Kategória: Hmotné telo

Bhagavad-Gītā 2.18

„Hmotné telo tejto nezničiteľnej, nezmerateľnej a večnej živej bytosti istotne pominie, preto bojuj, ó, potomok Bharatov“ Bhagavad-Gītā 2.18 Význam od Śrílu Prabhupádu Hmotné telo je vo svojej povahe pominuteľné. Jeho zničenie môže nastať hneď alebo až o sto rokov. Je to len otázka času. Nie je možné navždy...

Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.31-32

„Vítr nese oblaka a prach, ale méně inteligentní lidé říkají, že nebe je oblačné a vzduch prašný. Podobně přisuzují své hmotné tělesné představy duchovnímu já. Nad tímto hrubým pojetím je ještě jiné, jemnější pojetí podoby, která je bez tvaru, je neviditelná, neslyšitelná a neprojevená. Živá bytost však má...

Bhagavad-Gītā 7.4-5

„Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego — týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie.   Okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykorisťujú zdroje hmotnej prírody.“ Bhagavad-Gītā 7.4-5

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.32

„Kým živá bytosť bdie, užíva si a trpí všetkými hmotnými zmyslami pomocou tela a mysle; počas spánku si užíva podobné zážitky v mysli; a v hlbokom bezsennom spánku všetky takéto zážitky splývajú v nevedomosť.   Pamätaním si rôznych stavov ako je bdenie, spánok a hlboký spánok, môže živá...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.14

„Osoba je považována za zcela osvobozenou od hrubohmotných a jemnohmotných tĕl, když všechny činnosti její životní energie, smyslů, mysli a inteligence probíhají bez hmotných tužeb. Tato osoba není zapletená, i když ještĕ žije v tĕle.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.14

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.8

„Ten, kdo je osvícený v otázkách seberealizace, vidí, že je transcendentální vůči hmotnému tĕlu, přestože v nĕm žije, tak jako se človĕk probuzený ze sna přestává ztotožňovat se snovým tĕlem. Pošetilec si ale myslí, že se nachází v hmotném tĕle, i když s ním není totožný, ale je...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.10

„Jemnohmotná a hrubohmotná tĕla jsou výtvory hmotných kvalit přírody, které pocházejí z energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotná existence nastává tehdy, když živá bytost mylnĕ pokládá vlastnosti hrubohmotných a jemnohmotných tĕl za svou skutečnou povahu. Tento iluzorní stav lze ovšem zničit pravým poznáním.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.10

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

„Tak jako oheň může podle stavu paliva vypadat různĕ – jako zahalený či projevený, slabý, zářivý a podobnĕ – i duchovní duše vstupuje do hmotného tĕla a přijímá určité tĕlesné vlastnosti.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.29

Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný človĕk co nejrychleji usilovat o konečnou životní dokonalost dřív než jeho tĕlo, které vždy podléhá smrti, padne a zemře. Smyslový požitek...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.28

„Expandováním své energie, māyā-śakti, stvořil Nejvyšší Pán nespočet životních podob, aby byly domovem podmínĕných duší. Ale stvoření podob stromů, plazů, zvířat, ptáků, hadů a tak dále neuspokojilo Jeho srdce. Potom stvořil lidský život, který podmínĕné duši poskytuje dostatečnou inteligenci pro vnímání Absolutní Pravdy, a byl šťastný.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.28