytosti a který umožňuje odpoutat se od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.11

Devahūti pokračovala: "Přijala jsem útočiště u Tvých lotosových nohou, protože jsi jediný, komu je možné se odevzdat. Jsi sekera, která může skácet strom hmotné existence. Hluboce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.7-10

Devahūti řekla: "Nechci již podléhat nátlaku svých hmotných smyslů, můj Pane, protože jeho vlivem jsem poklesla do hluboké nevědomosti." "Ty jediný mě můžeš vysvobodit z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.2-3

Śaunaka pokračoval: "Nikdo neví víc než Samotný Pán. Nikdo není vznešenější a zralejší yogī než On. Je tedy Pánem Ved a neustále o Něm naslouchat skýtá smyslům skutečné...

ČÍTAŤ VIAC