fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 18.48

"Každý čin, ó, syn Kuntī, je zahalený nejakou vadou, tak ako je oheň zahalený dymom. Preto by človek nemal zanechať činnosť, ktorá prináleží jeho povahe, aj keby nebola bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.45-47

"Vykonávaním svojich povinností môže každý dosiahnuť dokonalosť. Vypočuj si teraz odo Mňa, ako je to možné. Uctievaním Pána, ktorý je príčinou všetkých tvorov a ktorý je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.41-44

"Brāhmaṇi, kṣatriyovia, vaiśyovia a śūdrovia sa navzájom odlišujú podľa vrodených vlastností, ktoré zodpovedajú rôznym hmotným kvalitám, ó, podmaniteľ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.7-9

"Predpísaných povinností by sa nikto nemal zriekať. Ak sa niekto pod vplyvom nevedomosti odchýli od svojich predpísaných povinností, pripisuje sa také odriekanie kvalite...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.5-6

"Obetných činov, dobročinnosti a pokánia sa človek nemá nikdy zriekať. Musí ich vykonávať. Obeť, dobročinnosť a pokánie sú vskutku očistné aj pre veľké duše. Všetky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.23-28

"Od počiatku stvorenia sa na označenie Najvyššej Absolútnej Pravdy používali tri slová — oṁ tat sat. Tieto tri symbolické zastúpenia odriekavali brāhmaṇi, keď spievali vedske...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.1

„Pravý sannyāsīn a yogīn je ten, kto nelipne na plodoch svojho konania a robí to, čo treba vykonať, a nie ten, kto nezapáli oheň a je nečinný." Bhagavad-Gītā 6.1

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.6-8

"Hoci som nezrodený a Moje transcendentálne telo nikdy nezaniká, a hoci som Pánom všetkého tvorstva, zjavujem sa v každom tisícročí vo Svojej pôvodnej transcendentálnej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.35

Je oveľa lepšie vykonávať svoje predpísané povinnosti, aj keď nedokonale, než plniť dokonale povinnosti niekoho iného. Lepšie je zahynúť pri plnení vlastnej povinnosti, lebo dávať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.25-26

"Tak ako nevedomí vykonávajú svoje povinnosti s ohľadom na výsledky, tak môže, hoci bez lipnutia, konať i múdry, aby viedol ľud správnou cestou." "Múdry človek by nemal...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.21-24

"Všetko, čo robí veľký človek, robia aj ostatní ľudia. Celý svet nasleduje príklad, ktorý svojím konaním stanoví." "Ó, syn Pṛthy, vo všetkých troch svetoch niet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.17-19

"No ten, kto nachádza radosť vo vlastnom „ja“, kto žije životom sebarealizácie a je sám v sebe dokonale spokojný, nemá žiadne povinnosti." "Sebarealizovaný človek nemá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.47

"Máš právo vykonávať svoje predpísané povinnosti, no nemáš nárok na užívanie plodov svojich činov. Nikdy sa nepovažuj za príčinu výsledkov svojich činov a neviaž sa na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.40

"Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo." Bhagavad-Gītā 1.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.39

"So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva." Bhagavad-Gītā 1.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.31-32

"Nejlepší společností lidských bytostí je ta, která je rozdělená podle vlastností a činností, a v této společnosti jsou nejlepší inteligentní lidé, zvaní brāhmaṇové. Z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.2-3

"Člověk má vykonávat své předepsané povinnosti, jak nejlépe umí, a vyhýbat se plnění povinností, které mu nejsou určeny. Má být spokojen s tím, co získá milostí Pána, a uctívat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.4

"Přirozeným postavením živých bytostí je řídit se zákony Pána a žít tak s dokonale klidnou myslí pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství. Manuové a jejich zákony jsou určeni k...

ČÍTAŤ VIAC