Kategória: Karma

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.6

„Vtelená živá bytosť, poháňaná hlboko zakorenenými hmotnými túžbami, zapája svoje zmyslové orgány v plodonosných činnostiach.   Následne zažíva výsledky svojich hmotných činov (karma) putujúc svetom a zažíva takzvané sťastie a utrpenie.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.6

Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.10

„Během svého života může být člověk pyšný na své tělo a považovat se za významnou osobu, ministra, prezidenta, nebo dokonce i poloboha, ale ať už je čímkoliv, po smrti se jeho tělo promění buď v červy, výkaly nebo popel.   Pokud zabíjí nebohá zvířata pro uspokojení dočasných rozmarů...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.9

„Darebáci, kteří jsou nemístně pyšní a nedokáží ovládat své smysly, jsou tak krutí, že nemilosrdně zabíjejí nebohá zvířata v zájmu udržení svých vlastních pomíjivých těl, o kterých si myslí, že nikdy nezestárnou a nezemřou. Někdy zabíjí zvířata jen proto, aby se pobavili na vyjížďce.“ Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.9

Śrīmad-Bhāgavatam 10.5.25

„Mnoho prken a klacíků je unášeno silou říčních vln a nemohou zůstat pohromadě. Kvůli našim minulým činům a vlnám času ani my nemůžeme být stále spolu, i když máme se svými přáteli a rodinnými příslušníky důvěrný vztah.“ Śrīmad-Bhāgavatam 10.5.25  

Śrīmad-Bhāgavatam 8.22.25

„Závislá živá bytost, která kvůli svému plodonosnému (karmickému) jednání znovu a znovu prochází různými životními druhy v koloběhu zrození a smrti, může mít to štěstí, že se stane člověkem. Získat toto lidské tělo je velice vzácné.“ Śrīmad-Bhāgavatam 8.22.25

Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.25

„Hmotné bytí je příčinou nespokojenosti s naplňováním chtivých tužeb a získáváním více a více peněz. To vede k pokračování hmotného života, doprovázeného opakovaným zrozením a smrtí. Ten, kdo se však spokojí s tím, co získá řízením osudu, je způsobilý pro vysvobození z hmotné existence.“ Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.25  

Śrīmad-Bhāgavatam 7.13.31

„Materialistické činnosti jsou vždy doprovázeny třemi druhy utrpení— utrpení od vlastního těla a mysli, od jiných živých bytostí a od okolního prostředí. I když tedy někdo díky těmto činnostem dosáhne jistého úspěchu, jaký prospěch to přináší? Živá bytost i nadále podléhá karmickým reakcím za své plodonosné jednání, zrození,...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.13.24-25

„Kvůli neukojitelným hmotným touhám jsem byl unášen vlnami zákonů hmotné přírody, a tak jsem bojoval o přežití v různých formách života a věnoval se různým činnostem. V průběhu evoluce zapříčiněné plodonosným (karmickým) jednáním v zájmu nežádoucího hmotného uspokojování smyslů jsem získal toto lidské tělo, které může živou bytost...

Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.20

„Tento hmotný svět připomíná vlny neustále plynoucí řeky. Co je tedy prokletí a co je projev přízně? Co je ve skutečnosti štěstí a co je neštěstí? Vlny se valí neustále, a žádná z nich proto nemá věčné účinky.“ Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.20

Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.54

„Karmické činy, které živá bytost vykonává — ať už zbožné či bezbožné — jsou neviditelnou příčinou pro vyplnění jejích tužeb. Tato příčina je počátkem jejích různých těl. Díky své velké touze se živá bytost rodí v určité rodině a dostává tělo, jež se podobá buď tělu matky, nebo...