fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.24-26

"Yogu treba vykonávať s neochvejnou rozhodnosťou a vierou. Yogín musí úplne odvrhnúť všetky hmotné túžby, ktoré vznikajú z mentálnej špekulácie, a samotnou mysľou ovládnuť všetky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.10

"Táto hmotná príroda, ktorá je jednou z Mojich energií, jedná pod Mojím dohľadom a vydáva všetko pohyblivé i nehybné. Z tohto dôvodu je tento svet opätovne tvorený a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.3

"Nezničiteľná, transcendentálna živá bytosť sa nazýva Brahman a jej večná podstata sa nazýva adhyātma, vlastné ja. Činnosť vytvárajúca hmotné telá živých bytostí sa nazýva...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.34

"Záľubu a odpor k zmyslovým predmetom treba usmerniť podľa daných zásad. Človek by nemal podľahnúť ich moci, lebo sú prekážkou na ceste k sebarealizácii." Bhagavad-Gītā 3.34

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.51-53

"Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.20

"Každý, kdo je pod vlivem svrchovaného věčného času kāly, musí odevzdat svůj drahocenný život, nemluvě o jiných věcech jako je majetek, pocty, děti, země a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.17

"Nepřekonatelný věčný čas nenápadně zdolává ty, kteří jsou příliš připoutáni k rodinným záležitostem a jsou vždy pohrouženi do svých myšlenek." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.10

"Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.11-12

"Sú presvedčení, že uspokojovanie zmyslov je prvoradou potrebou ľudskej civilizácie. Až do poslednej chvíle prežívajú nesmiernu úzkosť. Spútaní sieťou storakých a tisícorakých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.21-22

"Hovorí sa, že príroda je príčinou všetkých hmotných príčin a dôsledkov, zatiaľ čo živá bytosť je príčinou rôznych strastí a pôžitkov v tomto svete. Živá bytosť tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.20-23

V stave dokonalosti, nazývanom samādhi alebo vnútorné vytrženie, je myseľ vďaka cvičeniu yogy celkom odpútaná od všetkých hmotných mentálnych činností. Túto dokonalosť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.7

"Človek, ktorý ovládol svoju myseľ a našiel tak pokoj, dosiahol už Naddušu a neovplyvňujú ho radosti ani trápenia, chlad ani horúčava, pocity ani opovrhnutie." Bhagavad-Gītā 6.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.8-9

"Človek s božským vedomím vždy dobre vie, že vlastne nič nerobí, aj napriek tomu, že sa pozerá, počúva, hmatá, čuchá, je, pohybuje sa, spí, dýcha, hovorí, vylučuje, prijíma a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.8-9

"V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.71

"Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez hmotných žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega – iba ten dosiahne skutočný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.6

"Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo." Bhagavad-Gītā 8.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.5

Hmotná príroda pozostáva z troch kvalít — dobra, vášne a nevedomosti. Keď večná živá bytosť príde do styku s hmotnou prírodou, stane sa podmienenou týmito...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.20

"Človek, ktorý sa neraduje, keď dosiahne niečo príjemné, a ani ho nerozruší, keď ho zastihne niečo nepríjemné, ktorý má neochvejnú inteligenciu, nie je pomýlený a pozná vedu o Bohu,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.7

"Človek konajúci s čistou oddanosťou, ktorý je dokonalou dušou a ktorý ovláda myseľ a zmysly, je milý všetkým a všetci sú milí jemu. Hoci je vždy činný, nikdy sa nezapletie do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.27

"Všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti." Bhagavad-Gītā 7.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.3

"Človek, ktorý netúži po výsledkoch svojich činov a ani k nim nechová nenávisť, si naozaj odrieka. Taký človek, zbavený všetkých dualít, sa ľahko vymaní z hmotného otroctva a je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.19

"Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom 'ja'." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.38

"Na tomto svete nie je nič také vznešené a čisté ako transcendentálne poznanie. Toto poznanie je zrelým ovocím všetkého mysticizmu a ten, kto dosiahol dokonalosť v oddanej službe, sa z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.49

"Kto na ničom nelipne, kto sa ovláda a je ľahostajný ku všetkým hmotným pôžitkom, môže pomocou odriekania dosiahnuť najvyššiu dokonalosť v oslobodení sa od všetkých...

ČÍTAŤ VIAC