„Již hmotným zrozením se lidské bytosti v mysli připoutávají k osobnímu smyslovému požitku, dlouhému životu, smyslovým činnostem, tĕlesné síle, sexuální potenci, k přátelům a rodinĕ. Tak jsou jejich mysli pohroužené v tom, co maří jejich skutečný vlastní zájem. Ti, kdo nevĕdí, co je v jejich pravém zájmu, bloudí po cestĕ hmotné existence a postupnĕ spĕjí do temnoty.“

Śrímad Bhagavatam 11.21.24-25

Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.24-25

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96865