fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 4.40

"Ale nevedomí a neveriaci, ktorí pochybujú o zjavených písmach, si existenciu Boha neuvedomujú a poklesávajú. Pre pochybovačov niet šťastia ani v tomto svete, ani v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.41

"Človek, ktorý oddane slúži, zriekajúc sa plodov svojich činov, a ktorý svoje pochybnosti rozťal transcendentálnym poznaním, je pevne umiestnený vo vlastnom „ja“. Preto nie je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.42

"Preto mečom poznania rozotni svoje pochybnosti, ktoré sa z nevedomosti zrodili v tvojom srdci, a ozbrojený yogou povstaň k boju, ó, Bharatovec.“ Bhagavad-Gītā 4.42

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.43

"Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, keď si takto spoznal, že si transcendentálny voči hmotným zmyslom, mysli a inteligencii, mal by si pomocou rozvážnej duchovnej inteligencie (vedomím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.40-41

"Zmysly, myseľ a inteligencia sú sídlom žiadostivosti, ktorá nimi zatemňuje skutočné poznanie živej bytosti a mätie ju." "Ó, Arjuna, najlepší z Bharatovcov, preto ovládaním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.36-37

Arjuna riekol: „Ó, potomok Vṛṣṇi, čo vlastne človeka vedie k tomu, aby konal hriešne, akoby poháňaný silou bez toho, že by sám chcel?“ Krṣṇa, Najvyššia Božská...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.35

Je oveľa lepšie vykonávať svoje predpísané povinnosti, aj keď nedokonale, než plniť dokonale povinnosti niekoho iného. Lepšie je zahynúť pri plnení vlastnej povinnosti, lebo dávať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.33-34

"Aj múdry človek koná podľa svojej prirodzenosti, lebo všetci sa riadia svojou povahou, ktorú získali vplyvom kvalít hmotnej prírody. Čo zmôže potlačovanie?" "Záľubu a odpor k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.30-32

Ó, Arjuna, preto zasväť všetky svoje činy Mne a s mysľou uprenou na Mňa, zbavený sebectva a ľahostajnosti a bez túžby po zisku bojuj. Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.29

"Nevedomí ľudia, pomýlení kvalitami hmotnej prírody, sa plne zamestnávajú hmotnými činnosťami a lipnú na nich. Múdry človek by ich však nemal znepokojovať napriek tomu, že ich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.28

"Ó, bojovník mocných paží, ten, kto pozná povahu Absolútnej Pravdy, neoddáva sa zmyslom a ich pôžitkom, lebo si je dobre vedomý rozdielu medzi činmi v duchu oddanosti a plodonosným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.27

"Duša pomýlená falošným egom sa považuje za vykonávateľa činov, ktoré v skutočnosti vykonávajú tri kvality hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 3.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.25-26

"Tak ako nevedomí vykonávajú svoje povinnosti s ohľadom na výsledky, tak môže, hoci bez lipnutia, konať i múdry, aby viedol ľud správnou cestou." "Múdry človek by nemal...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.21-24

"Všetko, čo robí veľký človek, robia aj ostatní ľudia. Celý svet nasleduje príklad, ktorý svojím konaním stanoví." "Ó, syn Pṛthy, vo všetkých troch svetoch niet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.17-19

"No ten, kto nachádza radosť vo vlastnom „ja“, kto žije životom sebarealizácie a je sám v sebe dokonale spokojný, nemá žiadne povinnosti." "Sebarealizovaný človek nemá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.15-16

"Vedz, že predpísané povinnosti sú uložené vo Vedach, ktoré pochádzajú priamo od Najvyššej Božskej Osobnosti. Preto všadeprítomná Transcendencia trvale spočíva v obetných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.13

"Pánovi oddaní sú zbavení všetkých hriechov, pretože jedia jedlo, ktoré bolo najprv obetované. No tí, čo pripravujú jedlo pre svoj zmyslový pôžitok, jedia isto-iste iba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.10-12

"Na počiatku stvorenia vyslal Pán tvorstva generácie ľudí a polobohov spolu s obeťami Viṣṇuovi a požehnal im, hovoriac: „Buďte šťastní konaním tejto yajñe (obete), lebo tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.8-9

"Konaj svoje predpísané povinnosti, lebo čin je lepší ako nečinnosť. Veď bez práce nemôžeš udržať nažive ani svoje telo." "Každý musí vykonávať činy ako obeť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.6-7

"Ten, kto krotí svoje činné zmysly, ale jeho myseľ zotrváva pri zmyslových predmetoch, iste klame sám seba a je pokrytcom." "Ó, Arjuna, oveľa vznešenejší je úprimný človek,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.3-5

„Ó, bezhriešny Arjuna, už som ti vysvetlil, že sú dva druhy ľudí, ktorí sa snažia o sebarealizáciu. Niektorí sa ju snažia dosiahnuť empirickou filozofickou špekuláciou, zatiaľ čo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.72

"Ó, syn Pṛthy, toto je cesta duchovného a zbožného života a kto po nej kráča, nepodlieha klamu. Ak sa človek nachádza v tomto stave i v okamihu smrti, môže vstúpiť do Božieho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.69

"Čo je pre všetky bytosti nocou, je dobou bdenia pre toho, kto sa ovláda, a čo je pre všetky bytosti časom bdenia, je nocou pre osvieteného svätca." Bhagavad-Gītā 2.69

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.68

"Ó, bojovník mocných paží, preto je ten, ktorého zmysly sú odvrátené od zmyslových predmetov, určite človekom stáleho rozumu." Bhagavad-Gītā 2.68

ČÍTAŤ VIAC