fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.55

"Jelikož se živá bytost stýká s hmotnou přírodou, je v nepříjemném postavení, ale pokud se v lidské podobě učí, jak se stýkat s Osobností Božství, a dělat duchovní pokrok, může...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.62-63

"Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, vyvinie k ním pripútanosť. Z tej sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev. Z hnevu vzniká ilúzia a z ilúzie zmätená...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.54

"Karmické činy, které živá bytost vykonává — ať už zbožné či bezbožné — jsou neviditelnou příčinou pro vyplnění jejích tužeb. Tato příčina je počátkem jejích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.53

"Ani jediná živá bytost nemůže byť jen na okamžik zůstat nečinná. Každý musí jednat podle svého přirozeného sklonu, který odpovídá třem kvalitám hmotné přírody, neboť ten...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.52

"Pošetilá vtělená živá bytost, jež nedokáže ovládat své smysly a mysl, je nucena jednat pod vlivem kvalit hmotné přírody, v rozporu se svými touhami. Je jako housenka bource...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.51

"Jemnohmotné tělo má šestnáct částí — pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů, pět předmětů smyslového požitku a mysl — a je důsledkem působení tří kvalit hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.49

"Stejně jako spící člověk jedná v závislosti na těle projeveném ve snu a pokládá ho za sebe samotného, živá bytost se ztotožňuje se svým současným tělem, které získala za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.47

"Stejně jako nynější jaro naznačuje, jaké bylo jaro v minulosti a jaké bude v budoucnosti, tak i tento život plný štěstí, neštěstí nebo směsi obojího svědčí o zbožných a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.45

"Úměrně rozsahu zbožných či bezbožných činností vykonaných v tomto životě si živá bytost musí užívat nebo vytrpět odpovídající reakce své karmy v životě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.26.36

"Ten, kdo je na tomto světě nebo v tomto životě velmi pyšný na své bohatství, si vždy myslí: “Jsem tak bohatý. Kdo se mi vyrovná?” Má pokřivený pohled a neustále se obává, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.26.10

"Člověk, který považuje své tělo za sebe sama, ve dne v noci dře, aby získal peníze na udržování svého těla a těl své manželky a dětí. Když pracuje pro obživu sebe a své rodiny,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.25.8

"Pokud ti, kdo mají vážný zájem o osvobození z hmotného života, naslouchají od duchovního mistra v učednické posloupnosti učení Sanatana-dharma (Védy), Pán vstoupí do hloubi jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.14

"Materialisté obvykle velice lpí na svém současném tělesném pohodlí a na pohodlí, které očekávají v budoucnosti. Neustále jsou proto pohrouženi v myšlenkách na své manželky,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.3

"Běda! Jak podivuhodné je, že pošetilý materialista nedbá na velké nebezpečí blížící se smrti! Ví, že ho smrt nemine, a přesto na to nebere ohled. Když mu zemře otec, chce si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.39

"Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.38

"Cesta tohoto hmotného světa je plná hmotného utrpení a podmíněná duše je znepokojována mnoha problémy. Někdy ztrácí a jindy získává. V každém případě je cesta plná...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.35

"Podmíněné duše někdy uzavírají finanční transakce, ale kvůli podvádění mezi nimi vznikne časem nepřátelství. I když se může jednat o nepatrný zisk, podmíněné duše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.32

"Tak jako opice skáče z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše skáče z jednoho těla do druhého. Opici nakonec chytí lovec a drží ji v zajetí, ze kterého se nedokáže vysvobodit....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.31

"...Takto se spolu materialisti navzájem stýkají a obecně jsou známí jako śūdrové. Bez rozpaků žijí a jednají, jak se jim zachce, aniž by znali cíl života. Jsou okouzleni, už jen...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.27

"V tomto materialistickém životě má živá bytost mnoho potíží, a všechny jsou nepřekonatelné. Navíc má potíže pocházející z takzvaného štěstí, neštěstí, připoutanosti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.10

"Podmíněná duše si někdy sama uvědomuje zbytečnost smyslového požitku v hmotném světě a považuje ho za plný utrpení. Kvůli silnému tělesnému pojetí však ztrácí paměť a znovu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.17

"Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.16

"Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.15

"Můj milý králi Rahūgaṇo, dokud podmíněná duše přijímá hmotné tělo a nezbaví se znečištění hmotným požitkem, dokud nepřemůže šest nepřátel a nedospěje na úroveň...

ČÍTAŤ VIAC