fbpx
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.85

„Vše se děje na základě Pánovy vůle, stejně jako dřevěná loutka tančí podle vůle loutkáře. Kdo dokáže pochopit vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství?“ Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.29

„Můj drahý Pane, jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství a jednáš podle své svobodné vůle. Způsobuješ, že celý svět tančí a jedná tak, jak Ty si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.199

„Ti, kdo jsou připoutaní k materialistickému životu a slepí vůči duchovnímu životu, jsou nuceni jednat tak, že je akce a reakce za jejich činnosti poutají k opakovanému rození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.124-125

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále pobývá v srdci nebo v domě oddaného. A protože je zcela nezávislý, je tato skutečnost někdy skrytá a někdy projevená. Nejvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.19-20

„Osobně zavedu náboženství pro tento věk – nāma-saṅkīrtan neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná čtyři nálady láskyplné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.107

„Kṛṣṇa, známý jako Govinda, je nejvyšší vládce a má věčné, blažené, duchovní tělo. Je původem všeho, ale sám nemá žádný původ, protože On je prvotní příčinou všech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.99-103

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.94

„Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v Jeho těle.“ Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.94

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.89-90

„Je-li jednou svící zapáleno mnoho dalších, považuji tu jednu za původní. Stejně tak je Kṛṣṇa příčinou všech příčin a všech inkarnací. Poslechni si prosím další...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.55

„To je Pánův majestát; i když setrvává v hmotné přírodě, není nikdy ovlivněn jejími kvalitami. Stejně neovlivnění zůstávají i ti, kdo se Mu odevzdali a zaměřili na Něho svoji...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.44-45

„Jak v hmotných, tak v transcendentálních světech sleduješ všechny skutky všech živých bytostí, a to v minulosti, současnosti i budoucnosti. Jelikož jsi svědkem všech těchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.36-37

„Všechny živé bytosti, jež se nacházejí v hmotných i duchovních světech, se původně narodily z Tebe, protože Ty jsi jejich Nadduše. Tak jako je země původní příčinou a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.149-150

„Transcendentální podoba Pána Kṛṣṇy je neomezená a vlastní také neomezený majestát. Má vnitřní, vnější a okrajovou energii. Hmotný a duchovní svět jsou proměny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.38

„Pán Kṛṣṇa je tak vznešený, že je přitažlivější a příjemnější než cokoliv jiného. Je nejvznešenějším sídlem blaženosti. Svou vlastní silou způsobuje, že člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80

„Oddaní jsou vždy milostiví, pokorní, pravdomluvní, nestranní, bezchybní, velkodušní, jemní a čistí. Nemají hmotné vlastnictví a konají činnosti prospěšné všem. Jsou klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101-102

„Pán Kṛṣṇa má mnoho zábav, z nichž nejlepší jsou ty v lidské podobě. Jeho podoba lidské bytosti je svrchovaná transcendentální podoba, ve které je pasáčkem, v ruce drží...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.34-35

„Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství, a proto je ze všech největší. Nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Ho nepředčí. Kṛṣṇa, známý jako Govinda, je nejvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.113

„Všechny tvořivé energie, které jsou pro obyčejného člověka nepochopitelné, existují v Nejvyšší Absolutní Pravdě. Tyto nepochopitelné energie jednají v procesu tvoření,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest