fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 14.1-2

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Znovu ti vyložím túto najvyššiu múdrosť, najlepšie zo všetkých poznaní, pomocou ktorého dosiahli všetci mudrci najvyššej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.21-24

"Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše. Kto sa vzdiali od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.19-20

Týchto najnižších z ľudí, závistivých a zlomyseľných, vrhám do oceánu hmotnej existencie, do rôznych démonských druhov života. Život za životom sa tieto osoby ocitajú v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.18,17,16

Zmätení falošným egom, silou, pýchou, žiadostivosťou a hnevom, závidia démonskí ľudia Najvyššiemu Pánovi, ktorý sídli v ich vlastných telách i telách druhých, a rúhajú sa...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.13-15

Démonský človek uvažuje takto: 'Dnes som získal toto bohatstvo a keď pôjde všetko podľa plánu, získam ešte viac. Dnes som bohatý a zajtra budem ešte bohatší. On bol mojím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.5

"Transcendentálne vlastnosti vedú k oslobodeniu, zatiaľ čo démonské zotročujú. Ty sa však nemusíš báť, ó, syn Pāṇdua, pretože si sa narodil s božskými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.16-19

Sú dva druhy bytostí: omylné a neomylné. V hmotnom svete sú všetky bytosti omylné a v duchovnom svete sú všetky neomylné. Okrem týchto dvoch jestvuje ešte najväčšia žijúca...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.27,30,32

Ó, vodca Bharatovcov, vedz, že všetko, čo vôkol seba vidíš, pohyblivé i nehybné, je iba spojením poľa pôsobnosti a znalca poľa. Kto chápe, že všetky činnosti vykonáva telo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.28

"Ten, kto vidí, že individuálnu dušu sprevádza vo všetkých telách Nadduša, a chápe, že ani duša, ani Nadduša, nemôžu zaniknúť spolu so zánikom tela, ten vpravde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.14-18

"Nadduša preniká všetkým. Všade sú Jej ruky a nohy, Jej oči, Jej hlavy a tváre a všade má uši. Nadduša je pôvodným zdrojom všetkých zmyslov, hoci sama zmysly nemá. Nie je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.24

Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.20

"Vedz, že hmotná príroda a živé bytosti nemajú počiatok. Ich premeny a hmotné kvality sú produktom hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 13.20

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.23,25,29

"V tomto tele je však ešte iný, transcendentálny požívateľ, a to Najvyšší Pán, najvyšší vlastník, zvrchovaný svedok a schvaľovateľ, známy ako Nadduša. Jedni v sebe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.13

"Teraz ti vysvetlím, čo je treba poznať, aby si mohol okúsiť večné. Brahman, duchovno, nemá počiatok a je mi podriadené, spočívajúc mimo príčinu a účinok tohoto hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.6-7

"Päť hrubohmotných prvkov, falošné ego, inteligencia, neprejavené súcno, desať zmyslov a myseľ, päť zmyslových predmetov, túžba, nenávisť, šťastie, nešťastie, celok, príznaky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.2-3

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Ó, syn Kuntī, toto telo sa nazýva pole a ten, kto toto telo pozná, sa nazýva znalec poľa. Ó, potomok Bharatov, mal by si vedieť,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.18-19

"Veľmi drahý je Mi ten, kto sa chová rovnako k priateľovi i nepriateľovi, koho sa nedotkne pocta ani potupa, páľava či chlad, šťastie či nešťastie, chvála či pohana, kto sa nestýka...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.16-17

"Môj oddaný je Mi veľmi drahý, pretože nezávisí od bežných udalostí, je čistý, skúsený, zbavený útrap a bolesti a netúži po plodoch svojej práce. Kto sa neuchyľuje k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.15 & 20

"Ten, kto nikoho neprivádza do ťažkostí, koho nikto nerozruší a kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak i v nešťastí, strachu i strasti, je Mi veľmi drahý. Nadovšetko sú Mi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.13-14

"Kto je zbavený závisti a je láskavým priateľom všetkých živých tvorov, kto sa nepovažuje za vlastníka a je zbavený falošného ega, kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak aj v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.8-12

"Upriam na Mňa svoju myseľ a celú svoju inteligenciu zamestnaj rozjímaním o Mne, Najvyššej Božskej Osobnosti. Tak budeš vo Mne neustále spočívať; o tom niet pochybností. Môj...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.6-7

"No tých, ktorí Ma uctievajú a zasvätili Mi všetky svoje činy, ktorí sa Mi bez odchýlenia odovzdávajú, vždy o Mne rozjímajú a oddane Mi slúžia s mysľou na Mňa upretou, ó, syn...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.2 & 5

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Za najdokonalejších považujem tých, ktorí Ma neustále uctievajú s veľkou a transcendentálnou vierou a ktorých myseľ je upretá na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.40-42

"Ó, mocný hubiteľ nepriateľov, Moje božské prejavenia nemajú konca. To, čo som ti vyjavil, je iba malý náznak Môjho nekonečného majestátu. Vedz, že všetky bohaté, krásne a...

ČÍTAŤ VIAC