fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.22.35

"Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospĕch druhých." Śrīmad-Bhāgavatam 10.22.35

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.41

“Když člověk stojí čelem ke slunci, nemá před očima žádnou temnotu. Když stane tváří v tvář sādhuovi, oddanému, který je plně odhodlaný a odevzdaný Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.41

“Brāhmaṇové, krávy, védské poznání, askeze, pravdomluvnost, ovládání mysli a smyslů, víra, milosrdnost, snášenlivost a oběť jsou různé části těla Pána Viṣṇua a tvoří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.11.8-12

"Všeobecné zásady, jimiž se mají řídit všichni lidé, jsou: pravdomluvnost, milostivost, askeze (držení půstu určité dny v měsíci), koupel dvakrát denně, snášenlivost,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.58

"Lidská bytost může dosáhnout dokonalosti v životě seberealizací prostřednictvím Ved a jejich praktického uplatnění. Tuto možnost má zvláště člověk narozený v Indii, zemi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.43

"Můj milý Pane, Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā předepisují lidem povinnosti podle Tvého stanoviska, které se nikdy neodchyluje od nejvyššího životního cíle. Ti, kdo své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.41

"Všechny podoby náboženství kromě bhāgavata-dharmy jsou plné protikladů a staví na plodonosných výsledcích a rozdílech “ty a já” a “tvoje a moje”. Následovníci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.14.3-5

"V tomto hmotném světě existuje tolik živých bytostí, kolik je atomů. Mezi nimi je velice málo lidských bytostí, a z nich jen hrstka má zájem dodržovat náboženské zásady." "Ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.10.9

"Je-li člověk nešťastný, když vidí neštěstí jiných živých bytostí, a šťastný, když vidí jejich štěstí, jeho náboženské zásady jsou nepomíjivé. Tak je hodnotí vznešené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.13.21

"Král Rahūgaṇa řekl: Toto zrození jako lidská bytost je nejlepší ze všech. Ani zrození mezi polobohy na nebeských planetách není tak slavné jako narodit se v lidské životní podobě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.17

"Jak může ten, kdo je skutečně učený, milosrdný a pokročilý v duchovním poznání, zaměstnat plodonosnými činnostmi nevědomého člověka, který se stal obětí cesty saṁsāry, a tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.15

"Má-li někdo vážný zájem o návrat domů, zpátky k Bohu, musí považovat milost Nejvyšší Osobnosti Božství za summum bonum a hlavní cíl života. Je-li otcem, který poučuje své syny,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.10-13

"Ó Moji synové, musíte přijmout velmi vznešeného paramahaṁsu, duchovně pokročilého duchovního mistra. Tímto způsobem vložte svou víru a lásku ve Mě, Nejvyšší Osobnost Božství....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.6

"Když je někdo zahalen kvalitou nevědomosti, nechápe individuální živou bytost a svrchovanou živou bytost a jeho mysl je v područí plodonosných činností. Dokud nevyvine lásku k Pánu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.3

"Ti, kdo si přejí obnovit vědomí Kṛṣṇy a posílit svou lásku k Bohu, neradi dělají něco, co se nepojí s Kṛṣṇou. Nezajímají se o styky s lidmi, kteří se stále jen zabývají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.36-37

"Skutečným zájmem živé bytosti je dostat se z nevědomosti, která ji nutí trpět opakovaným zrozením a smrtí. Jedinou pomocí je odevzdat se Nejvyššímu Pánu prostřednictvím Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.33

"Pṛthu Mahārāja radil svým občanům: Buďte neustále otevření a s použitím své mysli, slov, těla a výsledků svých předepsaných povinností se snažte oddaně sloužit Pánu....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.34

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je transcendentální a neznečištěný tímto hmotným světem. Je soustředěnou duší bez hmotné rozmanitosti, ale přesto pro dobro podmíněné duše...

ČÍTAŤ VIAC