fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.19.9

"Chce-li člověk získat veškeré bohatství, musí se každý den věnovat uctívání Pána Viṣṇua s Jeho manželkou, Lakṣmī. S velkou oddaností Ho má uctívat výše uvedenou metodou....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.13

"Moudrý človĕk by si nikdy nemĕl přát dostat se na nebeské planety ani žít v pekle. Nemĕl by toužit ani po trvalém pobytu na Zemi, neboť vlivem tohoto pohroužení v hmotném tĕle...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 12.85

„Vše se děje na základě Pánovy vůle, stejně jako dřevěná loutka tančí podle vůle loutkáře. Kdo dokáže pochopit vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství?“ Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 11.29

„Můj drahý Pane, jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství a jednáš podle své svobodné vůle. Způsobuješ, že celý svět tančí a jedná tak, jak Ty si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 6.199

„Ti, kdo jsou připoutaní k materialistickému životu a slepí vůči duchovnímu životu, jsou nuceni jednat tak, že je akce a reakce za jejich činnosti poutají k opakovanému rození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 6.124-125

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále pobývá v srdci nebo v domě oddaného. A protože je zcela nezávislý, je tato skutečnost někdy skrytá a někdy projevená. Nejvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 3.19-20

„Osobně zavedu náboženství pro tento věk – nāma-saṅkīrtan neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná čtyři nálady láskyplné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.107

„Kṛṣṇa, známý jako Govinda, je nejvyšší vládce a má věčné, blažené, duchovní tělo. Je původem všeho, ale sám nemá žádný původ, protože On je prvotní příčinou všech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.99-103

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.94

„Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v Jeho těle.“ Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.94

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.89-90

„Je-li jednou svící zapáleno mnoho dalších, považuji tu jednu za původní. Stejně tak je Kṛṣṇa příčinou všech příčin a všech inkarnací. Poslechni si prosím další...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.55

„To je Pánův majestát; i když setrvává v hmotné přírodě, není nikdy ovlivněn jejími kvalitami. Stejně neovlivnění zůstávají i ti, kdo se Mu odevzdali a zaměřili na Něho svoji...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.44-45

„Jak v hmotných, tak v transcendentálních světech sleduješ všechny skutky všech živých bytostí, a to v minulosti, současnosti i budoucnosti. Jelikož jsi svědkem všech těchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.36-37

„Všechny živé bytosti, jež se nacházejí v hmotných i duchovních světech, se původně narodily z Tebe, protože Ty jsi jejich Nadduše. Tak jako je země původní příčinou a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.149-150

„Transcendentální podoba Pána Kṛṣṇy je neomezená a vlastní také neomezený majestát. Má vnitřní, vnější a okrajovou energii. Hmotný a duchovní svět jsou proměny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.38

„Pán Kṛṣṇa je tak vznešený, že je přitažlivější a příjemnější než cokoliv jiného. Je nejvznešenějším sídlem blaženosti. Svou vlastní silou způsobuje, že člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.78-80

„Oddaní jsou vždy milostiví, pokorní, pravdomluvní, nestranní, bezchybní, velkodušní, jemní a čistí. Nemají hmotné vlastnictví a konají činnosti prospěšné všem. Jsou klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 21.101-102

„Pán Kṛṣṇa má mnoho zábav, z nichž nejlepší jsou ty v lidské podobě. Jeho podoba lidské bytosti je svrchovaná transcendentální podoba, ve které je pasáčkem, v ruce drží...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest