fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.38-39

"Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt." "Pomocí svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.36-37

"Mé zjevení v tomto světě má zvláště za účel vysvětlit filozofii sāṅkhyi, které si pro seberealizaci vysoce cení ti, kdo se chtějí osvobodit ze zapletení způsobeného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.33

"Odevzdávám se Nejvyššímu Pánu, který sestoupil v podobě Kapily, je nezávisle mocný a transcendentální, je Nejvyšší Osobou a Pánem veškeré hmoty a času, je všeho si vědomým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.31

"Můj milý Pane, přestože nemáš žádnou hmotnou podobu, máš nespočetně mnoho podob, které jsou skutečné a transcendentální a těší Tvé oddané." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.28

"Po mnoha zrozeních se pokročilí yogīni, pohrouženi do úplného jógového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.55

"Společný život za účelem smyslového požitku je cestou vedoucí do hmotného zajetí. Společnost se svatou osobou však vede k osvobození, a to i v případě, že chybí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.42

"Co je obtížné získat pro odhodlané lidi, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství? Nohy Pána jsou pramenem posvátných řek, jako je Ganga, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.24

Pán pokračoval: "Můj milý ṛṣi, ó vládče živých bytostí, ti, kdo Mi s oddaností slouží a uctívají Mě, a zvláště oddaní jako jsi ty, kteří se pro Mě vzdali všeho, nebudou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.21

"Neustále se s úctou klaním Tvým lotosovým nohám, které jsou ideálním útočištěm, protože zahrnuješ bezvýznamnou duši všemi druhy požehnání. Svou vlastní energií jsi stvořil...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.20

"Můj milý Pane, projevuješ toto stvoření z hrubohmotných a jemnohmotných prvků pro náš smyslový požitek. Svou vlastní energií jsi stvořil tyto hmotné světy, abys umožnil všem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.19.36

"Která vděčná duše by nechtěla prokazovat láskyplnou službu tak úžasnému pánovi, jako je Osobnost Božství? Čistí oddaní, kteří vyhledávají ochranu jedině u Pána, Ho mohou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.16.18

"Jsi zdrojem věčného zaměstnání všech živých bytostí a ve Svých mnoha různých projevech Osobností Božství vždy chráníš náboženství. Jsi nejvyšším cílem náboženských...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.45

"Toto je podoba Pána, o níž meditují stoupenci yogy a která jim přináší potěšení. Není imaginární, ale skutečná, jak potvrzují velcí yogīni. Pán v plné míře oplývá osmi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.24

Pán Brahmā řekl: "Moji milí polobozi, lidská životní podoba je tak důležitá, že po ní toužíme i my, neboť umožňuje dosáhout dokonalosti náboženství a získat plné poznání....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.23

"Je velice smutné, že nešťastní lidé nerozmlouvají o popisu vaikuṇṭhských planet, ale věnují svoji pozornost námětům, které nejsou hodny poslechu a matou jejich inteligenci. Ti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.8

"Všechny živé bytosti ve vesmíru jsou vedeny védskými pokyny, stejně jako je býk usměrňován provazem, který má přivázaný k nosu. Nikdo nemůže porušovat pravidla daná védskými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.6-7

"Ó pane, všechny planety existují v tobě a všechny živé bytosti jsou vytvořeny z tebe. Jsi proto příčinou tohoto vesmíru a každý, kdo o tobě soustředěně medituje, dosáhne oddané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.45

"Ó Pane, Tvé úžasné činnosti jsou neomezené. Ten, kdo chce znát meze Tvých činností, má nesmyslnou touhu. Každý v tomto světě je podmíněn mocnými mystickými energiemi. Prosím,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.39

"Ó Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství a jsi hoden uctívání všeobecnými modlitbami, védskými hymny a složkami obětí. Skládáme Ti své poklony. Můžeš být realizován čistou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.13

"Nejvyšší Osobnost Božství Janārdana (Pán Kṛṣṇa) je podoba, která přijímá všechny výsledky obětí. Pokud není spokojen On, všechna práce, kterou člověk dělal pro svůj...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.12.19

"Jedině vykonáváním pokání je možné se přiblížit k Osobnosti Božství, Pánu, který pobývá v srdci každé živé bytosti a zároveň je mimo dosah všech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.33,39

"Délka života se krátí každé živé bytosti, včetně Pána Brahmy. Každý žije pouze sto let příslušného času na různých planetách." "Věčný čas vládne na různých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.15

"Slunce svým neomezeným teplem a světlem oživuje všechny živé bytosti. Zkracuje délku jejich života, aby je osvobodilo z iluze hmotné připoutanosti, a rozšiřuje cestu pro povýšení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.13

"Vlivné hvězdy, planety, svítící tělesa a atomy po celém vesmíru obíhají po svých příslušných oběžných drahách pod řízením Nejvyššího, Jehož zastupuje věčný...

ČÍTAŤ VIAC