Kategória: Duša

Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.4-5

„Živá bytost je ve skutečnosti transcendentální hmotné existenci, ale jelikož si neustále myslí, že bude panovat hmotné přírodě, její hmotný život nemá konce a stejně jako ve snu se dostává do různých nepříznivých situací.   Je povinností každé podmíněné duše velice vážně zaměstnat své znečištěné vědomí, které je...

Bhagavad-Gītā 7.4-5

„Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego — týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie.   Okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykorisťujú zdroje hmotnej prírody.“ Bhagavad-Gītā 7.4-5

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.6-7

„Dva ptáci si shodou okolností postavili hnízdo na stejném stromĕ. Oba jsou přátelé a mají podobnou povahu. Jeden z nich ale pojídá ovoce toho stromu, zatímco druhý, který je nejí, je díky své síle v nadřazeném postavení. Tím ptákem, který nejí ovoce stromu, je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství,...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

„Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem osvobození a spoutanost.“ „Ó nanejvýš inteligentní Uddhavo, živá bytost zvaná jīva je Mou nedílnou částí, ale kvůli nevĕdomosti od nepamĕti trpí...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.1

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: „Můj milý Uddhavo, vzhledem k působení hmotných kvalit přírody, které Mi podléhají, je živá bytost nĕkdy označena jako podmínĕná a nĕkdy jako osvobozená. Duše však ve skutečnosti není nikdy spoutaná ani osvobozená, a jelikož Já jsem svrchovaným Pánem māyi, z níž kvality přírody...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.36-37

„Ó můj Pane Acyuto, o stejné živé bytosti se nĕkdy říká, že je vĕčnĕ podmínĕná, a jindy je označena za vĕčnĕ osvobozenou. Nechápu tedy její skutečné postavení. Ty jsi, můj Pane, nejlepší z tĕch, kdo umĕjí zkušenĕ zodpovídat filozofické otázky. Popiš mi prosím příznaky, podle kterých se dá...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.35

Śrī Uddhava řekl: „Ó můj Pane, živá bytost sídlící v hmotném tĕle je obklopená kvalitami přírody a štĕstím a neštĕstím, jež pocházejí z činností tĕmito kvalitami vyvolaných. Jak je možné, že tímto hmotným obklíčením není spoutaná? Také se dá říct, že živá bytost je v konečném smyslu transcendentální...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

„Tak jako oheň může podle stavu paliva vypadat různĕ – jako zahalený či projevený, slabý, zářivý a podobnĕ – i duchovní duše vstupuje do hmotného tĕla a přijímá určité tĕlesné vlastnosti.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.8

„Tak jako se oheň, který spaluje a osvĕtluje, liší od dřeva, které má být spáleno, aby dalo svĕtlo, pozorovatel v tĕle, duchovní duše osvícená sama sebou, se liší od hmotného tĕla, které má být osvĕtlené vĕdomím. Duše a tĕlo tedy mají různé charakteristiky a jsou to oddĕlená jsoucna.“...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.51

„Hoci sa odráža v rôznych objektoch, Slnko nie je nikdy rozdelené, ani sa nezlučuje so svojim odrazom. Len ľudia s chabou inteligenciou by ho vnímali týmto spôsobom.   Podobne, aj keď sa duša zjavuje prostredníctvom rôznych hmotných tiel, zostáva nerozdeliteľná a nehmotná.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.51