Kategória: Poznanie

Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.12

„Jakou cenu má promarněný dlouhý život, který ani po mnoha letech v tomto světě neposkytl žádnou zkušenost?   Lepší je jedna chvíle plného vědomí, protože ta přinese člověku začátek hledání jeho vyššího zájmu.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.12

Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.6

„Nejvyšší dokonalostí lidského života, které může člověk dosáhnout úplným poznáním hmoty a duše, ovládáním mystických sil nebo dokonalým plněním předepsaných povinností svého zaměstnání, je vzpomínat na konci života na Osobnost Božství.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.6

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.18

„Keď sa niekto vďaka upätému štúdiu Védskych textov v nich stane expertom, ale nevynakladá žiadne úsilie, aby upriamil svoju myseľ na Najvyššiu Božskú Osobu, tak je všetká jeho snaha podobná mužovi, ktorý ťažko pracuje, aby sa staral o kravu, ktorá nedáva žiadne mlieko. Inými slovami, výsledkom takéhoto štúdia...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.15-16

„Nĕkdy zdánlivĕ bezdůvodnĕ zaútočí na tĕlo krutí lidé či dravá zvířata. Jindy a jinde se osobĕ znenadání dostane velké úcty či uctívání. Ten, kdo se nehnĕvá, když je napaden, a neraduje se, když je uctíván, je skutečnĕ inteligentní.“ „Svatý mudrc na vše hledí stejným pohledem, a tak ho...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.12-13

„V nebi či meziplanetárním prostoru spočívá všechno, ale přesto se nebe s ničím nemísí a nezaplétá se. Ani slunce není v žádném ohledu připoutané k vodĕ nesčetných nádrží, ve kterých se odráží. Mocný vítr vane všude a neovlivňují ho nesčetné vůnĕ a ovzduší, jimiž proudí. Tímto způsobem je...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

„Když živá bytost vidí, že celý vesmír je uchvácený hadem času, zvážní, přijde k rozumu a odpoutá se od všeho hmotného smyslového požitku.   V tomto stavu je způsobilá být svým vlastním ochráncem.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.10

„Rovnako ako včela zbiera nektár zo všetkých kvetov, veľkých i malých, mal by si inteligentný človek vybrať podstatu zo všetkých náboženských a filozofických kníh.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.10

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.5

„Svätý mudrc je navonok šťastný a príjemný vo svojom správaní, zatiaľ čo vnútorne je veľmi vážny a premýšľavý.   Pretože jeho poznanie je nesmierne a neobmedzené, nie je nikdy zmätený, a vo všetkých ohľadoch je ako pokojná voda neprekonateľného oceánu.“ Śrímad Bhagavatam 11.8.5

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.20

„Inteligentní človĕk, který umí vnímat svĕt kolem sebe a používat zdravou logiku, může pomocí vlastní inteligence získat pravý prospĕch. Nĕkdy tedy človĕk jedná jako svůj vlastní poučující duchovní mistr.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.20

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.19

„Ty lidské bytosti, které jsou schopné důkladnĕ analyzovat skutečnou situaci v hmotném svĕtĕ, se obvykle dovedou povznést nad nepříznivý život založený na hrubohmotném požitku.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.19