fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.1

„Pravý sannyāsīn a yogīn je ten, kto nelipne na plodoch svojho konania a robí to, čo treba vykonať, a nie ten, kto nezapáli oheň a je nečinný." Bhagavad-Gītā 6.1

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.6-8

"Hoci som nezrodený a Moje transcendentálne telo nikdy nezaniká, a hoci som Pánom všetkého tvorstva, zjavujem sa v každom tisícročí vo Svojej pôvodnej transcendentálnej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.35

Je oveľa lepšie vykonávať svoje predpísané povinnosti, aj keď nedokonale, než plniť dokonale povinnosti niekoho iného. Lepšie je zahynúť pri plnení vlastnej povinnosti, lebo dávať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.25-26

"Tak ako nevedomí vykonávajú svoje povinnosti s ohľadom na výsledky, tak môže, hoci bez lipnutia, konať i múdry, aby viedol ľud správnou cestou." "Múdry človek by nemal...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.21-24

"Všetko, čo robí veľký človek, robia aj ostatní ľudia. Celý svet nasleduje príklad, ktorý svojím konaním stanoví." "Ó, syn Pṛthy, vo všetkých troch svetoch niet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.17-19

"No ten, kto nachádza radosť vo vlastnom „ja“, kto žije životom sebarealizácie a je sám v sebe dokonale spokojný, nemá žiadne povinnosti." "Sebarealizovaný človek nemá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.47

"Máš právo vykonávať svoje predpísané povinnosti, no nemáš nárok na užívanie plodov svojich činov. Nikdy sa nepovažuj za príčinu výsledkov svojich činov a neviaž sa na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.40

"Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo." Bhagavad-Gītā 1.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.39

"So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva." Bhagavad-Gītā 1.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.31-32

"Nejlepší společností lidských bytostí je ta, která je rozdělená podle vlastností a činností, a v této společnosti jsou nejlepší inteligentní lidé, zvaní brāhmaṇové. Z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.2-3

"Člověk má vykonávat své předepsané povinnosti, jak nejlépe umí, a vyhýbat se plnění povinností, které mu nejsou určeny. Má být spokojen s tím, co získá milostí Pána, a uctívat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.4

"Přirozeným postavením živých bytostí je řídit se zákony Pána a žít tak s dokonale klidnou myslí pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství. Manuové a jejich zákony jsou určeni k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.22

"Ti, kdo dosáhli lidského života, jsou nesmírnĕ požehnaní. Pokud tuto významnou příležitost neberou v úvahu, nepochybnĕ ničí to, co je v jejich nejlepším zájmu, a čeká je tedy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.2

"Stálost ve svém příslušném postavení je prohlášena za pravou zbožnost, zatímco odchylka od svého postavení je považována za bezbožnost. Takto jsou tyto dva pojmy jednoznačnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.33-35

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Nenásilí, pravdomluvnost, nechtít ani nekrást majetek druhých, odpoutanost, pokora, nebýt hamižný, důvĕra v náboženské principy, celibát,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.37

"Nie je nič, čo by mohlo dať viac vteleným dušiam, ktoré sú nútené putovať po celom hmotnom svete, než praktizovanie mantra-yogy, pomocou ktorej živá bytosť môže dosiahnuť...

ČÍTAŤ VIAC