fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.10

"Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů. Kromě toho existuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.9

"Existuje pět činných smyslů, pět poznávacích smyslů a dále je tu falešné ego. To vše představuje jedenáct oblastí působení mysli. Předměty smyslového vnímání (jako je zvuk a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.8

"Když se mysl živé bytosti pohrouží do smyslového požitku hmotného světa, způsobuje podmíněný život a utrpení v hmotné existenci. Jakmile se však od hmotného požitku odpoutá,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.7

"Mysl nutí podmíněnou duši v tomto hmotném světě putovat různými životními druhy, a živá bytost tak prožívá světské události v různých podobách — jako člověk či polobůh,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.6

"Materialistická mysl zahaluje duši živé bytosti a přenáší ji do různých životních druhů. To se nazývá pokračující hmotná existence. Živá bytost kvůli mysli trpí hmotným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.5

"Jelikož je mysl pohroužená v touhách po zbožném a bezbožném jednání, přirozeně podléhá proměnám chtíče a hněvu, a proto ji přitahuje hmotný smyslový požitek. Je tedy řízena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.3-4

"O snu člověk automaticky ví, že byl iluzorní a nedůležitý, a stejně tak si nakonec uvědomí, že hmotné štěstí v tomto či v příštím životě, na této či na nějaké vyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.16

"Vlivem nevědomosti neví materialista nic o skutečném vlastním zájmu, o příznivé cestě života. Je chtivými touhami připoutaný k hmotnému požitku a s tímto cílem spřádá všechny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.8

"Vzájemná hmotná přitažlivost mezi mužem a ženou je podstatou hmotné existence. Vlivem tohoto mylného pojetí, které svazuje srdce muže a ženy dohromady, začíná být člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.7

"Člověk může být velice učený a moudrý, ale jestliže nechápe, že snaha o uspokojení smyslů je zbytečnou ztrátou času, pak je šílený." Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.7  

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.5

"Dokud se člověk nezačne dotazovat na duchovní hodnoty života, zakouší jen porážku a podléhá utrpení pocházejícímu z nevědomosti. Karma, ať už hříšná či zbožná, přináší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.4

"Když někdo považuje smyslový požitek za životní cíl, pak nepochybně zešílí touhou po materialistickém životě a začne páchat všemožné hříšné činnosti. Neví, že již za své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.1

"Pán Ṛṣabhadeva řekl Svým synům: Moji milí chlapci, ze všech živých bytostí, které v tomto světě přijaly hmotná těla, nemá ta, jíž byla dána lidská podoba, ve dne v noci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.10-11

"Hlupáci nemôžu pochopiť, ako živá bytosť opúšťa svoje telo a ako si užíva určitého tela pod vplyvom kvalít hmotnej prírody. Tí však, ktorých oči sú cvičené v poznaní, toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.1.16

"I ten, kdo je osvobozený, přijímá tělo, které získal podle své minulé karmy. Nevytváří si však žádná mylná pojetí a pohlíží na svůj požitek i utrpení dané touto karmou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.1.13

"Všechny hmotně podmínené živé bytosti přijímají na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství různé druhy těl, aby se rodily a umíraly, jednaly, naříkaly, podléhaly iluzi, bály se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.73

"Když živá bytost sní, smyslové předměty ve skutečnosti nejsou přítomné, ale přesto se projeví, protože s nimi byla dříve ve styku. Stejně tak živá bytost s nevyvinutými smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.67-68

"Někdy ve snu vidíme něco, co jsme v tomto životě nikdy neprožili a ani jsme o tom neslyšeli, ale všechny tyto události jsme zažili v různých dobách, na různých místech a za různých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.66

"Ó králi, nechť je ti osud příznivý! Mysl je příčinou určitého těla, které živá bytost získá podle toho, jakým způsobem je ve styku s hmotnou přírodou. Podle mentálního stavu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.59-62

"Zkušení znalci závěrů Ved tvrdí, že živá bytost si užívá nebo trpí za své minulé činnosti. V praxi ale vidíme, že tělo, které v minulém životě vykonávalo danou činnost, již...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.54

"Můj milý králi, žena, která je zpočátku velice přitažlivá, ale nakonec působí velké potíže, je stejná jako květina, která nás zpočátku také přitahuje, ale nakonec je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.33

"Pokud každý v lidské společnosti neustále myslí na to, jak vydělat peníze a jak je použít pro smyslový požitek, ničí to zájmy všech. Živá bytost zbavená poznání pak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.32

"Živé bytosti se snaží zabránit různým druhům utrpení, pocházejícím od prozřetelnosti, jiných živých bytostí nebo těla a mysli. Přesto musí zůstat podmíněny přírodními...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.30

"Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových předmětech je, že živá bytost téměř...

ČÍTAŤ VIAC