fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.17-18

"Moji drazí přátelé, ó synové démonů, nikdo z těch, kdo postrádají poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství, se v žádné době a v žádné zemi nedokázal vysvobodit z pout hmoty....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.16

"Moji přátelé, ó synové démonů! V hmotném světě mají i ti, kdo jsou zdánlivě velmi vzdělaní, sklon si myslet: “To je moje a tamto je pro ostatní.” Spoutáni omezeným pojetím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.15

"Pokud člověk, který příliš lpí na zaopatřování rodiny, nedokáže ovládat své smysly, jeho srdce se topí v plánech na hromadění peněz. I když ví, že ten, kdo si přisvojuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.14

"Ten, kdo příliš ulpívá, nechápe, že zaopatřováním rodiny promarňuje svůj cenný život. Nechápe také, že se nepostřehnutelně znehodnocuje smysl jeho lidského života, vhodného k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.11-13

"Jak se může člověk, který miluje členy své rodiny a neustále chová jejich podoby v srdci, vzdát jejich společnosti? Zvláště manželka je velmi laskavá a soucitná a vždy v ústraní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.10

"Peníze jsou člověku tak drahé, že je považuje za sladší než med. Kdo by se dokázal vzdát touhy je hromadit, zvláště jako hospodář? Zloději, profesionální služebníci (vojáci) a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.9

"Který člověk, jenž nedokáže ovládat své smysly a kvůli tomu příliš lpí na životě v domácnosti, se dokáže osvobodit? Takový hospodář je pevně svázán provazy náklonnosti ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.6-8

"Každý člověk žije nanejvýš sto let, ale pro toho, kdo nedokáže ovládat své smysly, je polovina těchto let zcela ztracena, neboť v noci dvanáct hodin spí, zahalený nevědomostí....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.4-5

"Nikdo by se neměl snažit o pouhé dosažení smyslového požitku či hmotného štěstí pomocí hospodářského rozvoje, neboť výsledkem není nic jiného než ztráta času a energie,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.3

"Prahlāda Mahārāja pokračoval: Moji milí přátelé narození v démonských rodinách, štěstí prožívané při styku smyslových objektů s tělem lze obdržet v jakékoliv formě života,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.2

"Lidské tělo skýtá příležitost vrátit se domů, zpátky k Bohu. Každá živá bytost — a zvláště člověk — se proto musí věnovat oddané službě lotosovým nohám Pána...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.1

"Prahlāda Mahārāja řekl: Ten, kdo je dostatečně inteligentní, by měl od samého začátku života, tedy od útlého dětství, používat lidské tělo k oddané službě a zříci se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.32

"Ti, kdo velmi tíhnou k materialistickému životu, nemohou být poutáni k lotosovým nohám Pána, jenž je oslavován pro své neobyčejné činnosti, dokud si nepotřou těla prachem z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.31

"Ti, kdo jsou pohlceni vědomím hmotného požitku a za svého vůdce či gurua proto přijímají podobného slepce poutaného k vnějším smyslovým objektům, nemohou pochopit, že cílem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.30

"Prahlāda Mahārāja odpověděl: Ti, kdo propadli materialistickému způsobu života, kvůli svým neovládnutým smyslům spějí k pekelnému životu a opakovaně žvýkají to, co je již...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.27

"U hříšných lidí se časem projeví různé nemoci. Podobně je v tomto světě mnoho podvodníků vydávajících se za přátele, avšak z jejich chování plného falše nakonec vyjde na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.23-24

"Prahlāda Mahārāja řekl: Naslouchání a zpívání o transcendentálním svatém jménu, podobě, vlastnostech a zábavách Pána Viṣṇua, jakož i o všem, co k Němu patří, vzpomínání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.12

"Když živá bytost potěší Nejvyšší Osobnost Božství svou oddanou službou, stává se z ní paṇḍita a nečiní rozdíly mezi nepřáteli, přáteli a sebou sama. Potom inteligentně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.4.34

"Učení světci a vaiṣṇavové i dnes opěvují Prahlādovy dobré vlastnosti, ó králi. Tak jako vždy najdeme všechny příznivé vlastnosti u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, má je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.4.31

"(Zde jsou popsány vlastnosti, které měl Mahārāja Prahlāda, syn Hiraṇyakaśipua:) Byl dokonale vychovaný a vzdělaný jako kvalifikovaný brāhmaṇa. Měl vynikající charakter a byl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.60

"Nikdo z vás by se proto neměl rmoutit kvůli ztrátě těla, vlastního ani druhých. Jen pod vlivem nevědomosti člověk takto rozlišuje mezi těly a myslí si: “Kdo jsem já? Kdo jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.49

"Ty, kdo mají úplné poznání o seberealizaci a dobře vědí, že duše je věčná, zatímco tělo je dočasné, nepřemůže nářek. Ti, kteří poznání o seberealizaci postrádají, však...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.48

"Je zbytečné vidět hmotné kvality přírody a takzvané štěstí a neštěstí, které z nich plyne, jako skutečné, a také o nich tak hovořit. Když mysl během dne bloumá a člověk se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.47

"Dokud duši halí jemnohmotné tělo z mysli, inteligence a falešného ega, je poutána výsledky svých plodonosných činností. Kvůli tomuto pokryvu je spojena s hmotnou energií, a tak musí...

ČÍTAŤ VIAC