Kategória: Chtíč

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.7

„Ten, kto neuspel v ovládaní svojich zmyslov okamžite cíti príťažlivosť pri pohľade na ženskú formu, ktorá je vytvorená iluzórnou hmotnou energiou Najvyššieho Pána.   Naozaj, keď žena prehovorí lákavými slovami, koketne sa usmieva a pohybuje zmyselne telom, jeho myseľ je okamžite uchvátená, a tak upadá slepo do tmy...

Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.13

“Člověk, který se stal obětí chtíče, nedokáže uklidnit svou mysl, ani když má v tomto světě všeho dostatek, včetně jídla, zlata a peněz, zvířat i žen. Nic ho nedokáže uspokojit.” Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.13  

Śrīmad-Bhāgavatam 7.13.26-28

„V této lidské formě života se muži a ženy spojují za účelem smyslného požitku ze sexu, ale ve skutečnosti vidíme, že nikdo z nich není šťastný. Když jsem tedy viděl, že materialistické činnosti přinášejí opak očekávaného, přestal jsem se na nich podílet. Skutečný život má podobu duchovního štěstí,...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.32

„Tak jako opice skáče z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše skáče z jednoho těla do druhého. Opici nakonec chytí lovec a drží ji v zajetí, ze kterého se nedokáže vysvobodit.   Stejně tak podmíněná duše, okouzlená prchavým sexuálním požitkem, ulpívá na různých druzích těl a je uvězněná...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.31

„…Takto se spolu materialisti navzájem stýkají a obecně jsou známí jako śūdrové. Bez rozpaků žijí a jednají, jak se jim zachce, aniž by znali cíl života. Jsou okouzleni, už jen když navzájem vidí své obličeje, které jim připomínají smyslový požitek.   Neustále se věnují hmotným činnostem, známým jako...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.16

„Vlivem nevědomosti neví materialista nic o skutečném vlastním zájmu, o příznivé cestě života.   Je chtivými touhami připoutaný k hmotnému požitku a s tímto cílem spřádá všechny své plány.   Pro dočasné uspokojení smyslů takový člověk vytváří společnost plnou závisti, a následkem této mentality se topí v oceánu...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.16

„Když se živá bytost zcela zbaví nečistot v podobě chtíče a chamtivosti, které vznikají z mylného pojetí, že hmotné tělo jsem “já” a tělesné vlastnictví je “moje”, její mysl se očistí.   V tomto čistém stavu překoná takzvané dočasné hmotné štěstí a utrpení.“ Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.16

Bhagavad-Gītā 3.38

„Tak ako dym zahaľuje oheň a prach zrkadlo, tak ako lono skrýva zárodok, podobne aj rôzne stupne žiadostivosti pokrývajú živú bytosť.“ Bhagavad-Gītā 3.38

Bhagavad-Gītā 3.39

„Čisté vedomie živej bytosti sa tak zahaľuje jeho večným nepriateľom v podobe žiadostivosti, ktorá sa nedá nikdy ukojiť a páli ako oheň.“ Bhagavad-Gītā 3.39