fbpx
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 19.149

„Oddaný Pána Kṛṣṇy po ničem netouží, a proto je klidný. Ploduchtiví pracovníci touží po hmotném požitku, jñānī po osvobození a yogī po hmotných dokonalostech. To znamená,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 4.165-166, 171

„Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska). Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31

"Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.29-30

"Osoba by si mĕla být vĕdomá vĕčného já a vzdát se styků se ženami a s tĕmi, kdo se s nimi důvĕrnĕ stýkají. Mĕla by beze strachu usednout na osamĕlém místĕ a velmi pozornĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.14

"Muž, který umí chytře rozlišovat, by se za žádných okolností nemĕl snažit využívat krásné podoby ženy pro svůj smyslový požitek. Tak jako slona, který si chce užívat se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.8

"Hlupák, který neumí chytře rozlišovat, se okamžitĕ vzruší při pohledu na ženu okrášlenou zlatými ozdobami, jemnými odĕvy a různými líčidly. Posedlý touhou po smyslovém požitku...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.7

"Toho, kdo se nenaučil ovládat své smysly, okamžitĕ upoutá pohled na podobu ženy, která je výtvorem matoucí energie Nejvyššího Pána. Svůdnými slovy, koketními úsmĕvy a smyslnými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.52

"Ačkoliv mám moc udĕlit duchovní osvobození, chtíčem posedlé osoby Mĕ uctívají askezí a sliby, aby získaly Má požehnání pro svůj svĕtský rodinný život. Tyto osoby jsou zmateny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.48

"Mysl nevĕrné ženy vždy touží po nových milencích, i když je vdaná. Inteligentní muž by nemĕl o takovou necudnou manželku pečovat, neboť jinak přijde o štĕstí jak v tomto tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.38

"Jsi vtĕlením všech lidských cílů a sám jsi konečným cílem života. Inteligentní osoby toužící Tĕ dosáhnout, ó všemocný Pane, opouštĕjí všechno ostatní. To oni jsou hodni Tvé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.51

"Když muž dobyl celý kruh svĕtových stran a je tak prost sporu, sedí na skvostném trůnĕ a přijímá chválu od vůdců, kteří mu byli kdysi rovni. Když však vstoupí do ženských...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.14

“Tak jako se oheň nezmenší tím, že se do něj lije máslo, ale naopak se víc a víc rozhořívá, také snaha ukojit chtivé touhy neustálým požitkem nemůže být nikdy úspěšná.”...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.13

“Člověk, který se stal obětí chtíče, nedokáže uklidnit svou mysl, ani když má v tomto světě všeho dostatek, včetně rýže, ječmene a dalších obilovin, zlata, zvířat i žen. Nic...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.11.17

"Vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou nebo jakoukoli dvojicí opačného pohlaví všeobecně existuje vždy a všude a naplňuje každého neustálou úzkostí. Tyto pocity postihují i...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.24.52

"Můj Pane, jsi svrchovaným dobrodincem všech, nejdražším přítelem, vládcem, Nadduší, nejvyšším učitelem a tím, kdo uděluje nejvyšší poznání a plní všechny touhy. Přestože...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.40

"Lidské tělo je určené k porozumění vlastnímu já a Nejvyššímu Já, Nejvyšší Osobnosti Božství, jež mají obě transcendentální postavení. Je-li možné obě poznat, když se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.18

"Můj milý králi, člověk spokojený ve svém nitru může být šťastný, i když pouze pije vodu. Pokud je však někdo hnán svými smysly, zvláště jazykem a genitáliemi, musí k jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.16

"Člověk, který je spokojený a spojuje své činnosti s Nejvyšší Osobností Božství sídlící v srdci každého, vychutnává transcendentální štěstí, aniž by usiloval o své...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest