fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 18.2

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Zanechanie činností, ktoré sa zakladajú na hmotných túžbach, nazývajú veľkí učenci životným štádiom odriekania (sannyāsa). A...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.23-28

"Od počiatku stvorenia sa na označenie Najvyššej Absolútnej Pravdy používali tri slová — oṁ tat sat. Tieto tri symbolické zastúpenia odriekavali brāhmaṇi, keď spievali vedske...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.20-22

"Dar daný z povinnosti, bez nároku na odmenu, v pravý čas, na správnom mieste a osobe, ktorá je ho hodná, sa považuje za dar v kvalite dobra. No dar, ktorý je darovaný s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.17-19

Toto trojaké odriekanie, vykonávané s transcendentálnou vierou tými, ktorým nejde o svoj vlastný hmotný zisk, ale čisto o uspokojenie Najvyššieho je odriekaním v kvalite dobra. O...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.14-16

"K telesnej sebakázni patrí uctievanie Najvyššieho Pána, brāhmaṇov, duchovného učiteľa a nadriadených, ako sú otec a matka, ako aj čistota, prostota, celibát a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.11-13

"Z obetí je v kvalite dobra tá, ktorá je konaná z povinnosti, podľa pokynov písiem a bez očakávania odmeny. No obeť, ktorá je konaná pre nejaký hmotný zisk, pre uznanie alebo z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.7-10

Podľa troch kvalít hmotnej prírody je i potrava, ktorú všetci jedia, trojakého druhu. To isté platí o obetiach, sebakázni a dobročinnosti. Vypočuj si teraz o rozdieloch medzi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.2-4

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Viera môže byť trojakého druhu — v kvalite dobra, vášne a nevedomosti — podľa kvality hmotnej prírody, v ktorej sa vtelená duša...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.15

"Sídlim v srdciach všetkých živých tvorov a odo Mňa pochádza pamäť, poznanie a zábudlivosť. Zmyslom všetkých Ved je poznať Mňa, pretože Ja som zostavil Vedāntu a som znalcom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.13

"Vstupujem do všetkých planét a udržiavam ich Svojou energiou na ich obežných dráhach. Ako Mesiac vyživujem vlahou všetky rastliny." Bhagavad-Gītā 15.13

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.12

"Vedz, že odo Mňa pochádza jas Slnka, ktorý rozptyľuje temnotu celého hmotného sveta, a tiež jas ohňa a Mesiaca." Bhagavad-Gītā 15.12

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.9-11

"Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa oddáva určitému druhu zmyslových...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.7

"Živé bytosti v tomto podmienenom svete sú Mojimi fragmentárnymi čiastočkami. Žijúc podmieneným životom, ťažko bojujú so šiestimi zmyslami, vrátane mysle." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.6

"Moje zvrchované sídlo nie je ožiarené ani Slnkom ani Mesiacom, ani ohňom či elektrinou. Tí, ktorí ho dosiahli, sa nikdy nevrátia do tohoto hmotného sveta." Bhagavad-Gītā 15.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.5

"Ten, kto sa zbavil falošnej pýchy, klamu a nevhodnej spoločnosti, kto spoznal večné, premohol hmotnú žiadostivosť, zbavil sa dualít šťastia a nešťastia a vie, ako sa odovzdať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.22-25

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Ó, syn Pāṇḍuov, človek, ktorý nechová nenávisť k osvieteniu, pripútanosti ani klamu, ak povstanú, ani po nich netúži, ak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.19-20

"Človek, ktorý vpravde vidí, že všetky činnosti sú vykonávané iba týmito kvalitami prírody a pozná Najvyššieho Pána, ktorý je transcendentálny voči všetkým týmto kvalitám,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.18

"Tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, spejú hore, k vyšším planétam; na pozemských planétach zostávajú ľudia v kvalite vášne, a tí, ktorí sú v odpornej kvalite nevedomosti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.16-17

"Hovorí sa, že zbožné činy v kvalite dobra očisťujú, činy v kvalite vášne prinášajú žiaľ a činy v kvalite nevedomosti majú za následok pomätenosť. Z kvality dobra sa...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.14-15

"Ak človek zomrie v kvalite dobra, dosiahne čisté vyššie planéty, sídla veľkých mudrcov. Ak človek zomrie v kvalite vášne, narodí sa medzi tými, ktorí vykonávajú plodonosné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.11-13

"Prejav kvality dobra môže človek zakúsiť vtedy, keď sú všetky brány tela ožiarené poznaním. Ó, najlepší z Bharatovcov, keď vzrastá kvalita vášne, rodí sa chamtivosť,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.6,7,8

"Ó, bezúhonný, kvalita dobra, žiarivá a v čistote prevyšujúca ostatné, zbavuje človeka všetkých hriešnych reakcií. Tí, ktorí sú umiestnení v tejto kvalite, podliehajú pocitu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.5,9,10

Hmotná príroda pozostáva z troch kvalít — dobra, vášne a nevedomosti. Keď večná živá bytosť príde do styku s hmotnou prírodou, ó, bojovník mocných paží, stane sa podmienenou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.3-4

"Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom. Ó, syn Kuntī, človek...

ČÍTAŤ VIAC