fbpx
Vek Kali Śrīmad-Bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.4-8

image

„Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své smysly a mysl; potom své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných. Postupnĕ tak pokořím celou zemi. Protože jsou srdce tĕchto vůdců spoutána velkými očekáváními, nejsou schopni vidĕt, že je poblíž čeká smrt.“


„Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.“


„Ó nejlepší z Kuruovců, Zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho přišli, pošetilí lidé se mĕ i dnes pokoušejí pokořit.


Materialisté mezi sebou bojují, aby mne pokořili. Otcové stojí proti svým synům a bratři bojují jeden s druhým, protože jsou jejich srdce spoutána vidinou politické moci.“


„Političtí vůdci se takto navzájem vyzývají: ,Všechna tato zemĕ je moje, ne tvoje, ty hlupáku!̀ Tak se navzájem napadají a umírají.“


Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.3-4 & 12.3.5 & 12.3.6 & 12.3.7 & 12.3.8

Zdieľajte citát s vašimi priateľmi

Mohlo by vás zaujímať

11. mája 2013 4 varny (spoločenské triedy)

Úvod   Dodnes je postavenie jedinca v indickej spoločnosti založené na zrodení v určitej rodine. To je...

ČÍTAŤ VIAC
25. júna 2012 Óm

Aj keď je posvätný zvuk óm  často spájaný s impersonalistami, iba oddaní chápu jeho plný význam... ...

ČÍTAŤ VIAC