fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.14.13

"Po náležitém uvážení se má muž vzdát zalíbení v těle své ženy, neboť to se nakonec změní v malý hmyz, výkaly či popel. Jakou má toto bezvýznamné tělo cenu? Oč...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.13.24-25

"Kvůli neukojitelným hmotným touhám jsem byl unášen vlnami zákonů hmotné přírody, a tak jsem bojoval o přežití v různých formách života a věnoval se různým činnostem. V...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.10.8

"Ó můj Pane, kvůli chtivým touhám existujícím od samého zrození jsou zničeny smysly, mysl, život, tělo, náboženství, trpělivost, inteligence, stud, bohatství, síla, paměť a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.45

"Sex je jako škrábat se jednou rukou na druhé, aby se ulevilo svědění. Gṛhamedhī — takzvaní gṛhasthové, kteří nemají žádné duchovní poznání — si myslí, že toto svědění...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.46

"Moji drazí přátelé, synové asurů, živá bytost dostává různé druhy těl podle svých dřívějších plodonosných činností. Tak ji lze vidět, jak ve všech životních podmínkách...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.15

"Pokud člověk, který příliš lpí na zaopatřování rodiny, nedokáže ovládat své smysly, jeho srdce se topí v plánech na hromadění peněz. I když ví, že ten, kdo si přisvojuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.11-13

"Jak se může člověk, který miluje členy své rodiny a neustále chová jejich podoby v srdci, vzdát jejich společnosti? Zvláště manželka je velmi laskavá a soucitná a vždy v ústraní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.30

"Prahlāda Mahārāja odpověděl: Ti, kdo propadli materialistickému způsobu života, kvůli svým neovládnutým smyslům spějí k pekelnému životu a opakovaně žvýkají to, co je již...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.39

"Kaśyapa Muni uvažoval: Běda, příliš jsem ulpěl na hmotném požitku. Má mysl toho využila a nechala se unést iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ženy (mé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.30

"Na počátku stvoření viděl Pán Brahmā, otec všeho živého ve vesmíru, že všechny živé bytosti jsou odpoutané. Aby zvětšil počet obyvatelstva, stvořil tehdy z lepší poloviny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.5.15

"(Nārada Muni rovněž hovořil o muži, který je manželem prostitutky. Haryaśvové to pochopili následujícím způsobem:) Pokud se muž stane manželem prostitutky, ztratí veškerou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.42-43

"Slunce, oheň, nebe, vzduch, polobozi, měsíc, večer, den, noc, světové strany, voda, země a Samotná Nadduše jsou svědky činností živé bytosti. Trest si zasluhují ti, o kom tito mnozí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.3

"Běda! Jak úžasné je, že pošetilý materialista nedbá na velké nebezpečí blížící se smrti! Ví, že ho smrt nemine, a přesto na to nebere ohled. Když mu zemře otec, chce si užívat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.37

"I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.32

"Tak jako opice skáče z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše skáče z jednoho těla do druhého. Opici nakonec chytí lovec a drží ji v zajetí, ze kterého se nedokáže vysvobodit....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.30

"Falešní svāmī, yogīni a inkarnace, kteří nevěří v Nejvyšší Osobnost Božství, jsou známí jako pāṣaṇḍī. Sami jsou pokleslí a podvedení, protože neznají skutečnou cestu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.28

"Někdy je podmíněná duše přitahována zosobněnou iluzí (svou manželkou či dívkou) a dychtí po ženském objetí. Tak ztrácí svou inteligenci, jakož i poznání životního cíle. Tehdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.22

"Podmíněnou duši někdy přitahuje trocha štěstí získaná ze smyslového požitku, a proto vyhledá nedovolený sex nebo ukradne cizí majetek. Tehdy může být zatčena vládou nebo...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest