Kategória: Myseľ

Bhagavad-Gītā 6.34

“Mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.” Bhagavad-Gītā 6.34

Bhagavad-Gītā 6.36

„Pro toho, kto má neskrotenú myseľ, je sebarealizácia obtiažna, ale ten, koho myseľ je ovládnutá a kto o sebarealizáciu usiluje správnymi prostriedkami, má úspech zaručený.“ Bhagavad-Gītā 6.36 Význam od Śrílu Prabhupádu: Śrī Kṛṣṇa tu hovorí, že ten, kto odmieta prijať správny spôsob odpútania mysle od hmoty, môže sebarealizáciu...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.26

„Ten, kdo Mĕ takto dosáhl na základĕ pochopení, že se ode Mĕ neliší, si uvĕdomuje, že hmotná mysl tkví ve smyslových objektech kvůli neustálému uspokojování smyslů a že hmotné objekty jsou ve hmotné mysli výraznĕ přítomné. Když poznal Mou transcendentální povahu, vzdává se jak hmotné mysli, tak jejích...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

„Myseľ má prirodzený sklon vstupovať do materiálnych zmyslových predmetov, a podobne aj zmyslové predmety vstupujú do mysle. Ale rovnako aj myseľ aj zmyslové predmety sú iba označenia, ktoré prekrývajú dušu, ktorá je časťou a čiastočkou Mňa.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.17

Mudrci v čele se Sanakou řekli: „Ó Pane, lidská mysl je přirozenĕ přitahovaná k hmotným smyslovým objektům a smyslové objekty zase vstupují v podobĕ touhy do mysli. Jak tedy může ten, kdo touží po osvobození a chce překonat uspokojování smyslů, zničit tento vzájemný vztah mezi smyslovými objekty a...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

„I když inteligence učeného človĕka může být zmatená kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, mĕl by mysl opĕt pečlivĕ ovládnout. Jasnĕ vidí, jak kvality přírody znečišťují, a proto se nepřipoutává.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

Bhagavad-Gītā 6.5

„Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“ Bhagavad-Gītā 6.5

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.12

Mysl lze ovládat, když je upřená na Nejvyšší Osobnost Božství. Jakmile se uklidnila, zbaví se nečistých přání konat hmotné činnosti. Tak zesílí kvalita dobra a díky tomu se lze zcela oprostit od kvalit vášnĕ a nevĕdomosti a postupnĕ transcendovat i hmotnou kvalitu dobra. Když je mysl bez paliva...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.42

„V době smrti dostane živá bytost určité tělo, které odpovídá myšlení, cítění a chtění mysli zapletené do plodonosných (karmických) činností.   Jinými slovy, tělo se vyvíjí podle toho, co se děje v mysli. Ke změnám těla dochází kvůli její přelétavosti; jinak by duše mohla setrvávat ve svém původním,...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.16

„Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a putovat v různých postaveních tímto vesmírem.   Jelikož je mysl ovlivněna nemocí, nářkem, iluzí, připoutaností, chamtivostí a nepřátelstvím, vytváří pouta a falešný pocit...