fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.47

"Živá bytost, jež dostala současné tělo na základě dřívějších plodonosných činností, může skoncovat s výsledky svých činností v tomto životě, ale to neznamená, že je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.46

"Moji drazí přátelé, synové asurů, živá bytost dostává různé druhy těl podle svých dřívějších plodonosných činností. Tak ji lze vidět, jak ve všech životních podmínkách...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.44-45

"Jelikož samotnému tělu je nakonec předurčeno stát se výkaly či hlínou, jaký význam má to, co je s ním spojené — manželky, sídla, bohatství, děti, příbuzní, služebníci,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.43

"Živá bytost si přeje zajistit pohodlí svému tělu a kvůli tomu vytváří mnoho plánů, ale tělo je ve skutečnosti vlastnictvím jiných. Pomíjivé tělo nejprve živou bytost přijme a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.42

"Materialista touží po štěstí a úlevě od utrpení, a podle toho jedná. Ve skutečnosti je však člověk v hmotném světě šťastný jen tak dlouho, dokud o štěstí neusiluje; jakmile...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.41

"Materialista si o sobě myslí, že je velmi inteligentní, a neustále usiluje o hospodářský rozvoj. Jak je však uvedeno ve Védách, hmotné činnosti mu opakovaně přinášejí zklamání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.39

"Bohatství, krásná manželka či přítelkyně, synové a dcery, sídlo, zvířata v hospodářství, jako jsou krávy, sloni a koně, dále pokladnice, hospodářský rozvoj a smyslový požitek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.38

"Ó moji přátelé, synové asurů, Nejvyšší Pán ve svém aspektu Nadduše je stále v srdcích všech živých bytostí. Je jejich příznivcem a přítelem a Jeho uctívání není vůbec...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.37

"Skutečným problémem života je opakování zrození a smrti, které připomíná neustále se otáčející kolo. Když je však živá bytost ve styku s Nejvyšší Osobností Božství, toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.32

"Je třeba stále vzpomínat na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, v Jeho lokalizovaném zastoupení zvaném Paramātmā, jež se nachází v srdci každé živé bytosti. Tak se má vzdávat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.30-31

"Člověk musí přijmout pravého duchovního učitele, sloužit mu s velkou oddaností a vírou a obětovat mu veškeré své vlastnictví. Ve společnosti světců a oddaných má uctívat Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.29

"Mezi různými procesy doporučenými k vymanění se z hmotného života má být považován za naprosto dokonalý ten, který osobně vyložil a přijal Nejvyšší Pán. Spočívá v plnění...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.28

"Moji drazí přátelé, synové démonů, proto je vaší povinností začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. To dokáže spálit semeno plodonosných činností uměle vytvořené kvalitami hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.27

"Prostřednictvím znečištěné inteligence je živá bytost podrobena kvalitám přírody a tak je podmíněna hmotou. Tuto hmotnou existenci, jejíž příčinou je nevědomost, je třeba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.24

"Rozvážní a zkušení lidé by měli hledat duši s myslí očištěnou analytickým studiem toho, jak je duše spojená se všemi věcmi, které procházejí stvořením, udržováním a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.25

"Inteligenci je možné vnímat ve třech stavech — při bdění, snění a hlubokém spánku. Toho, kdo tyto tři druhy jednání vnímá, je třeba považovat za původního pána, vládce,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.23

"Každá individuální duše má dva druhy těl: hrubohmotné z pěti hrubých prvků a jemnohmotné ze tří jemných. Ona sama sídlí uvnitř těchto těl. Člověk musí najít duši analýzou:...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.22

"Pánových osm oddělených hmotných energií, tři kvality hmotné přírody a šestnáct výsledků přeměny (jedenáct smyslů a pět hrubohmotných prvků, jako je země a voda) — v tom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.21

"Zkušený geolog ví, kde leží zlato, a různými procesy ho dokáže získat ze zlaté rudy. Duchovně pokročilá osoba podobně ví o existenci duchovní částečky v těle, a tak může...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.19-20

"Slovo ātmā označuje Nejvyššího Pána nebo živé bytosti. Jak Pán, tak obyčejné živé bytosti jsou duchovní a nepodléhají zrození a smrti, degeneraci ani hmotnému znečištění. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.18

"Plody a květy stromu časem podstupují šest změn — zrození, existenci, růst, přeměnu, chřadnutí a potom zánik — a hmotné tělo, které duše získává za různých okolností,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.24

"Proto vás prosím, moji drazí přátelé z rodin démonů, počínejte si tak, aby Nejvyšší Pán, který přesahuje meze hmotného poznání, byl spokojen. Zřekněte se démonské povahy a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.20-23

"Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, nejvyšší vládce, který nikdy nepoklesne a nepodléhá změnám, je přítomný v různých formách života, od nehybných živých bytostí (sthāvara),...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.19

"Moji milí synové démonů! Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, je původní Nadduší, otcem všech živých bytostí. Žádnému člověku — dítěti ani starci — tedy za žádných...

ČÍTAŤ VIAC