Kategória: Yoga

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.12

“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní Pravdy a tedy osvobození ode všeho utrpení. Materialisté ovšem užívají své bohatství jen pro zlepšování podmínek své rodiny a nevidí, že chatrné hmotné tĕlo brzy...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.30

„Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého srdce.“ Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.30

Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.23

„Ovládnutím piatich zmyslov a mysle pomocou bhakti-yogy by mal mudrc, ktorý zažil duchovnú blaženosť vo vlastnom ja, opustiť nepodstatný život založený na zmyslovom uspokojovaní.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.23

Bhagavad-Gītā 6.36

„Pro toho, kto má neskrotenú myseľ, je sebarealizácia obtiažna, ale ten, koho myseľ je ovládnutá a kto o sebarealizáciu usiluje správnymi prostriedkami, má úspech zaručený.“ Bhagavad-Gītā 6.36 Význam od Śrílu Prabhupádu: Śrī Kṛṣṇa tu hovorí, že ten, kto odmieta prijať správny spôsob odpútania mysle od hmoty, môže sebarealizáciu...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.13-14

„Človĕk by mĕl být pozorný a vážný a nikdy ne líný či sklíčený. Poté, co zvládne yogové postupy dýchání a sezení, by mĕl cvičit zamĕření mysli na Mne za úsvitu, v poledne a při západu slunce. Tak by mĕl postupnĕ zcela pohroužit mysl do Mĕ. Toto je skutečný...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.29-32

Nejvyšší Pán pravil: „Ó Uddhavo, sādhu je milostivý a nikdy druhým neubližuje. Je tolerantní, i když na nĕj druzí útočí, a všem živým bytostem je připravený odpouštĕt. Jeho síla a smysl jeho života mají zdroj v samotné pravdĕ, je prostý veškeré závisti a žárlivosti a jeho mysl je...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.29

Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný človĕk co nejrychleji usilovat o konečnou životní dokonalost dřív než jeho tĕlo, které vždy podléhá smrti, padne a zemře. Smyslový požitek...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.13

„Když je vĕdomí dokonale upřené na Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, osoba již nevidí dualitu, neboli vnitřní a vnĕjší realitu.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.13

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.74

„Dvere oslobodenia sú otvorené dokorán pre tie duše, ktoré dosiahli ľudskú životnú formu.   Ale ak sa človek jednoducho venuje iba rodinnému životu na telesnej úrovni, potom sa dá považovať za človeka, ktorý sa vyšplhal na vysoké miesto, iba aby sa tam potkol a odtiaľ spadol.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.74...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.44

„Ó králi, svĕtec je jako voda, protože v sobĕ nemá žádné nečistoty, jeho povaha je vlídná a svou mluvou vytváří podobnĕ krásné vibrace jako tekoucí voda. Když živá bytost tohoto svĕtce jen spatří, dotkne se ho nebo ho uslyší, očistí se tak jako ve styku s čistou vodou....