Kategória: Karma

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést ze své cesty. Toto pravidlo jsem se naučil od zemĕ.” Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

Ten, kdo neovládá hmotné smysly, podléhá hmotným tužbám a je zmatený silnými přívaly kvality vášnĕ. Tato osoba koná hmotné činnosti, i když jasnĕ vidí, že povedou k budoucímu neštĕstí. Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

„Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a nachází se v Nĕm. Podmínĕná duše odnepamĕti přijímá hmotná tĕla, která jsou jako velké stromy udržující její hmotnou existenci. Tak jako strom...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.33

„Podmínĕná duše závislá na plodonosných činnostech pod vlivem hmotných kvalit přírody se Mĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude stále obávat, protože Já jí dávám výsledky jejího jednání. Ti, kdo vyznávají hmotné pojetí života a pokládají rozmanitost vytvářenou kvalitami přírody za skutečnou, se oddávají hmotnému požitku, a proto jsou stále...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

„Dokud si živá bytost myslí, že kvality hmotné přírody mají oddĕlenou existenci, bude nucena se rodit v mnoha různých podobách a zažívat rozmanité formy hmotné existence. Tak zůstává zcela závislá na plodonosných činnostech [karme] konaných pod vlivem kvalit přírody.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.31

„Hmotné zmysly vytvárajú hmotné činnosti, zbožné alebo hriešne, a kvality hmotnej prírody ich uvádzajú do pohybu. Živá bytosť, plne pohrúžená v tomto vedomí zažíva rôzne výsledky plodonosnej práce (karmu).“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.31

Bhagavad-Gītā 18.66

„Zanechaj všetky druhy náboženstiev a iba sa Mi odovzdaj. Ja ťa oslobodím od všetkých následkov za hriešne činnosti. Neboj sa.“ Bhagavad-Gītā 18.66

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.14

„Hriešne osoby, ktoré sa nezaujímajú o sebarealizáciu, sa napriek tomu považujú za zbožných, a bez výčitiek svedomia páchajú násilie voči nevinným zvieratám, ktoré im úprimne veria.   V budúcich životoch budú tieto hriešne osoby pojedané tými istými tvormi, ktoré zabíjali oni v tomto svete.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.14

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.45

„Pokiaľ sa nevedomá osoba, ktorá neovládla svoje hmotné zmysly nezačne riadiť Védskymi pokynmi, určite sa zapletie do hriešnych a bezbožných činností.   Výsledkom bude, že sa bude neustále rodiť a umierať v tomto hmotnom svete.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.45

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.7

„Takto je podmienená živá bytosť nútená zažívať opakované rodenie a umieranie.   Poháňaná reakciami za vlastné činnosti, bezmocne strieda jednu situáciu za druhou, a trpí od okamihu stvorenia hmotného sveta, až po jeho zničenie.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.7