fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.36

"Je možné předložit návrh, že tento svĕt je trvale skutečný, protože je stvořen z trvalé skutečnosti, ale tento argument vyvrací logika. Nĕkdy se vskutku neprokáže zdánlivá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.26-30

"Hmotné kvality – dobro, vášeň a nevĕdomost – jejichž promĕny lze sledovat v mysli človĕka, jsou uvádĕny do pohybu silou času. Vĕk, ve kterém mysl, inteligence a smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.14-17

"Démon jménem Vṛka, Śakuniho syn, jednou na cestĕ potkal Nāradu. Ten darebák se ho zeptal, kterého ze tří hlavních bohů lze velmi rychle potĕšit." "Nārada mu řekl: Uctívej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.23

I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.36

"Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštĕt služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.17

"Jak může ten, kdo je skutečně učený, milosrdný a pokročilý v duchovním poznání, zaměstnat plodonosnými činnostmi nevědomého člověka, který se stal obětí cesty saṁsāry, a tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.25-26

Brahmā řekl: "Ó Osobnosti Božství, jsi v srdci každé živé bytosti jako nejvyšší vládce, a díky Své svrchované inteligenci bez jakýchkoliv potíží znáš všechny její...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.74

"Přestože ti, kdo se zajímají pouze o uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, nechtějí od Pána nic hmotného — a dokonce ani osvobození — Pán Kṛṣṇa plní všechny jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.22-23

Arjuna řekl: Ó můj Pane Śrī Kṛṣṇo, jsi Osobnost Božství a jsi všemocný. Tvé energie nemají konce, a jedině Ty proto můžeš zahnat strach ze srdcí Svých oddaných. Jen v Tobě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.16

"Vlivem nevědomosti neví materialista nic o skutečném vlastním zájmu, o příznivé cestě života. Je chtivými touhami připoutaný k hmotnému požitku a s tímto cílem spřádá všechny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.35

"Tí, ktorí zrakom poznania postrehnú rozdiel medzi telom a znalcom tela (dušou) a pochopia proces oslobodenia sa zo zajatia hmotnej prírody, dospejú k najvyššiemu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.24.59

"I když se démoni, kteří se zmocňují vlády, oblékají jako vládci, neznají vládní povinnosti. Proto spolu tito démoni, disponující velkou vojenskou silou, řízením Boha bojují, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.9

"Všeprostupující Pán, Osobnost Božství, sídlí v srdci každé živé bytosti a zkušený myslitel může do větší nebo menší míry vnímat Jeho přítomnost. Tak jako lze porozumět,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.13-14

"Kto je zbavený závisti a je láskavým priateľom všetkých živých tvorov, kto sa nepovažuje za vlastníka a je zbavený falošného ega, kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak aj v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.18

"Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté." Bhagavad-Gītā 5.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.15

"Má-li někdo vážný zájem o návrat domů, zpátky k Bohu, musí považovat milost Nejvyšší Osobnosti Božství za summum bonum a hlavní cíl života. Je-li otcem, který poučuje své syny,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.2

"Atomy jsou konečným stavem projeveného vesmíru. Ve svých původních podobách, kdy netvoří žádná těla, se nazývají 'neomezená jednota'. Existují různé druhy těl s hmotnou podobou,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.8-12

"Upriam na Mňa svoju myseľ a celú svoju inteligenciu zamestnaj rozjímaním o Mne, Najvyššej Božskej Osobnosti. Tak budeš vo Mne neustále spočívať; o tom niet pochybností. Môj...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.45

"A yogīn, ktorý sa usilovne snaží o ďalší pokrok a ktorý sa po mnohých a mnohých narodeniach zdokonalil, je očistený od všetkej poškvrny a napokon dosiahne najvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.44

"Ó králi, svĕtec je jako voda, protože v sobĕ nemá žádné nečistoty, jeho povaha je vlídná a svou mluvou vytváří podobnĕ krásné vibrace jako tekoucí voda. Když živá bytost tohoto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.35

"Mudrci prostí pýchy žijící na této Zemi navštĕvují svatá poutní místa a místa, kde Nejvyšší Pán vyjevil své zábavy. Jelikož tito oddaní v srdci chovají Tvé lotosové nohy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.23

"Rozhovory o duchovním poznání může člověk překonat nářek a iluzi, sloužením velkému oddanému se může zbavit pýchy, mlčením se může vyhnout překážkám na cestě mystické yogy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.12.10

"Dokud živá bytost nedosáhla úplné seberealizace — dokud se neodpoutala od mylného ztotožňování se s tělem, které není ničím jiným než odrazem původního těla a smyslů —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.14

"Jednejte tak, jak jsem vám doporučil, Moji drazí synové. Buďte velice obezřetní. Těmito prostředky se zbavíte nevědomosti v podobě touhy po plodonosných činnostech a zcela rozetnete...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest