Kategória: Boh

Śrī Īśopaniṣad, mantra 1

„Všetko živé aj neživé vo vesmíre riadi a vlastní Pán. Človek by mal teda prijímať iba také veci, ktoré sú pre neho nevyhnutné a ktoré mu boli vyhradené ako jeho podiel. Nikto by nemal prijímať iné veci, dobre vediac, komu patria.“ Śrī Īśopaniṣad, mantra 1  

Śrī Īśopaniṣad, mantra 6

„Kto vidí všetko vo vzťahu k Najvyššiemu Pánovi, kto vidí všetky bytosti ako Jeho časti a kto vidí Najvyššieho Pána vo všetkom, ten nikdy nič a nikoho nemôže nenávidieť.“ Śrī Īśopaniṣad, mantra 6

Srimad Bhagavatam 11.7.21,23

“Ti, kdo se v lidském tĕle umĕjí ovládat a jsou znalí duchovní vĕdy, Mĕ mohou přímo vidĕt se všemi Mými energiemi I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

„Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s myšlenkou: ‚Toto je určeno pro potĕšení Pána Nārāyaṇa.‘ Vnímat cokoliv jako oddĕlené od Nejvyššího Pána nebo od Jeho vlastnictví se nazývá māyā...

Śrīmad-Bhāgavatam 6.5-7

„Když Pán ve Své úplné části vstoupil do prvků vesmírného stvoření, přeměnily se v gigantickou podobu, v níž spočívají všechny planetární systémy a vše pohyblivé i nehybné.   Celková energie mahat-tattvy v podobě gigantické virāṭ-rūpy se potom Sama rozdělila na vědomí živých bytostí, životní činnosti a pojetí vlastní...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.24-25

„Pán, který je bezesporu vlastníkem všeho, byl jediným pozorovatelem. Kosmický projev tehdy neexistoval a On se beze Svých úplných a oddělených částí cítil nedokonalý. Hmotná energie spala, ale vnitřní energie byla projevená. Pán je ten, který vidí, a vnější energie, která je viděná, vystupuje jako příčina i důsledek...

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.33

„Brahmo, jsem to Já, Osobnost Božství, kdo existoval před stvořením, kdy neexistovalo nic než Já. Neexistovala ani hmotná příroda, příčina tohoto stvoření. To, co vidíš nyní, jsem také Já, Osobnost Božství, a co zůstane po zničení budu také Já, Osobnost Božství.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.33

Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.24

„Dále se Pán zjeví na začátku Kali-yugy v provincii Gayā jako Buddha, syn Añjany, a oklame ty, kteří závidějí věrným teistům.“ Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.24

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

„Myseľ má prirodzený sklon vstupovať do materiálnych zmyslových predmetov, a podobne aj zmyslové predmety vstupujú do mysle. Ale rovnako aj myseľ aj zmyslové predmety sú iba označenia, ktoré prekrývajú dušu, ktorá je časťou a čiastočkou Mňa.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.24

Nejvyšší Osobnost Božství praví: „Cokoli vnímáte v tomto svĕtĕ pomocí mysli, mluvy, očí i jiných smyslů, jsem jen Já a nic než Já. Snažte se to všichni pochopit přímou analýzou faktů.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.24