fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 5.22-23

"Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom strastí. Majú počiatok i koniec, ó, syn Kuntí, a múdry v nich nenachádza potešenie." "Kto dokáže čeliť popudom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.32

"Smyslové orgány jsou připoutány ke kvalitám hmotné přírody a tyto kvality jsou produktem falešného ega. Mysl je vystavena různým hmotným zážitkům (štěstí a neštěstí) a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.24-26

"Yogu treba vykonávať s neochvejnou rozhodnosťou a vierou. Yogín musí úplne odvrhnúť všetky hmotné túžby, ktoré vznikajú z mentálnej špekulácie, a samotnou mysľou ovládnuť všetky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.17

"Nejnižší z bláznů a ten, kdo je transcendentální veškeré inteligenci, jsou šťastní, ale všichni ostatní lidé trpí hmotnými bolestmi." Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.17

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.10

"Táto hmotná príroda, ktorá je jednou z Mojich energií, jedná pod Mojím dohľadom a vydáva všetko pohyblivé i nehybné. Z tohto dôvodu je tento svet opätovne tvorený a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.3

"Nezničiteľná, transcendentálna živá bytosť sa nazýva Brahman a jej večná podstata sa nazýva adhyātma, vlastné ja. Činnosť vytvárajúca hmotné telá živých bytostí sa nazýva...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.34

"Záľubu a odpor k zmyslovým predmetom treba usmerniť podľa daných zásad. Človek by nemal podľahnúť ich moci, lebo sú prekážkou na ceste k sebarealizácii." Bhagavad-Gītā 3.34

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.17

"Všichni obyčejní lidé se zabývají nesmyslnou prací namísto skutečně prospěšných činností, které jim Ty Sám doporučuješ. Dokud jejich sklon k nesmyslným činnostem zůstane takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.5

"Čistá duše je čisté vědomí a nikdy své vědomí neztrácí — ani vlivem okolností, času, situací, snů či jiných důvodů. Jak tedy může propadat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.23

"Osobnost Božství, Pán všech živých bytostí, existoval před stvořením jako jeden jediný. Pouze Jeho vůle umožňuje stvoření a s Ním opět vše splývá. Toto Nejvyšší Já je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.51-53

"Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.6

"Ó můj Pane, lidé světa jsou zatíženi mnoha druhy hmotné úzkosti a mají neustále strach. Stále se snaží ochránit majetek, tělo a přátele, jsou plni nářku, nechtěných tužeb a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.10.26

"Stvoření lidských bytostí, které jsou pouze jednoho druhu a které si hromadí potravu v žaludku, přichází na řadu jako deváté. Na lidskou rasu má převládající vliv kvalita...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.20

"Každý, kdo je pod vlivem svrchovaného věčného času kāly, musí odevzdat svůj drahocenný život, nemluvě o jiných věcech jako je majetek, pocty, děti, země a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.17

"Nepřekonatelný věčný čas nenápadně zdolává ty, kteří jsou příliš připoutáni k rodinným záležitostem a jsou vždy pohrouženi do svých myšlenek." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.10

"Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.11-12

"Sú presvedčení, že uspokojovanie zmyslov je prvoradou potrebou ľudskej civilizácie. Až do poslednej chvíle prežívajú nesmiernu úzkosť. Spútaní sieťou storakých a tisícorakých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.21-22

"Hovorí sa, že príroda je príčinou všetkých hmotných príčin a dôsledkov, zatiaľ čo živá bytosť je príčinou rôznych strastí a pôžitkov v tomto svete. Živá bytosť tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.20-23

V stave dokonalosti, nazývanom samādhi alebo vnútorné vytrženie, je myseľ vďaka cvičeniu yogy celkom odpútaná od všetkých hmotných mentálnych činností. Túto dokonalosť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.7

"Človek, ktorý ovládol svoju myseľ a našiel tak pokoj, dosiahol už Naddušu a neovplyvňujú ho radosti ani trápenia, chlad ani horúčava, pocity ani opovrhnutie." Bhagavad-Gītā 6.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.8-9

"Človek s božským vedomím vždy dobre vie, že vlastne nič nerobí, aj napriek tomu, že sa pozerá, počúva, hmatá, čuchá, je, pohybuje sa, spí, dýcha, hovorí, vylučuje, prijíma a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.8-9

"V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.71

"Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez hmotných žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega – iba ten dosiahne skutočný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.4

"Když si chce živá bytost užívat kvalit hmotné přírody v jejich úplnosti, dává mezi mnoha tělesnými podobami přednost tělu, které má devět bran, dvě ruce a dvě nohy. Nejraději se...

ČÍTAŤ VIAC