Kategória: Uspokojovanie zmyslov

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.3

Spící človĕk může ve snu vidĕt mnoho objektů smyslového požitku, ale tyto příjemné vĕci jsou jen výtvory mysli, a proto jsou z konečného hlediska k ničemu. Také živá bytost, která spí co se týče své duchovní totožnosti, vidí mnoho smyslových objektů, ale tyto nesčetné objekty dočasného uspokojení jsou...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.2

„Očištĕná duše by mĕla vidĕt, že všechny snahy podmínĕných duší holdujících uspokojování smyslů jsou odsouzeny ke zmaru, protože považují objekty smyslového požitku za skutečnost.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.2

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce prosadit svoje. Podobnĕ hmotné smysly souží podmínĕnou duši tím, že ji tahají do mnoha smĕrů zároveň. Na jednu...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.41

„Činnosti určené k uspokojování smyslů připravují živou bytost o inteligenci a ona padá do temné studny hmotné existence.   V té studni ji pak uchvátí smrtící had času. Kdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství by dokázal zachránit nebohou živou bytost z tohoto beznadĕjného postavení?“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.41

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.36

„Muži poskytují ženám smyslový požitek, ale všichni muži, dokonce i polobozi na nebi, mají počátek a konec. Všichni jsou dočasnými výtvory, které odstraní čas. Kolik skutečného požitku nebo štĕstí mohli kteříkoliv z nich kdy dát svým manželkám?“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.36

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.39

„Učený mudrc má nacházet uspokojení v jednoduchém udržování své existence a nemá usilovat o uspokojování hmotných smyslů.   Mĕl by tedy pečovat o hmotné tĕlo takovým způsobem, aby to nezničilo jeho vyšší poznání a aby se jeho řeč a mysl neodchýlily od seberealizace.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.39

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.10

„Osobnost Božství sídlí vĕčnĕ v srdci každé vtĕlené bytosti, a přesto zůstává stranou; tak jako nebe, které je všudypřítomné, se nemísí se žádným hmotným předmĕtem. Pán je tedy svrchovaný cíl uctívání a absolutní vládce všeho. Védská literatura Ho obšírnĕ oslavuje, ale ti, jimž chybí inteligence, o Nĕm nechtĕjí...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4

„Nadduša vstupuje do materiálnych tiel stvorených bytostí, aktivuje myseľ a zmysly, a to spôsobuje, že si podmienené duše začínajú zmyslovo užívať hmotnú prírodu a jej kvality.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4

Bhagavad-Gītā 5.22

„Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom nešťastia. Majú počiatok i koniec a múdry v nich nenachádza potešenie.“ Bhagavad-Gītā 5.22

Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.8

„Lákadlo v podobě bohatství mate inteligenci ze všech lákadel hmotného požitku nejvíce – více než krásné tělo, urozený původ a vzdělanost. Ten, kdo je nevzdělaný, ale přitom nemístně pyšný na svůj majetek, utrácí za požitky z alkoholu, žen a hazardu.” Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.8