Kategória: Šťastie & nešťastie

Bhagavad-Gītā 2.15

„Ten, koho nerozruší ani radosť, ani bolesť, a kto za každých okolností zostáva pokojný, je nepochybne hodný oslobodenia.“ Bhagavad-Gītā 2.15 Význam od Śrílu Prabhupádu Každý, kto je pevne odhodlaný dosiahnuť duchovnú realizáciu a dokáže rovnako znášať šťastie i nešťastie, je nepochybne hodný vyslobodenia. Vo varṇāśramskej spoločnosti sa od...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.21

„Hmotné štĕstí, o kterém slyšíme, jako například dosažení vyšších planet kvůli nebeskému požitku, je stejné jako hmotné štĕstí, které jsme již zažili. Obojí je znečištĕné žárlivostí, závistí, úpadkem a smrtí. Tak jako snahu pĕstovat obilí mohou zmařit obilné choroby, nálety hmyzu, sucho a mnoho jiných problémů, je bezvýsledná...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.18-19

„V hmotném svĕtĕ je vidĕt, že nĕkdy ani inteligentní človĕk není šťastný a dokonce i velký hlupák nĕkdy šťastný je. Představa, že dovedné provádĕní hmotných činností zaručí štĕstí, je jen planým projevem falešného ega.“ „Dokonce i když lidé vĕdí, jak dosáhnout štĕstí a vyhnout se neštĕstí, přesto neznají...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.17

Konatel plodonosných činností sice touží po trvalém štĕstí, ale je jasnĕ vidĕt, že materialisté jsou často nešťastní a jen tu a tam spokojení. To dokazuje, že nejsou nezávislí a neřídí svůj osud. Jak může ten, kdo je neustále pod vyšší kontrolou nĕkoho jiného, očekávat od svých plodonosných činností...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.18

„Prijatím úloh mužov a žien v ľudskej spoločnosti sa podmienené duše spájajú v sexuálnych vzťahoch.   Neustále vytvárajú rôzne materiálne snahy, aby eliminovali nešťastie a zvyšovali svoje pohodlie.   Môžeme ale vidieť, že v skutočnosti dosahujú opačný výsledok.   Inými slovami, ich radosť časom nevyhnutne zanikne, a ako...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.25

„Každá živá bytost v tomto hmotném světě touží po nějakém budoucím štěstí, což je totéž jako fata morgána na poušti. Kde je na poušti voda? Kde je štěstí v hmotném světě? A pokud jde o toto tělo — jaká je jeho hodnota? Je pouze zdrojem různých nemocí. Takzvaní...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.41-42

„Materialista si o sobě myslí, že je velmi inteligentní, a neustále usiluje o hospodářský rozvoj. Jak je však uvedeno ve Védách, hmotné činnosti mu opakovaně přinášejí zklamání, ať v tomto životě či v příštím. Výsledky, kterých dosahuje, jsou nevyhnutelně pravým opakem toho, co chtěl. Touží po štěstí a...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.48

„Je zbytečné vidět hmotné kvality přírody a takzvané štěstí a neštěstí, které z nich plyne, jako skutečné, a také o nich tak hovořit. Když mysl během dne bloumá a člověk se začne považovat za nesmírně důležitého nebo když se mu v noci zdá, jak si s ním užívá...

Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.25-26

„Zmatená živá bytost, která pokládá tělo a mysl za sebe sama, považuje některé lidi za své příbuzné a jiné za cizí, a kvůli této mylné představě trpí. Hromadění těchto smyšlených hmotných představ je příčinou utrpení a takzvaného štěstí v hmotném světě. Podmíněná duše v tomto postavení se musí...

Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.30

„Stejně jako člověk mylně považuje girlandu z květin za hada nebo prožívá štěstí a neštěstí ve snu, tak v hmotném světě kvůli nedostatku důkladného uvážení rozlišujeme mezi štěstím a neštěstím a považujeme jedno za dobré a druhé za špatné.“ Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.30