fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.91

„Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.59

"Ten, kdo toto písmo v každém okamžiku každé hodiny s neochvĕjnou pozorností přednáší, a také ten, kdo s vírou vyslechne dokonce jen jeden verš, půl verše, jeden či dokonce jen půl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.5

"Ten, pro koho jsem se stal svrchovaným cílem života, by mĕl přísnĕ dodržovat pokyny písem zakazující hříšné činnosti a v rámci svých možností plnit pokyny předepisující ménĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.11

"Ten, kdo transcendoval hmotné dobro a zlo, jedná automaticky v souladu s příkazy písem a vyhýbá se zakázaným činnostem. Seberealizovaná osoba to dĕlá spontánnĕ jako nevinné dítĕ, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.46

"Ten, kdo bez připoutanosti koná usmĕrnĕné činnosti předepsané ve Védách a výsledky této práce obĕtuje Nejvyššímu Pánu, dosáhne dokonalosti v podobĕ osvobození z pout hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.43

"Śrī Āvirhotra odpovĕdĕl: Předepsané povinnosti, nekonání tĕchto předepsaných povinností a zakázané činnosti jsou témata, která lze správnĕ pochopit autorizovaným studiem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.34

"Dokonce i nevĕdomé živé bytosti mohou velmi snadno poznat Nejvyššího Pána, pokud přijmou ty prostředky, které Pán sám předepsal. Metoda, kterou Pán doporučuje, je známá jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.39

"Drahý Prabhu, každý člen třídy dvojzrozených se rodí s dluhy trojího druhu – vůči polobohům, mudrcům a svým předkům. Pokud opustí tĕlo, aniž by tyto dluhy splatil konáním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.22.35

"Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospĕch druhých." Śrīmad-Bhāgavatam 10.22.35

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.41

“Když člověk stojí čelem ke slunci, nemá před očima žádnou temnotu. Když stane tváří v tvář sādhuovi, oddanému, který je plně odhodlaný a odevzdaný Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.41

“Brāhmaṇové, krávy, védské poznání, askeze, pravdomluvnost, ovládání mysli a smyslů, víra, milosrdnost, snášenlivost a oběť jsou různé části těla Pána Viṣṇua a tvoří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.11.8-12

"Všeobecné zásady, jimiž se mají řídit všichni lidé, jsou: pravdomluvnost, milostivost, askeze (držení půstu určité dny v měsíci), koupel dvakrát denně, snášenlivost,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.58

"Lidská bytost může dosáhnout dokonalosti v životě seberealizací prostřednictvím Ved a jejich praktického uplatnění. Tuto možnost má zvláště člověk narozený v Indii, zemi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.43

"Můj milý Pane, Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā předepisují lidem povinnosti podle Tvého stanoviska, které se nikdy neodchyluje od nejvyššího životního cíle. Ti, kdo své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.41

"Všechny podoby náboženství kromě bhāgavata-dharmy jsou plné protikladů a staví na plodonosných výsledcích a rozdílech “ty a já” a “tvoje a moje”. Následovníci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.14.3-5

"V tomto hmotném světě existuje tolik živých bytostí, kolik je atomů. Mezi nimi je velice málo lidských bytostí, a z nich jen hrstka má zájem dodržovat náboženské zásady." "Ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.10.9

"Je-li člověk nešťastný, když vidí neštěstí jiných živých bytostí, a šťastný, když vidí jejich štěstí, jeho náboženské zásady jsou nepomíjivé. Tak je hodnotí vznešené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.13.21

"Král Rahūgaṇa řekl: Toto zrození jako lidská bytost je nejlepší ze všech. Ani zrození mezi polobohy na nebeských planetách není tak slavné jako narodit se v lidské životní podobě...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest