Kategória: Smrť

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.20

„Smrt není vůbec příjemná a každý je v úplnĕ stejné situaci jako odsouzenec, kterého vedou na popravištĕ. Jaké štĕstí tedy mohou lidé získat z hmotných objektů nebo z požitku, který skýtají?“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.20 Význam Na celém svĕtĕ je zvykem předložit odsouzenci na smrt bohaté poslední jídlo. Pro odsouzence...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.23

„Ó kráľ, raz osa prinútila slabší hmyz vstúpiť do jeho úľa a držala ho tam v pasci. S veľkým strachom sa tento slabý hmyz neustále sústredil na svojho únoscu, a bez toho, aby opustil svoje telo, postupne dosiahol rovnaký stav existencie ako osa. Takto živá bytosť dosahuje ten...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

„Keď z lásky, nenávisti alebo strachu vtelená duša fixuje svoju myseľ a inteligenciou pomocou sústredenia na určitú telesnú podobu v momente smrti, určite dosiahne tú formu, na ktorú medituje.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.42

„V době smrti dostane živá bytost určité tělo, které odpovídá myšlení, cítění a chtění mysli zapletené do plodonosných (karmických) činností.   Jinými slovy, tělo se vyvíjí podle toho, co se děje v mysli. Ke změnám těla dochází kvůli její přelétavosti; jinak by duše mohla setrvávat ve svém původním,...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.41

„Když člověk vidí nebo slyší o nějaké situaci a rozjímá a spekuluje o ní, pohltí ho to natolik, že si přestává všímat svého současného těla. Podobně v noci přivádějí myšlenkové pochody člověka do stavu, kdy se mu zdá, jak žije v jiných podmínkách a jiných tělech, a na...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.40

“Stejně jako člověk kráčející po cestě položí jednu nohu na zem a až potom zvedne druhou, nebo jako se housenka na rostlině nejprve přemístí na nový list a teprve potom se pustí předchozího, tak se i podmíněná duše uchýlí do dalšího těla a potom se vzdá toho, jež...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.39

“Když se současné tělo promění v prach a je z něho znovu pouze pět prvků – země, voda, oheň, vzduch a éter – jeho majitel, živá bytost, podle svých plodonosných (karmických) činností automaticky získává další tělo tvořené hmotnými prvky. Po získání dalšího těla své současné tělo opustí.” Śrīmad-Bhāgavatam...

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.38

“Ó mocný hrdino, každý, kdo se narodil, nepochybně zemře, neboť smrt se rodí spolu s tělem. Může zemřít dnes nebo za několik set let, ale smrti se nevyhne žádná živá bytost.” Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.38  

Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.8

„I když se jedna živá bytost spojuje s druhou kvůli vztahu založeném na tělech, která jsou pomíjivá, živá bytost je věčná. Nikoliv ona, ale tělo je tím, co se rodí nebo podléhá zániku. Nikdo by si neměl myslet, že se živá bytost rodí či umírá. Ve skutečnosti nemá...

Śrīmad-Bhāgavatam 6.10.3-4

„Ó vznešení polobozi, všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla, připravuje v době smrti o vědomí krutá, nesnesitelná bolest. Což o této bolesti nevíte?   Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě velice lpí na svém hmotném těle.